лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2. Технології розробки Web-додатків


2.1. Методичні поради до вивчення теми
Дана тема передбачає формування у студентів знань та навиків використання популярних технологій розробки таких Web-додатків, як HTML, JavaScript, PHP, XML.
Перелік основних команд мови HTML подано в навчальному посібнику «Інформаційні технології віртуальних організацій» [1]. Приклад використання основних тегів наводиться в лабораторній роботі 2.1. Важливо, щоб студенти чітко розуміли призначення мови — надання інструкцій інтерпретатору щодо того, як відоб­ражати ту чи іншу частину інформації між тегами.
Для вивчення JavaScript можна скористатися [8], або іншими літературними та електронними джерелами. При цьому важливо звернути увагу на основні можливості мови:

 • часткова обробки інформації (введеної у форму) на стороні клієнта (без передачі на сервер);
 • зміна вмісту полів форм залежно від події (наведення мишки та ін.);
 • зміна графічних зображень залежно від події;
 • можливості керування появою нових вікон та відображенням у них інформації (залежно від події);
 • надання можливості користувачеві введення локальних даних для керування подальшою роботою програми;
 • робота з «ключиками» (cookie) та ін.

Слід чітко розуміти, що виконання сценаріїв відбувається при завантаженні Web-сторінки через Інтернет у броузер, тобто на стороні клієнта, і для роботи, скажімо, з сервером баз даних дана мова не призначена, хоча можна організувати взаємодію JavaScript-програм з Java-аплетами.
Для детального вивчення PHP можна скористатися [4, 7], або іншими джерелами. Важливим є розуміння студентами можливостей мови PHP: так, вона може використовуватися на стороні Web-сервера для динамічної генерації HTML-сторінок, які будуть завантажуватися в броузер клієнта. Застосування PHP передбачає наявність трикомпонентної архітектури (рис. 2.1).
Наведені приклади Web-сервера та сервера БД найчастіше використовуються сумісно з PHP, оскільки є так само вільно розповсюджуваними продуктами. Реалізація саме такої архітектури передбачається для виконання лабораторних робіт.

Рис. 2.1. Трикомпонентна архітектура застосування PHP
Програми на PHP можуть включатися до складу HTML-сторінок, при цьому перед завантаженням сторінки в броузер-сервер розбирає PHP-код і передає в броузер лише сформовану в результаті цього розбору сторінку. Програми також можуть бути оформлені у вигляді окремих файлів з розширенням .php.
Тобто, PHP, на відміну від JavaScript, є повноцінною мовою програмування, за допомогою якої можна реалізувати:

 • обробку переданих клієнтом даних на сервері і формування результату залежно від переданих даних;
 • роботу з базою даних — видачу даних з БД на запит клієнта та занесення введених клієнтом даних в БД;
 • роботу з електронною поштою та конференціями;
 • роботу з графічними зображеннями;
 • обробку XML-документів та ін.

Вивчення мови в даному курсі забезпечується виконанням лабораторних робіт, в яких передбачена робота з PHP.
Слід звернути увагу також на можливості, переваги та недоліки мови Java:

 • для розробки аплетів (написана мовою Java програма транс­люється компілятором у спеціальний код, що називається байтовим і розміщується на сервері, через HTTP програма пересилається броузеру і виконується за допомогою інтерпретатора мови Java, вбудованого в броузер);
 • для розробки сервлетів (програм, що виконуються на сервері у відповідь на HTTP-запит через Web-броузер — програмне забезпечення Web-сервера використовує Java Vіrtюаl Machіne, щоб запустити сервлет і обробити за допомогою нього дані та згенерувати HTML-сторінку).

Так, основна область застосування технологій Java на сьогод­ні — розробка серверних додатків, що включають доступ до баз даних, а також мережних додатків.
Основні правила формування XML-документів описані в навчальному посібнику [1].
При вивченні XML слід звернути увагу на наступні моменти:

 • XML-документ являє собою звичайний текстовий файл з розширенням .xml і може бути створений у звичайному текстово­му редакторі, або ж у спеціальному редакторі (наприклад: Xmetal, XmlSpy HTPP://ввв.xmlspy/ком/, HoTMetaL — HTPP://ввв.softqюаd.
  ком/hmpro.html та ін.);
 • теги в XML не задані на відміну від HTML — XML використовується для створення власних тегів;
 • XML-документи призначені для структурування, зберігання і передачі даних, які вказуються між тегами.

Вимоги до синтаксису XML-документів наступні:

 • документ має починатися з інструкції <?xml?>, всередині якої також можна задавати номер версії мови, номер кодової сторінки та інші параметри, необхідні програмі-аналізатору в процесі розбору документа — декларація типу документу;
 • не дозволяється опускати кінцеві теги елементів;
 • в тегах враховується регістр;
 • необхідно дотримуватися послідовності закриття тегів;
 • перший тег XML-документу є кореневим, всі інші елементи мають бути в нього вкладені;
 • в елементах можуть використовуватися атрибути, значення атрибутів у тегах завжди задаються в лапках — можна використовувати як одинарні, так і подвійні лапки;
 • пробіли, задані в тексті, зберігаються на відміну від HTML;
 • назви XML-елементів можуть містити букви, цифри та інші символи, але не можуть починатися з цифр чи інших символів, а також з букв «xml», назва елементу не може містити пробіли.

Якщо XML-документ буде містити помилку, то програма припинить його обробку.
Для опису допустимих елементів XML-документа використовуються спеціальні DTD-описи. Правила їх задання коротко описані в [1], проте ці описи можуть і не використовуватися для вирішення локальних задач.
Альтернативою DTD-описам є XML Schema.
В броузері (наприклад, в Internet Explorer) XML-документ відобразиться повністю з усіма тегами. Для того, щоб задати інфор­мацію броузеру з приводу відображення тих чи інших тегів, можна використати каскадні таблиці стилів (CSS), давши в XML-документі посилання на відповідну таблицю:
<?xml versіon=«1.0» ?>
<?xml-stylesheet type=«text/css» href=«prim.css» ?>

Проте більші можливості для відображення XML-документів має мова XSL. Детальніше щодо використання XSL з XML див. інструкцію до лабораторної роботи 2.2.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.