лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 14
Форма № 27

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА КРИМІНАЛЬНУ КАСАЦІЙНУ СПРАВУ

«___» ___________ ___ р. надійшла від __________ суду за №________
Прізвище, ініціали головуючого____________ Число засуджених______
Дата вироку (ухвали) «____»______________________ ____________ р.
Міра запобіжного заходу _______________________________________


Справа надійшла:
а) за касаційною скаргою (потерпілого, засудженого)
б) за касаційним подан-
ням
в) за окремим поданням на ухвалу про додаткове розслідування
г) за окремим поданням на інші ухвали

Справу призначено до слухання:
«___»_______ ____ р.

«___»_______ ____ р.
розглянуто

«___»_______ ____ р.

Головуючий у касаційній інстанції

Доповідач

Прокурор

 

Прізвище
Ім’я
По батькові
Неповнолітній: так, ні

Вік
Стать (чол., жін.)
Завдано шкоди:
життю здоров’ю, матеріальних,
моральних збитків на суму

Суть вироку (ухвали)

 

Ст. ст. КК

_____________________________________________________________
Міра покарання

_____________________________________________________________

 

Повернуто справу:
— у зв’язку з відмовою від скарги, зняттям подання;
— з інших підстав.
Прийнято справу до свого провадження.
(потрібне підкреслити)
Наслідки розгляду справи касаційною інстанцією

І. Вирок (ухвалу) залишено без змін
__________________________________________________________
II. Вирок скасовано:
1. З направленням справи на додаткове розслідування
2. З направленням на новий судовий розгляд
а)  у зв’язку з безпідставним виправданням чи закриттям справи
б)  у зв’язку з м’якістю покарання
в)  з інших підстав
__________________________________________________________
3. Із закриттям справи:
а)  за відсутністю події чи складу злочину, недоведеністю обвинувачення
б)  у т. ч. з залишенням іншого обвинувачення, пред’явленого даній особі за сукупністю злочинів
в)  у зв’язку зі зміною законодавства
г)   з інших підстав
__________________________________________________________
III. Вирок змінено:
а)  змінено кваліфікацію без пом’якшення покарання
б)  змінено кваліфікацію і пом’якшено покарання
в)  без зміни кваліфікації знижена міра покарання, застосовано ст. 44, 45, 46/1 КК України
__________________________________________________________
IV. Ухвалу (постанову) про повернення справи на додаткове розслідування:
а)  залишено без змін
б)  скасовано
__________________________________________________________
V. Винесено окрему ухвалу: (так, ні)
а)  щодо причин і умов, що сприяли вчиненню злочину
б)  порушень, допущених при провадженні дізнання, попереднього слідства
в)  порушень, допущених при розгляді справи судом першої інстанції
г)   з інших підстав
__________________________________________________________
VI.   Упущення та недоліки, допущені судом першої інстанції, які не тягнуть за собою скасування чи зміни вироку:

 • виключення з вироку визнання засудженого особливо небезпечним рецидивістом
 • визначення засудженому виду виправно-трудової колонії з більш м’яким режимом
 • ________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
VII._______________________________________________________
Справу повернуто до суду першої інстанції «____»___________р.
(потрібне підкреслити)
Додаток 15
Форма № 28

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА ЦИВІЛЬНУ КАСАЦІЙНУ СПРАВУ

Надійшла «____» __________________________ _________ р.
Від _____________________________ суду за №____________________
Прізвище, ініціали головуючого__________________________________
Дата рішення (ухвали) «____»________________________ _________ р.


Справа надійшла:
а) за касаційною скаргою
б) за касаційним подан­ням
в) за окремою скаргою
г) за окремим поданням

Сума мита за касаційною скаргою_________

Справу призначено до слухання:
«___»_______ ____ р.

«___»_______ ____ р.
розглянуто

«___»_______ ____ р.

