лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інфраструктура товарного ринку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ............................................. 7

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу............... 11

1.1. Інфраструктура товарного ринку як складова
економічної теорії............................ 11

1.2. Категорії дисципліни та взаємозв’язок їх....... 12
1.3. Функції та завдання дисципліни ............. 15
1.4. Генеза дисципліни, логіко-структурна схема побу-
дови її..................................... 16
Питання для самоконтролю..................... 18

Тема 2. Сутнісна характеристика товарного ринку....... 19

2.1. Поняття та економічний зміст ринку........... 19
2.2. Передумови й умови функціонування ринкових
відносин................................... 21
2.3. Класифікаційні ознаки та види ринків......... 22
2.4. Особливості товарного ринку................ 24
2.5. Форми та методи регулювання товарного ринку.. 27
2.6. Види ринкових процесів на товарному ринку.... 32
Питання для самоконтролю..................... 35
ТЕМА 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад
і проблеми розвитку......................... 36
3.1. Сутність та значення інфраструктури
товарного ринку в ринковій економіці............ 36
3.2. Особливості діяльності суб’єктів
інфраструктури товарного ринку................. 38
3.3. Елементи інфраструктури товарного ринку...... 41
3.4. Функції інфраструктури .................... 44
3.5. Маркетингові посередники як підґрунтя
інфраструктури товарного ринку, типи їх.......... 47
3.6. Показники оцінювання стану та розвитку
інфраструктури товарного ринку................. 50
3.7. Маркетингова концепція розвитку
суб’єктів інфраструктури....................... 55
3.8. Проблеми розвитку інфраструктури
товарного ринку............................. 57

Питання для самоконтролю..................... 60

Тема 4. Макроорганізація оптової торгівлі.............. 61

4.1. Сутність та місце оптової торгівлі в ринкових

процесах................................... 61

4.2. Функції оптової торгівлі ................... 64

4.3. Особливості оптової торгівлі продукцією
виробничо-технічного призначення............... 67

4.4 Характеристика основних видів оптової торгівлі.. 71
4.5. Макроекономічні показники оптової торгівлі.... 77

Питання для самоконтролю..................... 82

Тема 5. Підприємства оптової торгівлі................. 83

5.1. Види й організаційно-правові форми
підприємств оптової торгівлі.................... 83

5.2. Загальна характеристика діяльності
підприємств оптової торгівлі.................... 88

5.3 Організація оптової закупівлі товарів........... 97

5.4. Оптовий продаж товарів................... 104

5.5 Послуги підприємств оптової торгівлі......... 111

5.6. Показники діяльності підприємств оптової торгівлі
та методи визначення їх....................... 122
Питання для самоконтролю.................... 133
ТЕМА 6. Торговельно-посередницька та посередницька діяль-
ність на товарному ринку.................... 134
6.1. Сутність та види торговельно-посередницької
діяльності.................................. 134
6.2. Торгівля через торговельно-посередницькі струк-
тури...................................... 138
6.3. Характеристика посередницької діяльності..... 145
6.4. Основні типи посередників та їхні функції..... 147
6.5. Організація роботи посередників............. 151
6.6. Винагорода й мотивація посередників......... 156
Питання для самоконтролю.................... 160
Тема 7. Інформаційна й організаційно-комерційна
діяльність................................ 161
7.1. Сутність та призначення інформаційної й організа-
ційно-комерційної діяльності................... 161
7.2. Інформаційні продукти і послуги............ 165
7.3. Організаційно-комерційні послуги: види, організа-
ція надання................................ 170
7.4. Ефективність інформаційних та організаційно-
комерційних послуг.......................... 177
Питання для самоконтролю.................... 186
Тема 8. Роздрібна торгівля.......................... 187
8.1. Сутність, ознаки та форми роздрібної торгівлі... 187
8.2. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торго-
вельної діяльності........................... 191
8.3. Організація роздрібної торгівлі.............. 195
8.4. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі...... 202
8.5. Нормативно-правові засади діяльності суб’єктів
роздрібної торгівлі........................... 209
Питання для самоконтролю.................... 219
ТЕМА 9. Товарні біржі.............................. 221
9.1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій
економіці.................................. 221
9.2. Види бірж та правові засади їхньої діяльності
в Україні.................................. 227
9.3. Порядок створення й організація діяльності товар-
ної біржі.................................. 234
9.4. Організація і технологія біржової торгівлі...... 241
9.5. Біржові товари.......................... 246
9.6. Особливості біржових угод на товарній біржі... 251
9.7. Брокерська діяльність на товарній біржі........ 258
Питання для самоконтролю.................... 263
ТЕМА 10. Лізинг................................... 264
10.1. Визначення та економічне значення лізингу... 264
10.2. Класифікаційна характеристика видів і форм
лізингу................................... 270
10.3. Сутність і послідовність здійснення лізингових
угод...................................... 280
10.4. Нормативно-правове підґрунтя відносин суб’єктів
лізингу................................... 287
10.5. Економічні засади лізингових угод.......... 294
Питання для самоконтролю.................... 303
ТЕМА 11. Персональний продаж товарів та послуг....... 304
11.1. Сутність, форми та відмінності персонального
продажу................................... 304
11.2. Управління персональним продажем......... 308
11.3. Головні складові процесу персонального
продажу................................... 313
11.4. Торгові представники і вимоги щодо них..... 322
11.5. Нові форми продажу товарів та послуг....... 326
Питання для самоконтролю.................... 333
Література........................................ 334
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.