лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 4.1.1

РОЗРАХУНОК ОЦІНОК КОМПОНЕНТ АДИТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЧАСОВОГО РЯДУ


Рік,
квартал

№ кварталу, t

ВВП,

Центрована ковзна
середня

Сезонна
та випадкова
компоненти

Оцінка
сезонної
компоненти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 кв. I

1

8318,00

– 3967,74

12 285,74

9701,04

5733,30

1635,51

кв. II

2

10 694,00

– 2150,89

12 844,89

11 209,38

9058,49

66,92

кв. III

3

16 102,00

14 675,25

1426,75

3317,36

12 784,64

12 717,72

16 035,08

2374,68

кв. IV

4

19 402,00

16 618,13

2783,88

2801,26

16 600,74

14 226,05

17 027,32

4921,35

1996 кв. I

5

16 688,00

18 315,75

– 1627,75

– 3967,74

20 655,74

15 734,39

11 766,65

2775,15

кв. II

6

17 867,00

19 748,25

– 1881,25

– 2150,89

20 017,89

17 242,73

15 091,85

441,57

кв. III

7

22 510,00

20 634,75

1875,25

3317,36

19 192,64

18 751,07

22 068,43

1393,33

кв. IV

8

24 454,00

21 217,00

3237,00

2801,26

21 652,74

20 259,41

23 060,67

927,99

1997 кв. I

9

18 728,00

21 990,00

– 3262,00

– 3967,74

22 695,74

21 767,75

17 800,01

– 640,20

кв. II

10

20 485,00

22 888,50

– 2403,50

– 2150,89

22 635,89

23 276,08

21 125,20

– 2025,79

кв. III

11

26 076,00

23 623,13

2452,88

3317,36

22 758,64

24 784,42

28 101,79

– 1018,02

кв. IV

12

28 076,00

24 274,38

3801,63

2801,26

25 274,74

26 292,76

29 094,02

– 2850,36

1998 кв. I

13

20 983,00

25 073,75

– 4090,75

– 3967,74

24 950,74

27 801,10

23 833,36

– 3718,55

 

кв. 2

14

23 440,00

25 735,50

– 2295,50

– 2150,89

25 590,89

29 309,44

27 158,55

– 4619,14

кв. 3

15

29 516,00

26 504,88

3011,13

3317,36

26 198,64

30 817,78

34 135,14

– 5197,38

кв. 4

16

29 930,00

27 828,88

2101,13

2801,26

27 128,74

32 326,11

35 127,38

– 4582,71

1999 кв. I

17

25 284,00

29 693,00

– 4409,00

– 3967,74

29 251,74

33 834,45

29 866,71

– 3460,91

кв. II

18

29 731,00

31 690,63

– 1959,63

– 2150,89

31 881,89

35 342,79

33 191,91

– 2030,49

кв. III

19

38 138,00

33 580,88

4557,13

3317,36

34 820,64

36 851,13

40 168,49

– 3871,73

кв. IV

20

37 289,00

35 692,38

1596,63

2801,26

34 487,74

38 359,47

41 160,73

– 2853,07

2000 кв. I

21

33 047,00

38 263,38

– 5216,38

– 3967,74

37 014,74

39 867,81

35 900,07

– 365,26

кв. II

22

38 860,00

41 105,38

– 2245,38

– 2150,89

41 010,89

41 376,14

39 225,26

3375,15

кв. III

23

49 577,00

43 687,25

5889,75

3317,36

46 259,64

42 884,48

46 201,85

1391,92

кв. IV

24

48 586,00

45 990,00

2596,00

2801,26

45 784,74

44 392,82

47 194,08

471,58

2001 кв. I

25

42 405,00

48 296,88

– 5891,88

– 3967,74

46 372,74

45 901,16

41 933,42

2665,39

кв. II

26

47 924,00

50 735,38

– 2811,38

– 2150,89

50 074,89

47 409,50

45 258,61

6732,80

кв. III

27

58 968,00

 

3317,36

55 650,64

48 917,84

52 235,20

5475,57

кв. IV

28

58 703,00

 

2801,26

55 901,74

50 426,17

53 227,43

0,00

2002 кв. I

29

47 966,77

 

 

 

 

 

 

 

кв. II

30

51 291,97

 

ПРОГНОЗ

 

 

 

 

 

кв. III

31

58 268,55

 

 

 

 

 

 

 

кв. IV

32

10 993,96

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.1.2і

1

2

3

4

Середньосезонне
значення,

Коригувальний коефіцієнт, ?

