лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Вступ................................................................................................. 5

ЧАСТИНА 1. ГОСПОДАРСЬКІ РІШЕННЯ
У РІЗНИХ СФЕРАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............. 7

Розділ 1.Сутнісна характеристика господарських рішень.............. 7

  1. 1.1. Господарські рішення та їх види.................................... 7

1.2. Способи формалізації та реалізації господарських рішень 13
1.3. Якість і ефективність господарських рішень................. 18

Висновки............................................................................ 23

Розділ 2. Особливості прийняття рішень
господарської діяльності.................................................. 25

2.1. Процес прийняття господарських рішень..................... 25
2.2. Основні моделі та засоби прийняття рішень ................ 30
2.3. Характер та умови прийняття господарських рішень.... 36
2.4. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень  40

Висновки............................................................................ 44

Розділ 3. Методичні основи розробки та обґрунтування
господарських рішень...................................................... 46

3.1. Методи розробки рішень господарської діяльності....... 46
3.2. Обґрунтування господарських рішень ......................... 66
3.3. Прогнозування та аналіз господарських рішень............ 70
Висновки............................................................................ 80

ЧАСТИНА 2. РИЗИК ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
В ОБҐРУНТУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ...................... 81

Розділ 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 81

4.1. Сутність і види невизначеності.................................... 81
4.2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.... 84
4.3. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень 88
Висновки............................................................................ 98

Розділ 5. Підприємницькі ризики та їх вплив
на прийняття господарських рішень............................... 99

5.1. Характеристика ризику як економічної категорії.......... 99
5.2. Класифікація підприємницьких ризиків..................... 110
5.3. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику 117
5.3.1. Критерії прийняття рішень за умов ризику ............. 117
5.3.2. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях     123
Висновки......................................................................... 133

Розділ 6. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень... 135

6.1. Проектний ризик та прийняття господарських рішень 135
6.2. Прийняття фінансових рішень за умов ризику........... 144
Висновки......................................................................... 153

Розділ 7. Оцінювання підприємницьких ризиків......................... 155

7.1. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності... 155
7.2. Кількісний аналіз ризиків господарювання................ 178
7.3. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків       200
Висновки......................................................................... 221

Розділ 8. Основи ризик-менеджменту........................................... 222

8.1. Особливості управління ризиками господарської діяль­ності      222
8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику........ 229
Висновки......................................................................... 238

Словник використаних понять.................................................... 240

 

Список використаної літератури.................................................. 246

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.