лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.2. Термінологічний словник


Знання — це зв’язки і закономірності предметної області, отримані в результаті практичної діяльності.
Керування знаннями (Knowledge Management — KM) — це встановлений в організації порядок роботи з інформаційними ресурсами для збору знань, полегшення доступу до них і повторного їх використання за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Модель представлення знань є формалізмом, покликаним відобразити статичні і динамічні властивості предметної області (ПО), тобто відобразити об’єкти і відносини ПО, зв’язки між ними, ієрархію понять ПО і зміну відносин між об’єктами.
Семантичні мережі. Мережні моделі формально можна задати у вигляді H = <І, C1, C2,..., Cn, Г>,
де І — множина інформаційних одиниць;
C1, C2,..., Cn — множини типів зв’язків між інформаційними одиницями;
Г — задає зв’язки між інформаційними одиницями, що входять в І, з заданого набору типів зв’язків.
Якщо в мережній моделі допускаються зв’язки різного типу, то її називають семантичною мережею.
Data Мining (DM) — це процес виділення (selecting), дослідження і моделювання великих обсягів даних для виявлення невідомих до цього структур (patterns) з метою досягнення переваг у бізнесі.
Тext mіnіng (ТМ) — процес видобування знань з текстових неструк­турованих даних, що передбачає аналіз великих обсягів текстової інформації, пошук тенденцій, шаблонів і взаємозв’язків, здатних допомог­ти в прийнятті стратегічних рішень.
PMML — мова розмітки прогнозних моделей — XML-основана мова, яка забезпечує швидкий і простий шлях для визначення прогнозних і загальних моделей Data Mining, що використовуватимуться для обміну між додатками компаній. Розроблена Data Mining Group (DMG) — HTPP://ввв.dmg.org/.
Enterprіse Knowledge Portal (EKP) — портали знань підприємств на сьогодні надзвичайно популярні в Іnternet. Корпоративний портал може вирішувати декілька задач, актуальних з точки зору керування знаннями:

  1. забезпечення співробітників необхідною інформацією;
  2. забезпечення контактів з необхідними людьми, та ін.

Тобто на порталі може бути здійснено не лише відповідне представлення, каталогізація знань, надання можливості пошуку необхідної інформації, але й можливість персонального обміну знаннями.
Semantic Web — семантичний веб — концепція представлення даних у Всесвітній павутині таким чином, щоб утворити мережу даних, подібну глобальній базі даних.
RDF (Resource Description Framework) — структура опису ресурсу, основана на XML для синтаксисі і URІ для посилань, мова для представлення інформації про ресурси в Web.
OWL (Ontology Web Langюаge ) — мова опису онтологій — взаємозв’язків між поняттями в межах предметної області та між різними предметними областями.
Dublin Core Metadata — набір елементів для опису метаданих документів.
RSS — RDF Site Summary (RDF резюме сайту), пізніші версії стандарту розшифровуються як Really Simple Sindication (дійсно просте об’єднання) — XML-оснований стандарт, що забезпечує легкий шлях опису заголовків новин для можливості широкомасштабного розподілу і повторного використання інформації. Специфікація передбачає створення RSS списку, який містить елементи, кожний з який ідентифікований посиланням (link).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.