лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗМІСТ

 

 

Передмова

1. Програма дисципліни
2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 1. Основні поняття
1.1. Методичні поради до вивчення теми
1.2. Термінологічний словник
1.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1 «Знайомство з віртуальними організаціями»
1.4. Завдання для перевірки знань
Тема 2. Технології розробки Web-додатків
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Термінологічний словник
2.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 2.1 «Установка Web-сервера APACHE, PHP та СКБД MYSQL на основі комплексу програм «Денвер-2»
Лабораторна робота № 2.2 «Створення Web-сторінки віртуальної організації засобами HTML та JavaScript»
Лабораторна робота № 2.3 «Розробка та трансформація XML-сторінок»
2.4. Завдання для перевірки знань
Тема 3. Технології інтеграції розподілених Web-додатків — CORBA, Web-сервіси та ін.
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Термінологічний словник
3.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 3 «Розробка Web-сервісу»
3.4. Завдання для перевірки знань
Тема 4. СКБД для віртуальних організацій
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Термінологічний словник
4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 4.1 «Робота з базами даних MYSQL»
Лабораторна робота № 4.2 «Отримання даних з СКБД MYSQL за допомогою PHP-скриптів»
Лабораторна робота № 4.3 «Занесення даних у СКБД MYSQL з ХML-файлів за допомогою PHP-скриптів»
4.4. Завдання для перевірки знань
Тема 5. Технології і системи керування знаннями віртуальної організації
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Термінологічний словник
5.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 5.1 «Створення RSS-списку для подання новин на сайті віртуальної організації»
Лабораторна робота № 5.2 «Розробка онтології з використанням пакету Protege»   
5.4. Завдання для перевірки знань
Тема 6. Технології програмних агентів
6.1. Методичні поради до вивчення теми
6.2. Термінологічний словник
6.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 6 «Розробка мультиагентної системи в середовищі Madkit» 
6.4. Завдання для перевірки знань
Тема 7. Технології підтримки групової діяльності: системи документообігу, ГСППР, Workflow-системи
7.1. Методичні поради до вивчення теми
7.2. Термінологічний словник
7.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 7 «Робота з workflow-системою IvyGrid Desiner»
7.4. Завдання для перевірки знань
Тема 8. Технології електронного обміну даними: електронна пошта та телеконференцзв’язок для віртуальних організацій
8.1. Методичні поради до вивчення теми
8.2. Термінологічний словник
8.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
8.4. Завдання для перевірки знань
Тема 9. CALS-технології у віртуальних організаціях
9.1. Методичні поради до вивчення теми
9.2. Термінологічний словник
9.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 9 «Робота з PDM-системою (на прикладі QuіckConcept)»   
9.4. Завдання для перевірки знань
Тема 10. Безпека віртуальних організацій
10.1. Методичні поради до вивчення теми
10.2. Термінологічний словник
10.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Лабораторна робота № 10.1 «Використання пакету PGP для захисту повідомлень електронної пошти»
Лабораторна робота № 10.2 «Використання PHP для авторизації користувачів»    
10.4. Завдання для перевірки знань
3. Порядок та критерії оцінювання знань студентів при поточному і підсумковому контролі
4. Рекомендована література

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.