лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Яке діяння вважається злочином?
 2. На які блоки поділяється зареєстрована злочинність за мотивами і засобами скоєння?
 3. Чим відрізняється склад економічних злочинів у розвинутих краї­нах від соціалістичних країн?
 4. Дайте визначення поняття «економічна злочинність».
 5. Які види злочинів уважаються економічними згідно з Кримінальним кодексом України?
 6. Назвіть особливості економічної злочинності порівняно із загальною.
 7. Які функції виконує статистичний аналіз економічної злочинності?
 8. У чому полягають завдання статистичного вивчення економічної злочинності?
 9. Яке значення має визначення стану економічної злочинності?
 10. Кількість зареєстрованих правоохоронними органами України злочинів за 2000 рік становила 574,3 тис., у тому числі у сфері економіч­ної діяльності — 65,9 тис. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів — 320,5 тис., у тому числі у сфері економічної діяльності — 40,2 тис.

Обчисліть частку зареєстрованих злочинів та виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у сфері економічної діяльності в загальній кількості зареєстрованих злочинів і виявлених осіб, підозрюваних у їх скоєнні.

 1. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні розкрадання державного і колективного майна, в Україні за 2000 рік становила 12315, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів — 6308, обману покупців та замовників — 3990, а середньорічна чисельність населення — 49 млн. Обчисліть загальний коефіцієнт поширеності цих видів економічних злочинів на 100 тисяч усього населення України.
 2. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у зловживаннях владою або посадовим становищем, у 2000 році становила 3555, а у 1990 р. — 876. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у халатності, відповідно 2907 та 1055. Чисельність державних службовців у 2000 році становила 608 тис., а у 1990 році — 287 тис. Обчисліть коефіцієнти поширеності наведених злочинів у сфері службової діяльності серед цієї категорії працівників та порівняйте динаміку всіх показників за допомогою коефіцієнта випередження.
 3. У таблиці наведено дані про кількість злочинів та кількість виявлених осіб, підозрюваних у хабарництві, за 1996—2000 роки:

Вид хабарництва

Кількість злочинів,
випадків

Кількість виявлених
осіб

1996

2000

1996

2000

Одержання хабара
Посередництво в хабарництві
Давання хабара

1286
77
542

1527
92
654

552
33
242

640
32
332

У цілому

1905

2273

827

1004

За наведеними даними обчисліть:

 1. кількість випадків хабарництва, яка припадає на одну виявлену особу, підозрювану в його скоєнні по кожному виду і в цілому;
 2. структуру і структурні зрушення кількості злочинів за видом хабарництва;
 3. структуру і структурні зрушення кількості виявлених осіб, підозрюваних у хабарництві за його видами;
 4. темп зростання кількості випадків хабарництва і кількості виявлених осіб, підозрюваних у його скоєнні за кожним видом хабарництва і в цілому;
 5. коефіцієнти випередження цих видів хабарництва.

Зробіть висновки.

 1. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у шахрайстві з фінансовими ресурсами, за 1995—2000 роки характеризується такими даними:

Роки

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Кількість виявлених осіб

310

412

759

950

811

679

Установіть тенденцію зміни кількості виявлених осіб, підозрюваних у шахрайстві з фінансовими ресурсами, методом аналітичного вирівнювання. Спрогнозуйте рівень цього правового показника на найближчі два роки.
Зробіть висновки, пояснивши причини такої тенденції його зміни.

 1. Назвіть умови, які сприяють скоєнню злочинів у сфері економіч­ної діяльності.
 2. Які мотиви економічних злочинів?
 3. Яке практичне значення має дослідження причин і мотивів злочинів економічного спрямування?
 4. Наведіть послідовність рівнів використання статистичних методів при вивченні кількості виявлених осіб, скоївших економічні
  злочини.
 5. Які групи ознак кримінологічної характеристики особи злочинця виділяються на кожному рівні?
 6. Назвіть юридичні ознаки, що містяться в статистичних картках на особу, яка вчинила злочин та на підсудного.
 7. Чому маргінальні групи населення вважаються більш криміногенними?
 8. У чому полягає статистичний аналіз судимості за скоєння злочинів у сфері економіки?
 9. Якими правовими показниками характеризується стан економіч-
  ної судимості?
 10. Кількість виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у сфері економічної діяльності, у 2000 році становила 40 157, з них кількість осіб, підозрюваних у скоєнні групових злочинів корисливо-майнової спрямованості — 8634, кількість виявлених осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за скоєння економічних злочинів — 28 310.

Обчисліть частку кількості осіб, скоївших економічні злочини у групі, та частку виявлених осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. Поясніть причини такого стану.