Головуючий у касаційній інстанції

Доповідач

Прокурор

 

Позивач

Відповідач

Сума позову

Зміст рішення (ухвали)

Номер рядка
Статзвіту ф. 7

Результати розгляду справи касаційною інстанцією

І. Рішення (ухвалу) залишено без змін.
ІІ. Рішення скасовано:
а) з направленням справи на новий розгляд;
б) закриттям справи провадженням;
в) залишенням позову без розгляду;
г) постановленням нового рішення.
ІІІ. Рішення змінено.
ІV. Ухвалу залишено без змін.
V. Ухвалу скасовано.
VI. Винесено окрему ухвалу:  так,  ні.
VII. Справу прийнято до свого провадження:  так,  ні.
_____________________________________________________________
«___»________ ___ р. Справу повернуто до суду «___»_________ ___ р.
_____________________________________________________________

(потрібне підкреслити)
Додаток 16
Форма № 33
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА КРИМІНАЛЬНУ НАГЛЯДНУ СПРАВУ


Справа № ____________ надійшла «___»_____________ _______ р.

Число засуджених

Найменування суду першої інстанції

Дата вироку (ухвали)

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого

Ст. ст. КК України

Вирок (ухвала) у касаційному порядку:
а) оскаржений, внесено подання;
б) не оскаржений, подання не вносилось

Ким принесено протест

Дата розгляду справи порядком нагляду «___»___________ _____ р.

(потрібне підкреслити)
Наслідки розгляду справи порядком нагляду

 • Протест залишено без задоволення.
 • Вирок скасовано:

а) з направленням справи на нове розслідування;
б) з направленням справи на новий судовий розгляд у зв’язку:

 • з неправильним виправданням;
 • неправильним закриттям справи;
 • м’якістю покарання;
 • інших підстав;

в) із закриттям справи, у тому числі:

 • за ч. 1, 2 ст. 6, ч. 2 ст. 213 КПК України;
 • із залишенням іншого менш тяжкого обвинувачення;
 • у зв’язку зі зміною закону.
 • Звільнено з-під варти по справі, закритій провадженням.
 • Вирок змінено:

а) із зміною кваліфікації злочину:

 • без зниження міри покарання;
 • зі зниженням міри покарання;

б) без зміни кваліфікації злочину зі зниженням міри покарання.

 • Касаційну ухвалу, наглядну постанову (ухвалу):

а) скасовано одночасно зі скасуванням вироку;
б) у тому числі за поданням касаційної інстанції;
в) скасовано з поверненням справи на новий касаційний розгляд;
г) скасовано і змінено одночасно зі зміною вироку;
д) скасовано і змінено у зв’язку з винесенням іншої постанови ухвали порядком нагляду.

 • Наглядну постанову (ухвалу) скасовано із залишенням у силі вироку чи касаційної ухвали.
 • Дата повернення справи до суду «___»_________ ____ р.

(потрібне підкреслити)
Додаток 17
Форма № 35
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА ЦИВІЛЬНУ НАГЛЯДНУ СПРАВУ

Справа № __________ надійшла «____» ________________ ________ р.
Найменування суду, який виніс рішення (ухвалу) __________________
Дата рішення (ухвали) суду «____» _________________ ________ р.


Позивач

Відповідач

Справа за позовом (зміст позовної заяви)

 

Рішення (ухвалу) в касаційному порядку:
а) оскаржено, внесено подання;
б) не оскаржено, подання не вносилось

Ким принесено протест

Сума мита за протестом

Дата розгляду справи порядком нагляду «___» ___________ _____ р.

Протест відкликано: так, ні.

Справу прийнято до свого провадження: так, ні.

(потрібне підкреслити)
Наслідки розгляду справи порядком нагляду

 • Протест залишено без задоволення.
 • Рішення скасовано:

а) з направленням справи на новий судовий розгляд;
б) закриттям провадження у справі;
в)               залишенням заяви без розгляду;
г)                постановленням нового рішення.

 • Рішення змінено.
 • Касаційну ухвалу, наглядну постанову (ухвалу) скасовано:

а) одночасно зі скасуванням рішення;
б) із залишенням рішення без змін;
в) з поверненням справи на новий касаційний розгляд;
г)                одночасно зі зміною рішення;
д) змінено одночасно зі зміною рішення.

 • Наглядну постанову скасовано із залишенням у силі рішення або касаційної ухвали.
 • Винесено іншу постанову, ухвалу в порядку нагляду.
  Винесено окрему постанову: так, ні. _____________________________________________________________ «____»____________ ______ р.             Дата повернення справи до суду

______________________________________________________
(потрібне підкреслити)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.