лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.2. Робота зі словниками.
Діалогове вікно роботи зі списком припустимих значень — словником — з’являється під час заповнення відповідного поля у РКК документа (див. п. 4.3). Робота з усіма словниками проводиться однаково, за винятком словника підрозділів (він заповнюється під час настроювання системи, див. п. 3.1). Для роботи зі словниками кореспондентів і вулиць передбачено спеціальні фор­ми (див. нижче). Ряд списків може доповнюватись і змінюватись користувачем, але з деякими з них, у зв’язку з їх особливою технологічною важливістю, може працювати тільки адміністратор системи.
Списки викликаються натисканням кнопки  або набиранням у полі реєстраційної картки декількох перших букв слова і натисканням клавіші Tab або Enter (якщо піктограма не розташована на кнопці).
Можливості додавання, зміни і видалення значень зі словника визначаються наявністю відповідних кнопок у діалоговому вікні (див. рис.):

 • пошук значення у словнику — для всіх списків реалізований «локаторний пошук» — курсор автоматично встановлюється на значенні у списку залежно від введених користувачем початкових символів значення. Ці букви вводяться або в поле реєстраційної картки, або у вікно запиту списку припустимих значень. Локаторний пошук здійснюється за значеннями, а не за поясненнями;
 • додавання у словник припустимих значень — щоб додати нове значення в словник, необхідно відкрити список припустимих значень, натиснути клавішу Іns або клацнути мишею на кноп­ці Добавить. У новому вікні слід ввести необхідне значення і натиснути клавішу Enter. Див. нижче у цьому пункті рекомендації щодо заповнення словників;
 • коригування списку припустимих значень — для виправлення помилок слід встановити курсор на рядку, який необхідно відкоригувати, і клацнути мишею на кнопці Изменить або натис-
  нути сполучення клавіш Ctrl + Enter. Після введення нового значення слід натиснути клавішу Enter. Після цього у словнику старий запис зникне, з’явиться новий, причому його буде розміщено в алфавітному порядку, а у всіх зареєстрованих картках замість старого значення буде проставлене нове. Деякі словники не підлягають коригуванню і видаленню значень без попередньої перемітки: джерел, типів документа, індексів, тематичних рубрик. Для виконання цієї операції адміністратор має ввести нове значення у словник, перемітити значення, а потім неправильне значення видалити;
 • видалення значення зі словника — здійснюється тільки користувачем, який має відповідні права. Для цього необхідно встановити курсор на потрібному рядку і клацнути мишею на кнопці Удалить або натиснути клавішу Delete. Операцію буде виконано після підтвердження необхідності видалення у відповідь на запит. Якщо вибране значення використовується в існуючих РКК, програма видасть повідомлення


Це означає, що перед видаленням значення зі словника слід замінити його в усіх РКК, де його вказано, на інше значення. Найзручніший спосіб для виконання цієї процедури — використання режиму Поиск по набору реквизитов документов (див. п. 5.3).
Рекомендується дотримуватись таких правил заповнення слов­ників:

 • організації — попереду вказується основна назва організації без лапок, а слідом, у разі потреби, організаційно-правова форма господарювання, організація вищого рівня підпорядкування тощо, наприклад, Машинобуд ТОВ;
 • поля, які містять прізвище та ініціали (Кому, Подпись
  тощо) — вводиться прізвище в називному відмінку, а за ним ініціали, наприклад, Іванов А. А.;
 • ключові слова — вказуються корені слів, що узагальнено характеризують предмет документа, з пропусками між ними. Якщо надалі передбачається пошук за словосполученням (наприклад, за адресою), то ці слова варто розділяти не пропуском, а спеціальним знаком, наприклад, знаком підкреслення. Наприклад, для документа типу «Про будівництво будинку за адресою вул. Тростянецька, д. 25» можна ввести ключові слова будівництв Тростянецька_25.

Додавання і зміна значень у словнику кореспондентів виконуються у спеціальній формі — картці кореспондента.

Якщо в особистих зверненнях кореспондент (заявник) присут­ній в явному вигляді, то у зверненнях мешканців і колективів та службових листах як кореспондента приймають основного представника, якому будуть відповідати. Список кореспондентів містить прізвище, ініціали кореспондента та його адресу.

Локаторний пошук здійснюється за прізвищами, а не за адресами. При виборі потрібного кореспондента зі списку в РКК автоматично заповнюються поля Ф.И.О., Адрес, АД.
Додавання і зміна значень у словнику вулиць виконуються за допомогою спеціальної форми, яка містить, крім назви вулиці, ще й код одиниці адміністративно-територіального розподілу міста (словникове поле).

Ця інформація заноситься при формуванні й коригуванні нових елементів словника вулиць за такими правилами:

 • цифрами позначаються коди районів, вибір яких можливий зі словника, що відповідає полю Разбивка по АД (цей словник викликається при натисканні кнопки, розташованої безпосередньо над полем);
 • цифрами, буквами і навскісною рискою (/) позначаються номери будинків;
 • за допомогою тире (—) позначається інтервал будинків;
 • комою (,) розділяють елементи переліку будинків та їхніх інтервалів;
 • скороченням п позначають всі парні будинки інтервалу;
 • скороченням нп позначають всі непарні будинки інтервалу;
 • крапкою з комою (;) розділяються рядки опису кожного з районів.

4.3. Основні поля РКК.
Визначальними полями у картці документа є такі:

 • ФИО (словникове поле) — прізвище та ініціали кореспондента, який надіслав лист. Після вибору кореспондента зі списку в РКК переноситься не тільки прізвище, ім’я, по батькові, а й група полів, що описують його адресу;
 • Вид (словникове поле) — вид звернення даного кореспондента — особисте, від колективу, від мешканців, службове. За замовчуванням поле має значення Личное;
 • Адресполе, що заповнюється автоматично адресою кореспондента;
 • АД — поле, що автоматично заповнюється назвою адміністративного розподілу міста (району, області і т. ін.);
 • Организация (словникове поле) — назва організації у разі колективного звернення;
 • Источник (словникове поле) — назва останньої організації, яка переслала лист;
 • Номер сопр. (текстове поле) — номер найбільш важливого супровідного документа;
 • От (поле типу «дата») — дата найбільш важливого супровідного документа;
 • Кому (словникове поле) — прізвище особи, до якої звернуто листа, або назва організації;
 • Тип (словникове поле) — тип документа (вхідний, вихідний);
 • Дата рег. (поле типу «дата») — дата реєстрації листа в організації, за замовчуванням — поточна дата;
 • Індекс/Рег. номер (словникове поле, обов’язкове) — реєстраційний номер документа. У цьому полі заповнюється тільки індекс шляхом вибору зі словника припустимих значень. Словник індексів заповнюється адміністратором системи відповідно до прийнятого порядку діловодства і номенклатури справ в організації (див. п. 4.2).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.