лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Основні поняття

Передумови створення віртуальних організацій. Концепція телероботи, історія та характеристика сучасного стану використання. Віртуальні офіси. Електронна комерція, електронний бізнес. Виникнення віртуальних підприємств. Поняття віртуальної організації. Класифікація віртуальних організацій. Функціональні можливості віртуальних організацій. Загальна характеристика інформаційних технологій для віртуальних організацій.


Тема 2. Технології розробки Web-додатків


Інтернет — як основне телекомунікаційне середовище для вір­туальної організації. Стек протоколів TCP/IP. Використання мови розмітки — HTML. Організація обміну інформацією через Web-броузери, Web-сервери, протокол HTTP. Можливості використання засобів розробки Web-сторінок — мови сценаріїв, CGІ, Java, ASP, PHP для створення віртуальних організацій.
Історія та загальна характеристика стандартів XML. Структура документа XML, конструкції мови. Специфікація тегів — DTD та XML Schema. Мова опису стилів XSL. Аналізатори та генератори XML-документів. Використання та перспективи XML для віртуальних організацій.


Тема 3. Технології інтеграції розподілених


Web-додатків — CORBA, Web-сервіси та ін.
Загальна характеристика технологій інтеграції розподілених систем. Інтеграція на рівні даних. Інтеграція на рівні об’єктів. Поняття сервіс-орієнтованої архітектури, інтеграція на рівні передачі повідомлень. Технологія Common Object Request Brocer Architecture (CORBA). Архітектура CORBA-систем. Стандарт CORBA. IDL (Іnterface Defіnіtіon Language) — мова визначення інтерфейсів. ORB (Object Request Broker) — засоби підтримки інфраструктури керування об’єктами. Об’єктні сервіси. Універсальні засоби. Процес розробки розподілених додатків.
Web-сервіси. Поняття Web-сервісів. Стандарти Web-сервісів. Засоби розробки Web-сервісів.

Тема 4. СКБД для віртуальних організацій

Загальна характеристика підходів до організації БД віртуальних організацій. Технології доступу до баз даних в Інтернет-системах. Доступ до БД на стороні сервера. Доступ до БД зі сторони клієнта на основі Java-технології. Використання баз даних в об’єктних системах. XML і бази даних, XML-СКБД. Використання Open Source СКБД.


Тема 5. Технології і системи керування знаннями віртуальної організації


Основні поняття керування знаннями. Зберігання та представлення знань. Вимоги до представлення знань. Моделі представлення знань. Виявлення знань з даних — Data Mining. Виявлення знань з текстів — Text Mining. Спеціалізовані системи керування знаннями. Типи систем основаних на знаннях. Використання порталів для керування знаннями. Спеціалізовані системи керування знаннями від світових лідерів. Проблема пошуку знань в Інтернет та концепція Semantic Web. RDF. Деякі RDF-застосування. OWL Ontology Web Language — мова онтологій Web.


Тема 6. Технології програмних агентів


Поняття про програмні агенти, класифікація та перспективи використання. Архітектура програмних агентів та типи міжагент­них комунікацій. Технології та стандарти розробки та підтримки функціонування програмних агентів — мова Java, мови спілкування агентів — Agent Communication Languages — (KQML і ACL), технології інфраструктури (CORBA/ІІOP, SOAP, Semantic Web). Інструментальні засоби розробки програмних агентів. Представлення інформації для програмних агентів. Опис онтологій — специфікації та інструментальні засоби. Використання онтологій у глобальних масштабах.


Тема 7. Технології підтримки групової діяльності: системи документообігу, ГСППР, workflow-системи


Технології groopware. Використання систем документообігу у вір­туальних організаціях. Групові системи підтримки прийняття рішень. Поняття про workflow-системи, класифікація, переваги використання та вимоги до систем для віртуальних організацій. Структура workflow-систем та їх функціональні компоненти. Стандарти workflow. Функції workflow-систем. Визначення бізнес-процесів у workflow-системі. Критерії порівняння та приклади workflow-систем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.