лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Закінчення табл. 7.16


Показник

Формула
розрахунку

Характеристика

 

 

Вибір тієї або іншої бази не має принципового значення, але необхідно віддавати перевагу показ­нику, що має високий ступінь достовірност

Коефіцієнт варіації K(х)VAR

,
де ?(х) — середньоквадратич­не відхилення доходів,
M(x) — величина сподіваних доходів

Порівнює ризикованість напрямів діяльності і конкретних ситуацій за ознаками (втратами), вираженими у різних одиницях виміру.
Коефіцієнт варіації може змінюватися в межах від 0 до 100 %. Чим менша величина, тим більш ста­більною є прогнозована ситуація і, відповідно, менший ступінь ризику здійснення напряму діяльності чи певного заходу

Коефіцієнт ризику (KR)

Чим більше значення, тим більшим є ступінь ризику варіанту рішення

Приклад 7.1

Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення — 200 грн плюс 0,3 грн за штуку. Програмки продаються за 0,6 грн за штуку, і до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. Із минулого досвіду відомо відвідування театру (табл. 1).

 

Таблиця 1

Відвідування театру


Відвідування, осіб

4000

4500

5000

5500

6000

Імовірність

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

Припускається, що 40 % відвідувачів купують програмки. Потрібно побудувати платіжну матрицю доходів і визначити, яку кількість продукції театру необхідно замовити за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. За іншими критеріями ПР в умовах ризику розв’язок прикладу наведено в розділі 5.

Розв’язання

Побудуємо платіжну матрицю прибутків (табл. 2).

 

Таблиця 2

Матриця прибутків, тис. грн


Пропозиція програмок (40 %
відвідувачів), Аi

Попит на програмки, Sj

1600

1800

2000

2200

2400

4000 · 0,4 = 1600

(1600 · 0,6 + 300) –
– (1600· 0,3 + 200) = 580

580

580

580

580

4500 · 0,4 = 1800

(1600 · 0,6 + 300) –
– (1800 · 0,3 + 200) = 520

(1800 · 0,6 + 300) –
– (1800 · 0,3 + 200) = 640

640

640

640

5000 · 0,4 = 2000

460

580

700

700

700

5500 · 0,4 = 2200

400

520

640

760

760

6000 · 0,4 = 2400

340

460

580

700

820

Імовірність

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

Розрахуємо показники кількісної оцінки ризиків: математичне сподівання, дисперсію, середньоквадратичне відхилення та ко-
ефіцієнт варіації (табл. 3).

 

Висновок: найбільший імовірний прибуток можливо отримати за умови замовлення 2000 програмок. Найменше відхилення від очікуваного результату та найменший ризик (0 %) має перший варіант (А2), згідно з яким адміністрації театру необхідно замовляти 1600 штук програмок. Порівнюючи значення ймовірних прибутків та ступеня ризику доцільно обрати другий варіант, який передбачає замовлення 1800 програмок. За А2 ризик неотримання очікуваного прибутку в розмірі 628 тис. грн становить 5,7 %.


Таблиця 3

Визначення
оптимального обсягу продукції


Пропозиція
програмок, Аi

Попит на програмки, Sj

Математичне
сподівання

Дисперсія

Середньоквадратичне відхилення

Коефіцієнт
варіації

1600

1800

2000

2200

2400

1600

580

580

580

580

580

580 · 0,1 + 580 · 0,3 +
+ 580 · 0,3 + 580 · 0,2 + + 580 · 0,1 = 580

0

0

0

1800

520

640

640

640

640

628

1296

36,00

0,057

2000

460

580

700

700

700

640

6480

80,50

0,126

2200

400

520

640

760

760

616

13 824

117,66

0,191

2400

340

460

580

700

820

550

18 900

137,50

0,250

Ймовірність

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

?

?

?

?

 

Приклад 7.2

Фірма планує вкласти певну частину своїх коштів у розвиток економічної діяльності. Альтернативні варіанти розвитку задано певними стратегіями. Зовнішньоекономічні умови (з/е), які впливатимуть на показники ефективності кожної стратегії, ймовірні. Виграші за реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Виграші при реалізації кожної стратегії
та ймовірності зовнішньоекономічних умов


Стратегії,

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

S2

11

20

14

32

46

S3

35

5

3

37

2

S4

15

14

10

30

6

S5

17

23

20

9

12

S6

19

4

16

2

1

Рі

0,64

0,18

0,05

0,08

0,05

Необхідно визначити ефективність і ризикованість кожної стратегії розвитку фірми та зробити висновок, у яку стратегію доцільно вкладати кошти та чому.
Розв’язання

  1. Визначення середньої ефективності кожної стратегії:

                                                                               (1)
де і — номерстратегії;
j — номер зовнішньоекономічної умови;
aijприбуток, який може отримати фірма від і-стратегії за
j-умов.
Результати розрахунків подано в табл. 2.
Таблиця 2
Ефективність стратегій


Стратегії,

Прибуток за з/е умов

Мі

1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9

Рі

0,64

0,18

0,05

0,08

0,05

?

Оскільки ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії, тим вигідніша стратегія, то, керуючись матрицею табл. 2 прикладу 7.1, бачимо, що третя стратегія має найбільшу середню ефективність і є найвигіднішою, а решта стратегій № 1; 2; 4; 5; 6 найменш ефективні.

  1. Кількісна оцінка ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:
.                               (2)
Результати розрахунків подано в табл. 3.
Таблиця 3
Дисперсії стратегій


Стратегії,

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

31,62

S2

11

20

14

32

46

84,52

S3

35

5

3

37

2

195,89

S4

15

14

10

30

6

23,38

S5

17

23

20

9

12

13,18

S6

19

4

16

2

1

54,16

Рі

0,64

0,18

0,05

0,08

0,05

?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.