лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

7.3. Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота № 7

«Робота з workflow-системою IvyGrid Desiner»

Мета лабораторної роботи: отримати уявлення про використання workflow-систем.
Порядок виконання:

 1. Встановити програмне забезпечення IvyGrid Desiner (демо-версію системи можна закачати з сайту ввв.ivyteam.ком)
 2. Розробити за допомогою IvyGrid Desiner бізнес-процесс роботи віртуальної організації.
 3. Змоделювати бізнес-процес.
 4. Захистити роботу перед викладачем.

Приклад та інструкції до виконання:

 1. Для створення нового проекту в IvyGrid Desiner необхідно натиснути на відповідну піктограму, або ж вибрати пункт меню File->New WebApp Project. У результаті з’явиться вікно (рис. 7.1), в якому необхідно ввести назву нового проекту. Тут же можна змінити директорію, в якій зберігатиметься новий проект, вибрати таблицю стилів для оформлення сторінки проекту (із заданого списку файлів.css), вибрати варіант розміщення інформації на екрані із заданого набору варіантів, мову по умовчанню, банер для сторінки та задати нижній рядок.


Рис. 7.1. Введення інформації про новий проект

 1. У новоствореному проекті необхідно створити бізнес-процес. Це можна зробити за допомогою відповідної піктограми, або пункту меню Process->New Process. При цьому з’явиться вікно (рис. 7.2) з пропозицією вибрати варіант створюваного процесу (звичайний, для виклику процедур, для виклику Web-сервісів). Слід вибрати бажаний варіант. Можна змінити ім’я процесу, двічі клікнувши по його піктограмі (рис. 7.3).


Рис. 7.2. Вибір варіанту процесу

Рис. 7.3. Новостворений звичайний
процес avia1

 1. Тепер слід описати функції бізнес-процесу. Почнемо із функції виклику стартової сторінки. Для цього виберемо піктограму Start Request та розмістимо її на робочому полі (рис. 7.4). Двічі клікнувши по піктограмі, що з’явилась, можна відредагувати назву функції, а також задати стартову сторінку, що викликатиметься — для цього слід навпроти пункту WebApp Start Pages вибрати кнопку Create/Edit (рис. 7.5). Далі можна або створити нову сторінку, або ж використати вже створену, що ми й зробили, натиснувши кнопку Browse File та вибравши файл avia.html (який був створений у лабораторній роботі № 2).


Рис. 7.4. Перша функція бізнес-процесу — start1

Рис. 7.5. Задання сторінки, що викликатиметься функцією start1
Можна також вказати користувача, який виконує дану функцію, але це має зміст лише для користувачів, які будуть користуватися workflow-системою (перелік користувачів бізнес-процесу можна задати через Tools->Role Editor).

 1. Наступним кроком має бути тестування виконання даної функції в IvyGrid Desiner. Натиснемо кнопку, виділену на рис. 7.4, для того, щоб перевірити, як буде виконуватись start1. Результатом виконання даної функції має бути завантаження у броузері сторінки avia.html.
 2. Далі слід описати інші функції бізнес-процесу. Слід зазначити, що повноцінне моделювання в IvyGrid Desiner бізнес-процесів передбачає знання Java. Всі функції розроблятимуться у середовищі IvyGrid, а вже потім на основі розробленого процесу можна створити Web-додаток (File ->New Webapp from ivyFrame Project). Приклади реалізації різних типів бізнес-процесів можна відкрити з папки DemoWebApps та запустити їх на виконання.

На рис. 7.6 та 7.7 відображено вигляд двох моделей бізнес-процесів, в яких передбачається виклик веб-сервісів, що знаходять потрібний клієнту рейс.

Рис. 7.6. Процес, що ілюструє виклик веб-сервісу

Рис. 7.7. Процес, що ілюструє виклик декількох
веб-сервісів різних авіакомпаній


7.4. Завдання для перевірки знань

  • Назвіть основні технології groopware.
  • Які існують можливості використання різних систем документообігу у віртуальній організації?
  • Що таке групові системи підтримки прийняття рішень?
  • Наведіть приклад GSS, яка може використовуватися у віртуальних організаціях.
  • Які основні інструменти можуть бути наявні в ГСППР?
  • Що таке workflow-система?
  • Які основні вимоги висуваються до workflow-систем для вір­туальних організацій?
  • Які основні функції workflow-систем?
  • Назвіть критерії порівняння workflow-систем.
  • Наведіть приклади workflow-систем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.