лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Лабораторна робота № 5.2

«Розробка онтології
з використанням пакету Protege»

Мета лабораторної роботи: Навчитися створювати онтології для певних предметних областей та використовувати для цього спеціальне програмне забезпечення.

Рис. 5.1. Вікно відкриття нового проекту в Protege
Порядок виконання:

  1. З сайту HTPP://protege.stanford.edu/download.html переписати безкоштовно поширювану програму для створення онтологій — Protege. При цьому обов’язково мають бути також переписані плагіни для роіботи з RDF та OWL (вони розміщуються у спеціальну папку plugins).
  2. Запустити програму та відкрити новий проект — стан­дартну базу даних, на основі якої буде побудована онтологія (рис. 5.1). У результаті з’явиться вікно нового проекту, розбите на декілька зон (рис. 5.2). Залежно від вибору закладки Classes / Slots / Forms / Instances / Queries, вигляд робочої зони буде змінюватися.


Рис. 5.2. Вікно нового проекту

  1. Необхідно виділити класи (Classes) предметної області (у термінології баз даних відповідають поняттю об’єкти). Наприклад, для предметної області, що стосується торгівлі авіаквитками, можна виділити класи Літаки, Аеропорти, Рейси, Авіакомпанії, Країни, Міста, Клієнти, Замовлення, подані на рис. 5.3. Для того, щоб створити в Protege новий клас, необхідно встановити курсор на системний абстрактний клас Thing (предмет) та натиснути піктограму  (Create Subclass). Для новоствореного класу необхідно вказати його ім’я, роль (харак­теризує конкретний предмет, чи є абстракцією), а також задати слоти (відповідають поняттю атрибутів в термінології баз
    даних).

SYSTEM_CLASS використовується Protege для визначення структури її різноманітних форм.

  1. Для того, щоб задати слоти, що характеризують певний клас, необхідно скористатися меню піктограм, що виділені на рис. 5.3. Зокрема, піктограма  дозволяє створити новий слот і задати його властивості. Можна також додати вже існуючий слот за допомогою піктограми .


Рис. 5.3. Задання параметрів слоту
У Protege існує можливість задавати слоти окремо від кла­сів в спеціальному редакторі слотів, до якого можна перейти по закладці Slots (рис. 5.4), і вже після задання вказувати, в яких класах вони використовуються. При описі слотів можна вказа­ти не лише його тип (Protege підтримує декілька стандартних
типів даних, а також тип Instance-посилання на інший слот), а й кількість елементів слоту (cardinality), мінімальне та максимальне значення, значення за замовчуванням, інверсний слот тощо.

  1. Після задання слотів для кожного класу необхідно задати форми (закладка Forms), які будуть використовуватися для вводу інформації (випадків використання того чи іншого класу) — (рис. 5.5).


Рис. 5.4. Задання слоту

Рис. 5.5. Задання форми

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.