лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ ............................................... 3

1. ПРОГРАМА КУРСУ.................................. 5

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ...... 9

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...................... 21

4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ............................. 30
4.1. Лабораторна робота № 1 «Криптографічний захист
інформації за допомогою системи PGP»..................... 30
Мета роботи..................................... 30
Завдання........................................ 30
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи..... 31
4.2. Лабораторна робота № 2 «Правові консультації
за допомогою експертних систем ICaR»..................... 64
Мета роботи..................................... 64
Завдання першого рівня складності.................... 64
Індивідуальні варіанти.............................. 65
Завдання другого рівня складності..................... 67
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи..... 67
4.3. Лабораторна робота № 3 «Управління документами
за допомогою програмно-технологічного комплексу DIS:class»... 102
Мета роботи.................................... 102
Завдання........................................ 102
Індивідуальні варіанти.............................. 103
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.... 111
5. САМОСТІЙНА РОБОТА............................. 149
5.1. Самостійна робота № 1 «Пошук правових документів
у системі “Закони та підзаконні акти України в Інтернет”»...... 149
Мета роботи.................................... 149
Завдання........................................ 149
Індивідуальні варіанти............................. 150
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи..... 155
5.2. Самостійна робота № 2 «Використання правових
інформаційно-пошукових систем»........................ 162
Мета роботи.................................... 162
Завдання........................................ 162
Індивідуальні варіанти............................. 163
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи .... 166
5.3. Самостійна робота № 3 «Пошук правових документів
у Глобальній мережі правової інформації (GLIN)»............ 182

Мета роботи.................................... 182

Завдання........................................ 182
Індивідуальні варіанти............................. 183
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи .... 192
5.4. Самостійна робота № 4 «Пошук інформації в реєстрах
Міністерства юстиції України»........................... 200
Мета роботи.................................... 200
Завдання........................................ 200
Індивідуальні варіанти до першого завдання............. 200
Індивідуальні варіанти до другого завдання............. 204
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи .... 207

6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ............................ 209
7. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
.................................. 213
8. ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК.......................... 219
9. СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНИХ СКОРОЧЕНЬ......... 243
ЛІТЕРАТУРА...................................... 247
ДОДАТОК........................................ 249

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.