лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

СОПКО Василь Васильович

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


Рецензенти:
В. Г. Горелкін, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний торговельно-економічний університет)
В. О. Шевчук, д-р екон. наук, проф.
(Державна академія статистики, обліку та аудиту)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2713 від 02.12.05
Редакційна колегія обліково-економічного факультету
Голова редакційної колегії  B. I. Єфіменко, канд. екон. наук, проф.
Секретар редакційної колегії  М. Г. Кірданов, канд. екон. наук, старш. викл.
Члени редакційної колегії: М. В. Кужельний, д-р екон. наук, проф.; Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф.; В. Я. Савченко, канд. екон. наук, проф.; М. Г. Чумаченко, д-р екон. наук, проф.; В. М. Добровський, канд. екон. наук, проф.
Сопко В. В.
С 64  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.
ISBN 966–574–784–3
У навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови бухгалтерсь­кого обліку — фінансового та внутрішньогосподарського — в системі управління підприємством виробничого та комерційного характеру діяльності. Докладно висвітлюються питання принципів побудови бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат, доходів і фінансових результатів, а також питання звітності в управлінні підприємством.
Для студентів магістерського рівня підготовки.
ББК 65.052.21
Навчальне видання

СОПКО Василь Васильович

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Навчальний посібник

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.