лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Практично всі поля реєстраційних карток є пошуковими. Їх найменування та способи заповнення аналогічні описаним у п. 4. Крім цього, можна виконувати контекстний пошук за полями Содержание, Ключевые слова, Резолюция (див. рис.).

Контекстний пошук є найтривалішим, тому передбачено додаткову функцію індексного пошуку за полем Ключевые слова, який можна здійснити за першими 12-ма символами, вказаними на початку цього поля (див. п. 3.4). Спосіб їх введення (зі словника або вручну) не суттєвий. Індексний пошук доцільно проводити, коли часто виникає необхідність пошуку документів за ключовими словами певного роду, наприклад, при визначенні повторності документа за адресою, якщо інші реквізити не відомі. Для цього під час реєстрації досить цю часто використовувану інформацію вказувати на початку поля, послуговуючись для зручності словником.
Додатковими опціями для організації пошуку є такі:

 • Очищать — зі списку знайдених документів будуть вилучені всі раніше знайдені документи. Ця опція встановлюється за замовчуванням. Список знайдених документів стає порожнім автоматично незалежно від цієї опції за зміни значення у полі Год поиска;
 • Уточнять — пошук за новим критерієм по документах із вже існуючого списку (аналогічно звичайному «шукати у знайде­ному»). Опція активна, якщо існує список знайдених документів;
 • Включающий — пошук документа здійснюється тільки за тими критеріями, що зазначені в запиті. Встановлена за замовчуванням;
 • Исключающий — пошук здійснюється за всіма критеріями, крім тих, які зазначені у запиті. Якщо в полі зазначене яке-небудь значення, то будуть знайдені всі документи, що не містять його у даному полі;
 • Виды документов — за замовчуванням пошук здійснюється по всій сукупності зареєстрованих документів. За необхідності можна обмежити пошук первинними, повторними документами, відповідями, пунктами або комбінацією цих категорій.

Кнопка Сброс призначена для очищення всіх параметрів пошуку.
Пошук відбувається за вибраними опціями, кнопками і за всіма реквізитами, зазначеними на обох закладках. До уваги беруться тільки заповнені поля; незаповнені поля мають значення «будь-який». За замовчуванням поле Подр. заповнено кодом підрозділу, в якому працює користувач; за наявності відповідних прав це значення можна змінювати.
Значення полів сполучаються між собою зв’язкою «ТА», тобто результатом пошуку буде список документів, що задовольняють усім заданим реквізитам разом.
Для початку пошуку після введення всіх реквізитів і вибору опції слід клацнути мишею на кнопці Поиск або натиснути Ctrl + Enter.
У списку знайдених документів існує можливість переглядати, редагувати, друкувати документи, а також подивитися «папку» документа за допомогою відповідних кнопок. Внизу вікна зазначається кількість знайдених документів, окремо вказується кількість невиконаних документів серед знайдених.
6. Звіти і довідки.
Для одержання звітно-статистичної інформації щодо зареєстрованих документів існує два способи:

 • сформувати список знайдених документів (див. п. 5) і ви-
  брати Файл > Печать... При цьому у формуванні звіту будуть брати участь тільки знайдені документи. У списку, що випадає, слід вибрати потрібну позицію:

 • Списки — друк списку в тому вигляді, в якому він представ­лений на екрані;
 • Карточки — друк за даним списком реєстраційних карток документів;
 • Бегунки — друк спеціальних записок, що їх зазвичай приколюють до оригіналу документа. Вони містять відомості про виконавця документа, резолюцію керівництва, прізвище особи, яка підписала резолюцію, реєстраційний номер документа і термін контролю. Форма бігунків настроюється адміністратором системи (див. п. 3.3);
 • Журналы, Сводки, Справки, Поступление, Реестры документов — друк знайдених документів у вигляді звітних шаблонів (див. нижче);
 • через пункт головного меню Отчеты вибрати необхідний звіт або довідку. На екрані з’явиться запит із закладками можливих варіантів звітів.

У запиті поточний підрозділ, рік та інтервал дат реєстрації з початку року по поточне число встановлені за замовчуванням, однак їх можна змінити. Також можна вказати додаткові параметри формування звіту (наприклад, спосіб сортування документів усередині звіту) і задати критерії добору документів (наприклад, указівкою конкретних значень полів).
Формуються такі довідки і звіти (їх форми наведено у дод. 1):

 • Журналы — містять короткі зведення про документи і використовуються в роботі зі службою експедиції, архівом, для звір­ки даних з обробки документів;
 • Сводки — короткі зведені таблиці, які містять загальну кіль­кість документів, що відповідають певному досить простому критерію (виконаних або невиконаних, виконаних вчасно або з порушенням терміну), та загальну кількість всіх зареєстрованих документів;
 • Справки — добірки документів за певною умовою (невиконані документи за зазначений період дат реєстрації, із указівкою конкретної кількості днів до дати контролю і т. ін.);
 • Поступление — короткі зведення про документи, що використовуються в роботі зі службою експедиції, архіву, для визначення кількості документів, що надходять в організацію за визначений період (рік, квартал, один день).

Після закінчення формування звітної форми на екран виводиться вікно попереднього перегляду, в якому сформований документ можна зберегти у вигляді файла з розширенням rtf (Документ > Сохранить как...) або роздрукувати, вибравши Доку­мент > Печать.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.