ֲͲ ò ² Ͳֲ

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.2.


RM (Remote Method nvocaton ),   JavaSoft, JDK1.1. RAD- Java.   㳺 D CORBA,   , CORBA/OP- JRMP Java ᒺ. ϳ ᒺ, Java.
D (Dstrbuted ponent Object Model) Mcrosoft, TOG (The Open Group) . 㳿 , ᒺ, . Mcrosoft, Actve . D CORBA.
SOA (Service-Oriented Arhitecture) - , -. SOA : (ontracts); (Messages); (Repository). . XML-. Web- - .
OMA (Object Management Argitecture) ᒺ. - 䳿 ᒺ, . ᒺ CORBA 䳿 ᒺ 볺 .
CORBA , , .
ORB 볺, : ᒺ, , , ᒺ . , 볺 , , ᒺ, , ᒺ DL.
Object Adapter ᒺ 볺 ORB.
IDL . , . 볺 ᒺ. . , . , , , .
IR , CORBA-ᒺ.
SOAP (Smple Object Access Protocol ᒺ) XML- HTTP . (SMTP, FTP, ).
Web- , 䳿 - . , (WSDL). Web- , , SOAP-, , , HTTP XML- Web- .
WSDL (Web Servces Descrpton Langge) Web-. WSDL Web- , DL CORBA . , : , , , , .
UDD (Unversal Descrpton, Dscovery and ntegraton , ) Web- Web-. -, Web- , .

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


! , . . . / , .
© 2007-2021 BPK Group.