1995

1426,75

2783,88

 

 

1996

– 1627,75

– 1881,25

1875,25

3237,00

 

 

1997

– 3262,00

– 2403,50

2452,88

3801,63

 

 

1998

– 4090,75

– 2295,50

3011,13

2101,13

 

 

1999

– 4409,00

– 1959,63

4557,13

1596,63

 

 

2000

– 5216,38

– 2245,38

5889,75

2596,00

 

 

2001

– 5891,88

– 2811,38

 

 

Підсумок за j-й квартал

– 24497,75

– 13 596,63

19212,88

16116,25

 

 

Середня оцінка сезонної компоненти для j-го кварталу,

– 4082,96

– 2266,10

3202,15

2686,04

– 460,88

– 115,22

Скоригована оцінка сезонної компоненти,

– 3967,74

– 2150,89

3317,36

2801,26

0,00

 


Крок 7. Прогнозування за адитивною моделлю. Прогнозові значення за адитивною моделлю розраховують за формулою:
 (за квартал),                           (4.1.10)
де тренд обчислюють за рівнянням , коли  дорівнює прогнозованим кварталам  а оцінки сезонної компоненти не змінюються. Оцінки прогнозових значень ВВП на чотири квартали 2002 року наведено у табл. 4.1.1, ст. 4.
Не слід забувати: чим віддаленішим є період випередження, тим прогноз менш переконливий. У цьому випадку ми припускаємо, що тен­денція, виявлена за ретроспективними даними, поширюється і на майбутній період. Для порівняно невеликих періодів випередження таке припущення справді може бути реальним, однак воно стає менш імовір­ним, якщо прогноз складають на віддалену перспективу.

Рис. 4.1.2. Графічний аналіз динаміки ВВП
за адитивною моделлю
Розглянемо мультиплікативну модель часового ряду ВВП: .
Крок 1. Вирівнювання початкових рівнів ряду. Власне ця процедура не відрізняється від тієї, що була застосована для адитивної моделі. Так само обчислюють центровані ковзні середні згладженого ряду (ст. 4 табл. 4.1.3).

Рис. 4.1.3. Графічний аналіз динаміки ВВП
за мультиплікативною моделлю
Крок 2. Знайдемо сезонну та випадкову компоненти для кожно-
го кварталу. Для цього розділимо фактичні рівні ряду  на центровані ковзні середні  (ст. 5 табл. 4.1.3). Використаємо ці значення для розрахунку відкоригованої сезонної компоненти, для чого побудуємо допоміжну таблицю 4.1.4. Оскільки значення сезонної компоненти — це частки, а кількість сезонів у році дорівнює
чотирьом, необхідно, щоб сума значень сезонних компонент за всі-
ма кварталами теж дорівнювала чотирьом. Якщо ця сума не дорівнює чотирьом, то значення сезонної компоненти коригують. Наприк­лад, маємо середнє сезонне значення сезонної компоненти, що до-
рівнює 3,44.
Визначимо коефіцієнт коригування: ? = 4/3,44 = 1,16.
Розрахуємо скориговані оцінки сезонної компоненти як добуток середніх квартальних оцінок на коефіцієнт коригування: . Оцінки  зведені в табл. 4.1.3 у ст. 6. У моделях із сезонною компонентою припускається, що сезонні впливи за весь річний цикл взаємопогашаються.
Крок 3. Вилучимо вплив сезонної компоненти з ряду  за формулою  (ст. 7 табл. 4.1.3).


Таблиця 4.1.3

РОЗРАХУНОК ОЦІНОК КОМПОНЕНТ АДИТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЧАСОВОГО РЯДУ


Рік,
квартал

№ кварталу, t

ВВП,

Центрована ковзна
середня

Сезонна
та випадкова компоненти

Оцінка
сезонної
компоненти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 кв I

1

8318,00

0,86

9635,34

9546,13

8240,99

1,01

кв. II

2

10 694,00

0,92

11 614,16

11 052,68

10 177,00

1,05

кв. III

3

16 102,00

14 675,25

1,10

1,11

14 508,15

12 559,22

13 938,97

1,16

кв. IV

4

19 402,00

16 618,13

1,17

1,11

17 541,10

14 065,77

15 557,98

1,25

1996 кв. I

5

16 688,00

18 315,75

0,91

0,86

19 330,92

15 572,31

13 443,27

1,24

кв. II

6

17 867,00

19 748,25

0,90

0,92

19 404,36

17 078,86

15 725,74

1,14

кв. III

7

22 510,00

20 634,75

1,09

1,11

20 281,85

18 585,40

20 627,18

1,09

кв. IV

8

24 454,00

21 217,00

1,15

1,11

22 108,54

20 091,95

22 223,47

1,10

1997 кв. I

9

18 728,00

21 990,00

0,85

0,86

21 694,00

21 598,49

18 645,55

1,00

кв. II

10

20 485,00

22 888,50

0,89

0,92

22 247,63

23 105,04

21 274,48

0,96

кв. III

11

26 076,00

23 623,13

1,10

1,11

23 494,87

24 611,58

27 315,39

0,95

кв. IV

12

28 076,00

24 274,38

1,16

1,11

25 383,15

26 118,13

28 888,96

0,97

1998 кв. I

13

20 983,00

25 073,75

0,84

0,86

24 306,13

27 624,67

23 847,84

0,88

кв. II

14

23 440,00

25 735,50

0,91

0,92

25 456,89

29 131,22

26 823,22

0,87

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.