лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. До характеристики центру розподілу правових явищ за кількісною правовою ознакою відносяться: а) середня величина; б) мода; в) медіана; г) розмах варіації.
 2. Що називається середньою величиною у правовій статистиці?
 3. Які причини впливають на формування певного рівня значень правових ознак?
 4. До умов наукового застосування середніх величин належать: а) якісна однорідність сукупності правових явищ; б) достатньо великий обсяг сукупності правових явищ; в) утворення груп за певними правовими ознаками?
 5. Назвіть види середніх величин, які використовуються у правовій статистиці.
 6. Залежно від наявної інформації середнє значення правового показника обчислюється за формулою: а) середньої арифметичної простої; б) середньої арифметичної зваженої.
 7. Наведіть приклад обчислення середньої арифметичної простої.
 8. За порушення водіями транспортних засобів правил проїзду заліз-
  ничних переїздів було накладено штраф у сумі, грн: 21, 33, 19, 25, 27. Обчисліть середню суму накладеного штрафу. Зробіть висновок.
 9. Як обчислюється і коли використовується середня арифметична зважена?
 10. Назвіть найважливіші математичні властивості середньої арифметичної зваженої.
 11. Які особливості має розрахунок середньої арифметичної в інтервальному ряду розподілу?
 12. Ряд розподілу житлових справ за строком їх судового розгляду має такий вигляд:

Строк судового розгляду, місяців

Кількість справ

1
2
3
4

14
24
12
10

Разом

60

Обчисліть середній строк судового розгляду житлових справ. Зробіть висновок.

 1. Розподіл виявлених організованих злочинних груп за тривалістю їх діяльності характеризується такими даними:

Тривалість діяльності, років

Кількість організованих злочинних груп

1
2
3

45
25
15

Разом

85

Обчисліть середню тривалість діяльності організованих злочинних груп. Зробіть висновок.

 1. Розподіл заарештованих за тривалістю перебування під вартою характеризується такими даними:

Тривалість перебування під вартою,
місяців

Кількість заарештованих

До 3
3—6
6—9
9 і більше

45
24
12
9

Разом

90

Обчисліть середню тривалість перебування заарештованих під вартою. Зробіть висновок.

 1. Розподіл засуджених, які відбувають тюремне ув’язнення за віком характеризується такими даними:

Вік засуджених, років

Кількість засуджених

До 20
20—30
30—40
40—55
55—60
60 і старші

3
35
34
23
3
2

Разом

100

Обчисліть середній вік засуджених, які відбувають тюремне ув’язнення. Зробіть висновок.

 1. Мода в ряду розподілу правових явищ — це: а) найбільша кількість правових явищ; б) значення правової ознаки, яке найчастіше повторюється. Медіана — це: в) значення правової ознаки, яке ділить сукупність правових явищ на дві рівні частини; г) найпоширеніше значення правової ознаки.
 2. Чим відрізняється обчислення моди в дискретному та інтервальному рядах розподілу?
 3. Поняття медіани і її обчислення на основі первинних незгрупованих даних.
 4. Як обчислити порядковий номер медіанного значення правової ознаки?
 5. За умовою завдання 12 обчисліть моду і медіану строку судового розгляду житлових справ.
 6. За умовою завдання 13 обчисліть моду і медіану тривалості діяль­ності виявлених організованих злочинних груп.
 7. Чому медіанне значення правової ознаки в інтервальному ряду розподілу обчислюється наближено?
 8. За умовою завдання 14 обчисліть моду і медіану тривалості перебування заарештованих під вартою.
 9. За умовою завдання 15 обчисліть моду і медіану віку засуджених, які відбувають тюремне ув’язнення.
 10. Що називається варіацією і внаслідок чого вона виникає?
 11. Варіація правових ознак вимірюється за допомогою таких показ­ників: а) середнього значення правової ознаки; б) коефіцієнта варіації; в) медіанного значення правової ознаки; г) середнього квадратичного відхилення.
 12. Розмах варіації правового показника обчислюється за формулою: 1) ; 2) ; 3)
 13. Які переваги і недоліки має розмах варіації значень правових ознак?
 14. Як обчислюється розмах варіації в інтервальному ряду розподілу правових явищ?
 15. Від чого залежить методика обчислення середнього лінійного і середнього квадратичного відхилення?
 16. При обчисленні показників варіації правових ознак використовується: а) алгебраїчна сума відхилень кожного значення правової ознаки від середнього її значення; б) сума модулів цих відхилень;
  в) сума квадратів цих відхилень.
 17. Яким чином з характеристиками варіації пов’язана середня квад­ратична?
 18. Як інтерпретується середнє арифметичне відхилення: лінійне або квадратичне?
 19. Сума накладеного штрафу за скоєння дрібного хуліганства становила:

