лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 


Частина 1. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОГНОЗУВАН
НЯ.......................................................................... 3
Вступ................................................................................................. 3
1. Соціально-економічні процеси країни як об’єкт прогнозування 3
1.1. Основні поняття, сутність, цілі та завдання прогнозування соціально-економічних процесів         3
1.2. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів........ 20
1.3. Структура прогнозування розвитку національної економіки 30
2. Прогнозування економічного зростання.................................... 37
2.1. Динамічна модель Кейнса. Модель Самуельсона-Хікса...... 37
2.2. Виробнича функція .......................................................... 39
2.3. Модель Солоу. Трисекторна модель економічного зростання 44
3. Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці...... 53
3.1. Лінійна статична міжгалузева модель................................ 53
3.2. Прогнозування динаміки коефіцієнтів МГБ....................... 60
3.3. Динамічні багатогалузеві моделі....................................... 66
4. Прогнозування інфляції та безробіття....................................... 79
4.1. Моделі прогнозування інфляції......................................... 79
4.2. Прогнозування зайнятості та безробіття ............................ 95
5. Прогнозування комплексного соціально-економічного розвит­ку країни           109
5.1. Загальна характеристика комплексних економетричних моделей прогнозування    109
5.2. Складні макромоделі комплексного соціально-економіч­ного розвитку країни        123
Частина 2. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ...................................................................... 142
Вступ............................................................................................. 142
1. Основні поняття та попередній аналіз часових рядів.............. 142
1.1. Інформаційне представлення динаміки розвитку соціально-економічних процесів 142
1.2. Випадкові процеси та часові ряди.................................... 154        
1.3. Ідентифікація часових рядів............................................. 171
2. Прогнозування часових рядів із використанням ARIMA-мо­делей         197
2.1. Основні поняття про лінійні параметричні моделі часових рядів і властивості їхньої загальної моделі.............................................................................................. 197
2.2. Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси).................... 202
2.3. Авторегресійні процеси (AR(p)-процеси)......................... 208
2.4. Змішані АRМА- та АRІМА-процеси................................. 215
2.5. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса............................ 220
3. Прогнозування тенденції на основі згладжування часових
рядів.............................................................................................. 240
3.1. Прогнозування тенденції часового ряду за середніми характеристиками     240
3.2. Прогнозування тенденції часового ряду за аналітичними методами згладжування  242
3.3. Прогнозування тенденції часового ряду за алгоритмічними методами        257
4. Особливості прогнозування тренд-сезонних процесів.............. 283
4.1. Методи фільтрації сезонної компоненти часового ряду.... 283
4.2. Моделі прогнозування сезонних процесів........................ 302
5. Економетричні методи прогнозування..................................... 307
5.1. Прогнозування на основі багатофакторних регресійних моделей     307
5.2. Економічне прогнозування не основі АRІМА- та VAR-мо­делей       326
5.3. Застосування моделей коригування помилок (коінтегрування)        337
6. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування....................... 345
6.1. Методи індивідуальної та колективної експертизи........... 346
6.2. Процедура проведення експертизи й аналіз експертних оцінок       350
7. Оцінювання прогнозів.............................................................. 358
7.1. Критерії визначення якісного прогнозу........................... 358
7.2. Побудова комбінованого прогнозу.................................. 369
Література.................................................................................... 373

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.