лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За порушення законодавства про захист прав споживачів Закон встановив матеріальну відповідальність суб’єктів господарювання сфери торгівлі, зокрема й громадян-підприємців. Розміри штрафних санкцій наведено в табл. 8.3.
Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно розв’язує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Закон звільняє споживачів від сплати державного мита за позовами, що пов’язані із порушенням їхніх прав.

Таблиця 8.3

Розміри штрафів за порушення прав споживачів

Вид порушення

Величина штрафу

1. Виявлені недоліки чи фальсифікації товару впродовж гарантійного або інших термінів, установлених обов’язковими для сторін доку­ментами

Десятикратний розмір вартос­ті цього товару

2. Реалізація товару, який не відповідає вимогам нормативних документів

50 % вартості, одержаної для реалізації партії товару

3. Реалізація товару, що підлягає обов’язко­вій сертифікації, але не має сертифіката відповідності

50 % вартості, одержаної для реалізації партії товару

4. Реалізація товару, який не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища

300 % вартості одержаної для реалізації партії товару

5. Реалізація товару, забороненого до випуску та реалізації відповідним державним органом

500 % вартості одержаної для реалізації партії товару

6. Реалізація небезпечного товару (отрути, отрутохімікатів, вибухо- та вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила й умови безпечного використання його

100 % вартості, одержаної для реалізації партії товару

7. Відсутність необхідної доступної та достовірної інформації про товар

30 % вартості, одержаної для реалізації партії товару

8. Реалізація товару, термін придатності якого минув

200 % вартості залишку одер­жаної для реалізації партії товару

9. Порушення умов договору між споживачем і продавцем щодо надання послуг

100 % вартості послуги

Важливими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, є Укази Президента України щодо посилення державного захисту прав споживачів та державного регулювання відносин у сфері торгівлі, а також правила торговельного обслуговування населення та інші нормативно-пра­вові акти, ухвалені Кабінетом Міністрів України.
Указом Президента України № 560/95 від 5 липня 1995 року створено Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України (МЗЕЗторг). Його головними завданнями в сфері торгівлі є:

 • реалізація державної політики щодо розвитку роздрібної та оптової торгівлі на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності;
 • сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення;
 • розроблення та запровадження правил торгівлі, забезпечення контролю за додержанням їх, здійснення заходів щодо вдосконалення організації торговельного обслуговування.

Правила продажу окремих видів товарів регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продаж їх через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості товару та рівня торговельного обслуговування.
У Правилах продажу продовольчих товарів, розроблених і зат­верджених МЗЕЗторгом, зазначено, що вони поширюються на всі суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють на території України роздрібний продаж продовольчих товарів.
Суб’єкти господарювання, згідно із Правилами, зобов’язані забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів на рівні, що відповідає санітарно-гігієніч­ним, технологічним і протипожежним нормам, установленим для приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів. Заборонено приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.
Суб’єкт роздрібної торгівлі харчовими продуктами повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал і санітарні книжки працівників.
Торговельні працівники мають забезпечуватися форменим або іншим одягом, що відповідає санітарним вимогам.
У Правилах визначено особливості продажу окремих груп товарів:

 • хліба і хлібобулочних виробів;
 • кондитерських виробів і меду;
 • круп, макаронних виробів, борошна, крохмалю;
 • цукру та кухонної солі;
 • м’яса та м’ясопродуктів;
 • молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жи­рів, сиру, яєць курячих харчових;
 • риби і риботоварів;
 • безалкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Окремими правилами регламентується роздрібна торгівля тютюновими виробами.
За кожним із видів продовольчих товарів встановлено терміни реалізації та вимоги до зберігання їх.
Продаж алкогольних напоїв регулюється окремими «Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів № 854 від 30.07.1996 року.
Суб’єкти господарювання в питаннях вимог щодо сировини, показників якості, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання продовольчих товарів керуються стандартами та технічними умовами.
В Україні сформована система нормативних документів зі стандартизації, яка охоплює:

 • державні стандарти України — ДСТУ;
 • галузеві стандарти України — ГСТУ;
 • стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спі­лок України — СТТУ;
 • стандарти підприємств — СТП;
 • технічні умови України — ТУУ.