Номер особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума штрафу, грн

58

47

56

52

46

55

48

64

51

43

Обчисліть і проаналізуйте показники варіації суми накладеного штра­фу за скоєння дрібного хуліганства.

 1. Вік групи засуджених жінок характеризується такими даними:

Номер засудженої жінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вік, років

27

24

20

21

28

24

26

22

25

23

Обчисліть і проаналізуйте показники варіації віку засуджених жінок.

 1. Вартість позову по справах про поновлення на роботі становила:

Номер справи

1

2

3

4

5

Вартість позову, грн

500

800

400

700

600

Обчисліть і проаналізуйте показники варіації вартості позову по справах про поновлення на роботі.

 1. Кількість обвинувачених у справах про крадіжки характеризується такими даними:

Кількість обвинувачених

2

3

4

5

Разом

Кількість справ

24

36

12

8

80

Обчисліть і проаналізуйте показники варіації кількості обвинувачених у справах про крадіжки.

 1. Розподіл підлітків, засуджених за хуліганство, за віком має такий вигляд:

Вік, років

14

15

16

17

Разом

Кількість засуджених

9

12

18

11

50

Обчисліть і проаналізуйте показники варіації віку підлітків, засу-
джених за хуліганство.

 1. Розподіл засуджених за перевищення влади або службових повноважень до виправних робіт характеризується такими даними:

Строк виправних робіт, місяців

1—3

3—6

6—9

9—12

Разом

Кількість засуджених

40

80

60

20

200

За наведеними даними обчисліть розмах варіації строку виправних робіт та лінійний і квадратичний коефіцієнти варіації. Поясніть зміст обчислених характеристик варіації.

 1. Залишок незакінчених кримінальних справ у судах окремого регіону на кінець року характеризується такими даними:

Залишок незакінчених кримінальних справ

До 5

5—10

10—15

15 і більше

Разом

Кількість судів

7

15

23

5

50

За наведеними даними обчисліть розмах варіації, дисперсію і квадратичний коефіцієнт варіації залишку незакінчених кримінальних справ. Поясніть зміст обчислених характеристик варіації.

 1. Розподіл відділень міліції за коефіцієнтом розкриття тяжких злочинів має такий вигляд:

Коефіцієнт розкриття, %

До 60

60—70

70—80

80—90

90 і
більше

Разом

Кількість відділень міліції

5

10

14

9

7

45

За наведеними даними обчисліть розмах варіації, дисперсію та лінійний коефіцієнт варіації коефіцієнта розкриття злочинів. Поясніть зміст обчислених характеристик варіації.

 1. Сума стягненого штрафу за випуск і реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, характеризується такими даними:

Сума стягненого штрафу, грн

До 55

55—65

65—75

75—85

85 і
більше

Разом

Кількість правопорушень

10

20

30

25

15

100

За наведеними даними обчисліть лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації суми стягненого штрафу. Поясніть зміст обчислених харак­теристик варіації.

  • На основі якого показника варіації і яким чином оцінюється однорідність сукупності правових явищ за певною правовою ознакою?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.