лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 11
Форма № 7
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Справа (заява) надійшла «____»____________ ____ р.
Справа №____________
Число правопорушників__________________________


Яким порядком надійшла справа
а) уперше
б) на підставі ст. 51 КК, 7? КПК
в) після додаткової перевірки
Прізвище, ім’я, по батькові
______________________________
Вік _____________(неповнолітній)
Стать: чол/жін.
Місце роботи__________________
______________________________
______________________________
За якою статтею раніше притягувався до кримінальної чи адміністратив-
ної відповідальності ___________
Судимість не знята, не погашена, адміністративне стягнення в межах року ___________________________
Характер правопорушення ______
______________________________
Сума матеріальних збитків, заподіяних правопорушенням
______________________________
Дата розгляду
«____»______________ _______ р.
______________________________
Результати розгляду справи
а) розглянуто по суті
б) застосовано заходи впливу до неповнолітніх
в) передано до товариського суду або громадської організації
г) передано для додаткової перевірки
д) порушено кримінальну справу
е) провадженням справу закрито

Накладено адміністративне стягнення
основне_______________________
додаткове _____________________
(яке конкретно)
______________________________
1. Установлено матеріальних збитків на суму___________________
2. Відшкодовано матеріальних збитків на суму________________
3. У т. ч. повернуто власнику в порядку відшкодування на суму
______________________________
4. Оплатно вилучено цінностей на суму
______________________________
5. Конфісковано товарів та цінностей на суму
______________________________
6. Вилучено (вказати в одиницях виміру) ______________________________
______________________________
Дата звернення постанови до виконання
«____»______________ _______ р.
______________________________
Дата виконання
«____»______________ _______ р.
______________________________
У зв’язку зі спливом строку не стягнуто штрафу на суму ___________
______________________________
Дата передачі справи до архіву
«____»______________ _______ р.
Архівний №___________________
Примітки

(потрібне підкреслити)
Картка заповнюється на кожну особу


Додаток 12
Форма № 9
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
На справу в порядку виконання вироку, ухвали, постанови 1) про умов­но-дострокове звільнення від покарання; 2) заміну покарання більш м’я­ким; 3) скорочення або зняття іспитового строку; 4) скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання по закінченню виконання відстрочки; 5) звільнення від покарання у зв’язку з хворобою; 6) знят­тя судимості; 7) зміну умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі; 8) про заміну виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; 9) включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; 10) направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; 11) про встановлення адміністративного нагляду; 12) інші справи (потрібне підкреслити)

Надійшла «___»____________ ___ р. Справа №_________ ____р.

Прізвище, ім’я _______
по батькові __________
____________________
Яким судом _________
____________________
____________________
____________________
і коли був засуджений
____________________
За якою статтею КК і до якої міри покарання
____________________
____________________

Ким порушено питання

 

____________________
Дата розгляду справи

«___»________ _____ р.
Результати розгляду справи

 

Дата виконання ухвали

 

«___»________ _____ р.
____________________
Дата передачі справи до архіву
«___»________ _____ р.
____________________

Архівний №__________

 

____________________
Примітка

Минула судимість
(не знята, не погашена)

Перебував раніше на лікуванні в ЛТП (так, ні)

Неповнолітній (так, ні)

(заповнюється на кожну особу)


Додаток 13
Форма № 11
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ДО ЯКОГО ЗАСТОСОВАНО
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

Надійшла «__»_______ ____р. від__________ Справа №______ _____ р.
а) кримінальна справа за №____________ від «___»__________ _____ р.
б) закрита справа                                      Число осіб __________________


«___»_______________ ______ р.
а) справу призначено до розгляду
б) справу повернено прокурору
_______________________________
Розглянуто в судовому засіданні
«___»_______________ ______ р.
під головуванням ________________
(прізвище судді)
_______________________________
Результати розгляду справи:
а) закрито
б) розглянуто по суті, застосовано при-
мусові заходи виховного характеру:
1) зобов’язано публічно або в іншій формі попросити вибачення у потер­пілого;
2) застереження;
3) передано неповнолітнього під нагляд;
4) покладено на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно або заробіток, обов’язок відшкодувати заподіяні збитки;
5) направлено неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення на строк ____ років:
а) у спецшколу;
б) у ПТУ
_______________________________
Скільки днів справа знаходилась у провадженні ____________________
Ухвала (постанова) набрала законної сили
«___»_______________ ______ р.
Дата виконання ухвали (постанови)
«___»_______________ ______ р.

Прізвище, ім’я та по батькові непов­нолітнього _____________________
_______________________________
_______________________________
Стать: чол.    жін.
Вік: від 11 до 14 років
від 14 до 16 років
від 16 до 18 років
Виховувався:
а) в сім’ї з одним із батьків
б) поза сім’єю (в інтернаті, дитбудинку)
Особа була на обліку в органах внутрішніх справ;
Перебувала в приймальнику-розпо-дільнику
Місце навчання, роботи: _________
_______________________________
_______________________________
Особа вчинила:
а) злочин;
б) діяння, що не являє великої су-
спільної небезпеки;
в) у групі;
г) в організованій групі;
д) у групі за участю дорослих.
Суть злочину чи діяння, де його вчинено, за якою ст. КК обвинувачується ________________________
_______________________________
Винесено окрему ухвалу:
а) щодо причин і умов, що спряли вчиненню злочину, правопорушення;
б) щодо порушень закону, допущених органами слідства, дізнання;
в) з інших підстав.
Дата виконання окремої ухвали
«___»_______________ _______ р.

(потрібне підкреслити)
Закінчення дод. 13


Справу призначено до розгляду касаційною інстанцією за скаргою, поданням
«___»_______________ ______ р.
Дата і суть касаційної ухвали

«___»_______________ ______ р.
Винесено окрему ухвалу касаційною інстанцією:
а) щодо порушень закону, допущених судом першої інстанції
б) з інших підстав
_______________________________
Справу передано на розгляд до наглядної інстанції
«___»_______________ ______ р.
Дата і суть постанови
«___»_______________ ______ р.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Потерпілий _______________________________
_______________________________
Вік ____________________________
Стать:   чол.   жін.

Якої завдано шкоди:
життю, здоров’ю, матеріальної, моральної на суму _________________
_______________________________
_______________________________
завдано збитків фізичній чи юридич-
ній особі

Сума збитків, погашена до винесення ухвали (постанови)
_______________________________
_______________________________
Цивільний позов задоволено у сумі
_______________________________
_______________________________

 

Інші відмітки

 

 

(потрібне підкреслити)

Справу передано до архіву «___»________________ ______ р.
Архівний №________________________________
Примітка:
1. Картка заповнюється на кожну особу.
2. У разі винесення ухвали (постанови) про закриття кримінальної справи в суді та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, у картці за ф. № 3 відносно неповнолітнього зазначається про закриття справи, а також заповнюється картка за ф. № 11 на цю саму особу.
3. Заповнення розділу про потерпілого регламентується п. 24 Інструкції із судової статистики.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.