лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Операції з буфером обміну.
Перенести певний текст у буфер обміну можна за допомогою клавіш CTRL + C (Shift + Delete), контекстного меню для виділеного фрагмента або меню Правка текстового редактора (пункти підменю Вырезать та Копировать). Слід зазначити, що у буфер обміну можна помістити не тільки окремий фрагмент тексту, а й цілий файл.
Шифрування та розшифровка, накладання та перевірка ЦП вмісту буфера обміну, у цілому, здійснюються аналогічно виконанню операцій над файлами:

  • за допомогою панелі PGPtools — натиснути кнопку, яка відповідає операції, що її необхідно виконати, а у діалоговому вік­ні вибору файла, що з’явиться, — кнопку Clipboard;
  • через піктограму PGPtray на панелі задач — вибрати у меню пункт Clipboard і необхідну позицію у підменю. Цей варіант дає можливість переглянути і за необхідності відредагувати зміст буфера обміну (Edit) і навіть очистити його (Empty).

Результати виконання операції можна вставити у текст за допомогою клавіш CTRL + V (Shift + Insert), контекстного меню або меню Правка текстового редактора (пункт підменю Вставить). Цією опцією можна скористатись, зокрема, для того, щоб переглянути розшифрований текст і вирішити, чи необхідно його зберігати у розшифрованій формі.
Через піктограму PGPtray на панелі задач можна також викликати функції PGP для поточного вікна (Current Window) — весь текст з поточного вікна (у тому числі не виділений і такий, що його не видно на екрані) автоматично копіюється у буфер обміну, а після виконання операції результати вставляються назад у вікно додатка.
7. Використання PGP для знищення файлів.
Для того, щоб знищити файл і його вміст з жорсткого диску так, щоб його неможливо було відновити, слід натиснути кнопку Wipe на панелі PGPtools, у діалоговому вікні вказати потрібний файл і натиснути кнопку OK. Послідовність може бути й інакшою — спочатку вибрати файл у вікні Windows, а потім викликати функцію Wipe (Файл > PGP > Wipe, або через контекстне меню для вибраного файла, або через панель PGPtools).
У вікні, що з’явиться, слід перевірити правильність вибору файла для знищення і, відповідно, натиснути кнопку Yes (Так) або No (Ні).

Операція виконується коректно навіть при роботі з віртуальною пам’яттю.
Додатково можна встановити параметри повного знищення файлів через панель General (PGPtray ® Options...):

  • Number of passes — кількість проходів;
  • Warn before user-initiated wiping — попереджати перед знищенням, ініційованим користувачем;
  • Automatically wipe on delete — автоматично знищувати при видаленні.


Слід пам’ятати, що деякі додатки автоматично створюють тимчасові копії файлів і вже після завершення роботи з ними на жорсткому диску можуть залишатись копії або фрагменти файлів, що їх можна відновити. Для вирішення подібних проблем слід використовувати функцію Freespace Wipe (див. п. 8).
8. Використання PGP для очищення вільного місця на диску.
Для усунення можливості відновлення знищених файлів PGP має функцію Freespace Wipe, доступну через панель PGPtools. До її виклику слід відключити режим сумісного використання файлів і закрити всі додатки, що виконуються на диску, який планується очистити. Після виклику функції з’являється вікно PGP Free Space Wiper Welcome із загальними відомостями про функцію. Після натискання кнопки Далее > слід вказати диск для очищення та кількість проходів, що їх слід виконати. Для персонального використання рекомендується виконувати 3 проходи, для комерційного — 10, для військових додатків — 18, для забезпечення максимальної безпеки — 26.

У наступному вікні, що з’явиться після натискання кнопки Далее>, виводиться статистична інформація про диск, вибраний для очищення. Власне очищення розпочинається після натискання кнопки Begin Wipe. Після завершення операції слід послідовно натиснути кнопки Далее > і Готово.
Натискання кнопки Schedule надає можливість визначити план регулярного очищення вільного місця на вибраному диску. Для цього у відповідь на запрошення, що з’являється, слід натис-
нути кнопку OK і в наступному діалоговому вікні вказати періо-
дичність і час початку виконання операції. Натискання кнопки Дополнительно... дає можливість ускладнити параметри, що задаються.

4.2. Лабораторна робота № 2
«Правові консультації
за допомогою експертних систем ICaR»

                   — ознайомитись з функціональними мож-
ливостями оболонки експертних систем ICaR (ИКаР, «Информация, Консультация, Рассуждение»), навчитись користуватись експертними системами на прикладі демо-консультацій і створювати власні консультації.
Завдання першого рівня складності:

    • вивчити режими роботи кінцевого користувача з ЕС ICaR і порядок створення нових експертних систем розробником;
    • відкрити експертну систему й одержати консультацію відповідно до свого індивідуального варіанта (див. нижче). Опис ситуації, стосовно якої проводиться консультація, слід вибрати самостійно. Текст одержаного звіту консультації навести у звіті про виконання лабораторної роботи (2 бали);

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.