лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 9
Форма № 3

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ

Надійшла «___»_________ ____ р. від (з) __________
Справа №_____ _____р.
за №______ від «___»__________ _____ р.
Число обвинувачених___________


Справа надійшла
а) уперше
б) після скасування вироку (ухвали)
в) після додаткового розслідування чи розшуку
г) за підсудністю

________________________________
Розглянута в розпорядчому засіданні

«___»_________________ _______ р.

Призначена до розгляду
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провадженням справу зупинено у зв’язку з
а) оголошенням розшуку
б) тривалою хворобою
в) проведенням експертизи
________________________________
Розглянута в судовому засіданні
«___»_______________ ________ р.
під головуванням

Прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого

 

________________________________
Місце роботи та посада

 

________________________________
Вік     (н е п о в н о л і т н і й)
Стать   чол. жін.
Суть злочину, де його вчинено, обвинувачується за ст. ______________
____________________________________________________________ КК, у т. ч. за скоєння злочину в організованій групі

Застосовано запобіжний захід
________________________________________________________________

Результати розгляду справи
1) розглянуто по суті
2) закрито ______________________
(з яких підстав)
________________________________________________________________________________________________________________________________
3) повернуто на додаткове розсліду-
вання _________________________

Закінчення дод. 9


________________________________
(прізвище судді)
Скільки днів знаходилась справа у провадженні ____________________
Справу призначено до розгляду в касаційній інстанції за скаргою, поданням  «___»_________________ р.
Дата і суть касаційної ухвали
«___»___________ _____ р. ________________________________
Винесено окрему ухвалу касаційною інстанцією
а) щодо порушень закону, допущених судом
б) з інших підстав ________________________________
Вирок набрав законної сили «___»_______________ ________ р.
Дата виконання вироку «___»_______________ ________ р. ________________________________Передано на перевиховання, на поруки ________________________________Справу надіслано на розгляд у наглядну інстанцію
«___»_______________ ________ р. ________________________________Дата і суть постанови
«___»_______________ ________ р.

 

Суть вироку (ухвали), засуджено за ст._________________________________________________________________________________________КК,у т. ч. за скоєння злочину в організо-ваній групі,
звільнено від покарання,
взято під варту,
звільнено з-під варти

Винесено окрему ухвалу
а) щодо причин і умов, що сприяли вчиненню злочину
б) порушення закону, допущені органами слідства
в) з інших підстав
Дата виконання ухвали
«___»_______________ ________ р. _______________________________
Потерпілий
Вік
Стать   чол./жін.
Яких завдано збитків:
життю, здоров’ю, матеріальних, моральних збитків на суму
завдано збитків фізичній чи юридичній особі _______________________________ 
Чи був цивільний позов: так/ні _______________________________ Сума збитків, погашена до вироку Цивільний позов задоволено у сумі ______________________________  Інші відмітки

(потрібне підкреслити)
Картка заповнюється на кожну особу
Справу передано до архіву «____»__________ _______ р.
Архівний № _______________


Додаток10
Форма № 5

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ

Справа (заява) надійшла «_____»________________ ______ р.
№ рядка в стат. звіті _____ Справа № _____ «____»_____________ ___р.


Справа надійшла
а) уперше
б) за підсудністю з іншого суду
в) після скасування рішення
Наслідки подання заяви, що не відповідає вимогам закону
а) залишена заява без руху
б) повернута позивачеві
____________________________

Призначена до розгляду
«___»______________ _______ р.
«___»______________ _______ р.
«___»______________ _______ р.
«___»______________ _______ р.
«___»______________ _______ р.
Провадженням справу зупинено, відкладено для примирення
«___»______________ _______ р.
____________________________
Відновлено справу провадженням
«___»______________ _______ р.
____________________________
Результати розгляду справи
а) позов задоволено
б) в позові відмовлено
в) справу закрито
г) передано за підсудністю
д) залишено без розгляду
____________________________
Справа розглянута
«___»______________ _______ р.
Під головуванням
____________________________
(прізвище судді)
____________________________
Скільки днів знаходилася справа в провадженні_________________

Позивач

 

Адреса

 

Суть та сума позову

 

 

____________________________
Сума мита
____________________________
Відповідач

____________________________
Адреса

____________________________
Зміст рішення (ухвали) суду

 

 

____________________________
Рішення набрало законної сили:
«___»______________ _______ р.
Винесено окрему ухвалу так/ні.

Направлено на виконання
«___»______________ _______ р.

Повідомлено про її виконання
«___»______________ _______ р. Звернуто рішення (ухвалу) до виконання

Закінчення дод. 10

 

Справу надіслано в касаційну інстанцію за скаргою, поданням

на «___»____________ ______ р.
____________________________
Дата і зміст касаційної ухвали

«___»________________ _____ р.
____________________________
Винесено окрему ухвалу (так/ні)

Справу повернуто до суду:

«___»______________ _______ р.

«___»______________ _______ р.
Справу призначено до розгляду в наглядній інстанції за протестом
на «___»_____________ _____ р.
Дата і зміст постанови:
«___»_______________ _____ р.
________________________________________________________Справу повернуто до суду:
«___»_______________ ______ р.
____________________________
Інші відмітки

(потрібне підкреслити)
Картка заповнюється на кожну особу
Справу передано до архіву «____»___________________ ______ р.
Архівний № ____________________


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.