лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 5. ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗНАННЯМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


5.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена розумінню основних понять і категорій (див. термінологічний словник).
Важливо розуміти, що технологія керування знаннями організації включає дві сторони:

 • керування знаннями як організаційна функція, що регулює порядок виявлення, нагромадження і використання знань в організації;
 • система керування знаннями як технології та інструментальні засоби, що забезпечують процеси організаційної функції.

На сьогодні організаціями використовується досить велике різ­номаніття інформаційних систем, які поодинці чи у певному поєднанні дозволяють керувати знаннями.
Як основні процеси керування знаннями виділяють:

 • виявлення знань;
 • зберігання;
 • використання.

Якщо співставити технології та інструментальні засоби з основними процесами керування знаннями, то схематично це можна зобразити так, як на рис. 5.1.
Хоча технології керування знаннями на сьогодні проходять етап становлення, але все більш очевидною стає необхідність їх використання.

Рис. 5.1. Інструментальні засоби та процеси керування знаннями


Тому студенти мають чітко уявляти, які існують моделі представлення знань, і, зокрема, знати, у чому полягає суть представлення знань на основі семантичної мережі — однієї з найрозповсюдженіших моделей представлення знань у сучасних системах, основаних на знаннях.
Необхідно також знати, які основні технології використовуються на сьогодні при побудові систем, основаних на знаннях, та в чому суть даних технологій:

 • системи, основані на Інтернет-порталах;
 • системи, основані на системах електронного документообороту;
 • системи, що використовують Text Mining (аналітичні системи) або Data Mining.

Бажано вміти навести приклади та охарактеризувати системи керування знаннями від провідних світових виробників: Hum­mіngbіrd (HTPP://ввв.hummіngbіrd.ком), Convera (раніше Excalі­bur, HTPP://ввв.convera.ком, HTPP://ввв.convera.su/ру/), Cognіtіve Technologіes (HTPP://ввв.cognіtіve.ру) та ін.
Необхідно також, щоб у студентів сформувалось уявлення про сучасну концепцію представлення даних у Web — Se­mantic Web — семантичний веб та про призначення її двох ком­понент:

 • Resource Description Framework (RDF) — мову опису ресурсів Web;
 • Ontology Web Langюаge (OWL) — мову опису онтологій.

Так, за допомогою мови RDF можна описати «про що» інформація на вже наявних web-сторінках і ці описи, як звичайні xml-файли (з розширенням RDF), розмістити на сайті з тим, щоб відповідні пошукові програми легко могли знаходити потрібну інформацію. RDF-файл може мати вигляд:

<?xml version=«1.0»?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf=«HTPP://ввв.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#»
xmlns:a=«HTPP://description.org/schema/»>
<rdf:Description>
<rdf:subject resource=«HTPP://ввв.ise.kiev.юа>
<rdf:predicate resource=«HTPP://description.org/schema/Creator» />
<rdf:object>Козак І.А.</rdf:object>
<rdf:type resource=«HTPP://ввв.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
Statement»/>
<a:attributedTo>Ситник В.Ф.</a:attributedTo>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Для того, щоб можна було використовувати одні і ті ж класи понять та їх властивості, а не описувати їх кожний раз за­ново для своїх задач, використовується специфікація RDF Schema. Складається RDF-словник, ресурси в словнику мають URI-посилання з префіксом HTPP://ввв.w3.org/2000/01/rdf-schema#.
Слід також звернути увагу на вже поширені на сьогодні застосування RDF, наприклад Dublin Core Metadata, PRISM і, особливо, RSS.
Поширений на сьогодні стандарт RSS використовується, в основному, для створення списків новин власниками сайтів новин. При заданні новин у вигляді RSS-списків власники інших серверів можуть використати їх для подання на своїх сайтах; користувачі можуть легко доступатися до новин, використовуючи спеціальні програми-агрегатори (ньюс-рідери).
Проте це не єдине можливе застосування цього стандарту. Він може бути використаний у віртуальних організаціях для представ­лення будь-якої інформації. Як приклади використання RSS не для формування списків новин, можна навести:

 • на порталі eBay для формування унікальних для кожного користувача профілів ресурсів порталу (ввв.FreeBiddingTools.
  ком);
 • американська Product Safety Комmission забезпечує повідомлення про вибір через RSS (HTPP://ввв.cpsc.gov/cpscpub/prerel/
  prerel.html);
 • компанія Apple’s iTunes генерує RSS-списки для того, щоб повідомити підписчиків про свої нові продукти (HTPP://phobos.
  apple.ком/WebObjects/MZSearch.woa/wa/MRSS/rssGenerator) та ін.

Мова онтологій WebOWL призначена, щоб явно представити значення термінів у словниках і відносин між цими термінами для забезпечення можливості обробки інформації, що міститься в документах комп’ютерними додатками. OWL має більшу кількість засобів для вираження значення і семантики ніж XML, RDF і RDF-S. За допомогою OWL задаються класи і підкласи понять, члени класів, властивості класів, характеристики властивостей, обмеження для властивостей, а також можливості відображення онтологій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.