Як державні стандарти України (ДСТУ) застосовують міждер­жавні стандарти (ГОСТ) та республіканські стандарти колишньої УРСР (РСТ).
Галузеві стандарти України (ГСТУ) розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України (ДСТУ) чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги держстандартів.
Технічні умови України (ТУУ) містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції. Інші стандарти мають сферу застосування — в окремих галузях знань, у межах конкретного підприємства.
Державним стандартам присвоюють позначення, яке складається з індексу (ДСТ), скороченої назви держави (У), реєстраційного номера і двох останніх цифр року затвердження або перегляду стандарту.
Назва технічних умов складається з індексу документу (ТУ), скороченої назви держави (У), коду підприємства (організації) — власника оригінала ТУ за ЄДРПОУ (вісім знаків), двох останніх цифр року затвердження.
Державні стандарти України затверджуються без обмеження терміну їхньої дії та є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності.
Порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належ­ної якості товарів і рівня торговельного обслуговування визначені Правилами продажу непродовольчих товарів № 294 затверд­женими МЗЕЗторгом 27.05.1996 року.
Відповідно до цих Правил торговельні працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням покупців, повинні мати спеціальну професійну підготовку; знати асортимент і якісні характеристики товарів певної групи, ознаки браку; правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення вітрин; способи показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок таврування засобів міри і ваги; правила роботи касового апарату і догляду за ним; встановлений порядок розрахунку із покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користування ними; правила поводження з тарою; правила санітарії та гігієни; правила техніки безпеки та протипожежні засоби тощо.
До подачі товарів у торговельний (демонстраційний зал) проводять підготовку її до продажу: перевіряється цілісність упаковки, розпакування, перевірка наявності маркувальних даних і якості, чистка, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо. У разі відсутності маркування на окремих виробах або пошкодження ярлика підприємства-виробника (відсутність пломби, потертості, нечіткість запису тощо) відновлюються всі маркувальні дані, виписується дублікат товарного ярлика.
Товар, який отримує покупець, має відповідати вимогам нормативних документів щодо якості та безпеки. Якщо на товар встановлено гарантійні терміни, покупець має отримати на нього технічний паспорт або інші документи, що його замінюють. Правила передбачають як обов’язок продавця забезпечити належне пакування куплених товарів для збереження їхньої якості під час транспортування.
Правила визначають особливості продажу окремих груп товарів:

 • швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів;
 • текстильних товарів: тканин бавовняних, вовняних, лляних, тканин із натурального шовку, синтетичних і штучних волокон, трикотажних полотен, нетканих матеріалів, штучних текстильних товарів;
 • взуття: всі види шкіряного, текстильного, комбінованого, гумового, полімерного, валяного взуття;
 • електропобутових приладів: побутових холодильників, морозильників, машин і приладів для механізації побутових робіт, побутових приладів для очищення, зволоження, кондиціонування повітря, електроосвітлювальної арматури та електроламп, електронагрівальних приладів, провідникових і установлюваних виробів тощо;
 • телерадіотоварів;
 • товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин;
 • меблів;
 • товарів для фізичної культури, спорту, туризму;
 • лісоматеріалів та будівельних матеріалів;
 • парфумерно-косметичних товарів і мила туалетного;
 • галантерейних товарів.

Організація комісійної торгівлі непродовольчими товарами та продажу товарів тривалого користування в кредит регламентується окремими правилами.
Водночас із розвитком товарного ринку розробляються нові й удосконалюються чинні законодавчі та нормативно-правові акти. Знання й виконання законодавства і нормативних документів сприяє уникнення свавілля на споживчому ринку, насиченню його якісними товарами, які відповідають зростаючим вимогам споживачів і поліпшують торговельне обслуговування населення.

Питання для самоконтролю

 

 • У чому полягає сутність роздрібної торгівлі та її відмінності від оптової?
 • Якими ознаками характеризується роздрібна торгівля?
 • За якими ознаками і як класифікують форми роздрібної торгівлі?
 • Дайте характеристику основних функцій роздрібної торгівлі.
 • Які послуги надають підприємства роздрібної тор-
  гівлі?
 • Дайте характеристику роздрібної торговельної мережі.
 • За якими ознаками класифікують магазини роздрібної торгівлі?
 • Дайте характеристику структури торговельних підприємств.
 • За якими принципами формуються організаційні структури підприємств роздрібної торгівлі?
 • Схарактеризуйте альтернативні моделі стратегічного розвитку підприємства роздрібної торгівлі.
 • Дайте характеристику показників стратегічної моделі прибутку.
 • Характеристика маркетингового комплексу підприємства роздрібної торгівлі.
 • Що передбачає стратегічна модель управління ресурсами підприємства роздрібної торгівлі?
 • Дайте характеристику головних прав споживачів.
 • Дайте характеристику нормативних актів, що регламентують діяльність підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.