лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки україни
Київський національний економічний університет

 

 

 

В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко

 

 

 

Моделювання економіки

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 


ББК
С

 

 

 

Рецензенти:
О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний торговельно-економічний університет)

Г. В. Лавінський, д-р техн. наук, проф.
(Український фінансово-економічний інститут)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № від

 

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І.
0 00          Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. —     с.

 

У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні, оптимізаційні, моделі рівноваги та моделі взаємодії економічних систем, рейтингові моделі тощо. Наводяться приклади побудови й аналізу математичних моделей. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт; перелік тем рефератів та курсових робіт.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеці-альностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансово-економічної діяльності.
ББК

 

 

 

© Вітлінський В. В.,
Великоіваненко Г. І., 2004
ISBN 000-000-000-0                                                           © КНЕУ, 2004
Навчальне видання

 

 

ВІТЛІНСЬКИЙ Вальдемар Володимирович,
ВЕЛИКОІВАНЕНКО Галина Іванівна

 

Моделювання економіки

 

Навчально-методичний посібник

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.