 1. Кількість зареєстрованих злочинів економічного спрямування за окремими видами діяльності характеризується такими даними:

Види діяльності

Кількість зареєстрованих злочинів

1996

2000

Зовнішньоекономічна діяльність
Фінанси і кредит
Банківська діяльність
Сфера приватизації

1045
4829
4132
1543

924
4698
2851
1566

Загальна кількість зареєстрованих економічних злочинів у 1996 році становила 49 783, а у 2000 році — 40 157.
Обчисліть та проаналізуйте структуру і динаміку кількості зареєстрованих економічних злочинів за наведеними видами діяльності.

 1. Віковий склад засуджених, що утримувались в установах з виконання покарань, характеризується такими даними:

(на кінець року)


Вікові групи, років

Кількість засуджених, тис.

1995

2000

до 20
від 20 до 30
від 30 до 40
від 40 до 55
від 55 до 60
понад 60

12,6
61,2
51,5
25,7
3,7
1,5

9,8
75,3
52,1
30,2
2,7
1,9

Обчисліть:

 1. структуру засуджених, що утримувались в установах із виконання покарань, у кожному році та структурні зрушення у віковому їхньому складі;
 2. темп зростання кількості засуджених, що утримувались в установах із виконання покарань, у кожній віковій групі і в цілому.

Зробіть висновки.

 1. Розподіл засуджених жінок, що утримувались в установах із виконання покарань, за строком позбавлення волі характеризується такими даними (на кінець року):

Строк позбавлення волі, років

Кількість засуджених жінок, осіб

1995

2000

До 1 року включно
Від 1 до 2 років
Від 2 до 3 років
Від 3 до 5 років
Від 5 до 8 років
Від 8 до 10 років
Від 10 до 15 років
Понад 15 років

441
1473
1874
2144
1125
431
381
1

370
1145
2249
3498
2432
734
512
2

У цілому

7870

10 942

Обчисліть:

 1. частку засуджених жінок у кожній групі за строком позбавлення волі та показники абсолютних і відносних структурних зрушень;
 2. темпи зростання кількості засуджених жінок, що утримувались в установах із виконання покарань, у кожній групі і в цілому.

Зробіть висновки.

 1. Які правоохоронні органи займаються виявленням і обліком злочинів у сфері економічної діяльності?
 2. Чому в дійсності існує невідповідність врахованої злочинності її реальному стану? Чи можливо цього позбутися?
 3. Як обчислюється показник розкриваності злочинів і яке значення він має для оцінки діяльності слідчих органів?
 4. За яких обставин злочин вважається розкритим?
 5. Назвіть ознаки нерозкритого злочину.
 6. В окремому регіоні в поточному році зареєстровано 33,3 тис. економічних злочинів, з яких 23,4 тис. розкрито. Обчисліть показник розкриваності економічних злочинів у цьому регіоні.
 7. Слідчими МВС розслідувано 427 252 злочини у звітному році. Середньорічна чисельність слідчих становить 3956. Обчисліть показник середнього навантаження одного слідчого.
 8. Які показники входять до системи статистичних оцінок якості розгляду і вирішення кримінальних справ?
 9. Які помилки в роботі судів першої інстанції призводять до зміни чи відміни вироків судами вищих інстанцій?
 10. За допомогою яких показників характеризується обсяг роботи судів і строки її виконання?

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 


  • Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний текст — К.: А.С.К., 2003.
  • Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. — Офіц. видавник. — К.: Парламентське видавництво, 2003.
  • Адміністративні правопорушення в Україні та кількість осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності в 2001 році: Стат. бюлетень. Держкомстат України. — К., 2002.
  • Вікторова Л. Л., Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навчально-методичний посібник. — К.: ІЕУГП, 2000.
  • Герасименко С. С., Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навчаль­но-методичний посібник. — К: НАУ, 2003.
  • Герцензон А. А. Судебная статистика. — М.: Юрид. изд-во, 1946.
  • Злочинність в Україні: Стат. збірник. Державний комітет статистики України. — К., 2001.
  • Кальман О. Г., Христич І. О. Правова статистика: Навч. посібник для юрид. вузів і фак. — Харків: Право, 1999.
  • Лунеев В. В. Юридическая статистика: Учебник. — М.: Юрист, 1999.
  • Остроумов С. С. Судебная статистика: Учебник. — М.: Юрид. лит., 1980.
  • Правовая статистика: Учебник / Под ред. Н. А. Осетрова. — М.: Юрид. лит., 1980.
  • Правовая статистика: Учебник / Под ред. З. Г. Яковлевой. — М.: Юрид. лит., 1980.
  • Правовая статистика: Курс лекцій / О. М. Джужа, Ю. В. Александ-
   ров, В. В. Василевич та ін. — К.: НАВСУ, Правові джерела, 2000.
  • Савюк Л. К. Правовая статистика: Учебник. — М.: Юрист, 1999.
  • Салин В. Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник. — М.: Юрист, 2001.
  • Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єрина та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000.
  • Статистичний щорічник України за 2002 рік / Державний комітет статистики України. — К., 2003.
  • Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.
  • Чернадчук В. Д. Правовая статистика: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 1999.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.