лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Передмова.......................................... 3
Розділ 1. Загальні основи правової статистики............. 6
1.1. Поняття правової статистики.................. 6
1.2. Історія розвитку правової статистики........... 9
1.3. Основні галузі правової статистики............ 15
1.4. Предмет і завдання правової статистики........ 17
1.5. Методологічні основи правової статистики...... 19
1.6. Сучасна організація правової статистики........ 21
1.7. Значення правової статистики в діяльності
правоохоронних органів....................... 23
Питання для самоконтролю............................ 24
Розділ 2. Організація статистичного спостереження
у правоохоронних органах..................... 26
2.1. Поняття статистичного спостереження, вимоги до якості даних    26
2.2. Об’єкт і одиниця спостереження у кримінально-, цивільно-, адміністративно-правовій статистиці.......................................... 29
2.3. Програма статистичного спостереження......... 30
2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження 32
2.5. Документи первинного обліку у правоохоронних органах та судах 36
2.6. Державна статистична звітність в органах МВС, прокуратури, судів      48
2.7. Контроль вірогідності даних статистичного спостереження 52
Питання і завдання для самоконтролю.................... 54
Розділ 3. Система показників правової статистики......... 56
3.1. Поняття і види статистичних показників........ 56
3.2. Система показників кримінально-правової статистики.... 58
3.3. Система показників цивільно-правової статистики 61
3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів   62
3.5. Відносні показники правової статистики........ 64
3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики   70
Питання і завдання для самоконтролю.................... 72
Розділ 4. Зведення і групування матеріалів статистичного
спостереження.............................. 77
4.1. Поняття статистичного зведення і групування.... 77
4.2. Види статистичних групувань................ 79
4.3. Основні питання методології статистичних групувань 82
4.4. Ряди розподілу правових явищ............... 84
4.5. Застосування групувань у кримінально- і цивільно-правовій статистиці   89
4.6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики  92
4.7. Графічне зображення правових показників...... 94
Питання і завдання для самоконтролю................... 102
Розділ 5. Узагальнювальні характеристики статистичної
сукупності правових явищ.................... 109
5.1. Поняття і види середніх величин............. 109
5.2. Середня арифметична: проста і зважена........ 111
5.3. Середня гармонійна....................... 114
5.4. Мода і медіана........................... 115
5.5. Показники варіації правових ознак........... 118
Питання і завдання для самоконтролю................... 122
Розділ 6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових
зв’язків правопорушень..................... 128
6.1. Поняття і види взаємозв’язків між правовими показниками 128
6.2. Застосування параметричних методів вимірювання взаємозв’язків у правовій статистиці  131
6.3. Оцінювання тісноти зв’язку між правовими ознаками на основі непараметричних статистичних методів.................................... 137
Питання і завдання для самоконтролю................... 145
Розділ 7. Статистичне вивчення динаміки
суспільно-правових процесів.................. 149
7.1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів......................................... 149
7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів... 154
7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ 161
7.4. Статистична оцінка коливальності і сталості правових явищ      165
7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників  169
7.6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах 172
Питання і завдання для самоконтролю................... 174
Розділ 8. Особливості застосування індексів
у правовій статистиці........................ 178
8.1. Суть індексів і їх роль у вивченні динаміки су-
спільно-правових явищ....................... 178
8.2. Застосування індексів агрегатної форми до аналізу правопорушень 182
8.3. Оцінювання рівня та динаміки суспільної небезпеки злочинності за допомогою індексів  186
8.4. Характеристика динаміки середніх рівнів правових показників на основі індексів середніх величин................................... 191
Питання і завдання для самоконтролю................... 196
Розділ 9. Статистичне вивчення економічної злочинності.. 201
9.1. Поняття економічної злочинності і основні завдання її статистичного вивчення   201
9.2. Узагальнювальне оцінювання стану економічної злочинності, причин і умов скоєння економічних злочинів................................... 205
9.3. Статистична характеристика виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів економічного спрямування................................ 211
9.4. Статистичний аналіз економічної судимості і мір покарання за скоєння економічних злочинів......................................... 213
9.5. Статистична оцінка діяльності правоохоронних органів    216
Питання і завдання для самоконтролю................... 221

Література....................................... 225

Додатки.......................................... 226

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.