лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. Працезберігаюча форма інтенсифікації.
1.1. Переважно працезберігаюча:
ІРП > ІОК > ІОЗ > ІТ.
1.2. Працезберігаюча з незмінною матеріало- та фондовіддачею:
ІРП = ІОК > ІОЗ > ІТ.
1.3. Працезберігаюча зі зниженням матеріало- та фондовіддачі:
ІРП < ІОК > ІОЗ > ІТ,
причому ІРП < ІОК, ІОЗ > ІТ.
2. Фондозберігаюча форма інтенсифікації.
2.1. Переважно фондозберігаюча:
ІРП > ІТ >ІОК > ІОЗ.
2.2. Фондозберігаюча з незмінною продуктивністю праці:
ІРП = ІТ > ІОК > ІОЗ.
2.3. Фондозберігаюча зі зниженням продуктивності праці:
ІРП < ІТ > ІОК > ІОЗ.
3. Ресурсозберігаюча з рівними темпами зростання продуктивності праці, матеріало- та фондовіддачі:
ІРП > ІОК = ІОЗ.
Відповідно до СНР за ефект береться випуск продукції (В) і за витрати — проміжне споживання (ПС), споживання основного капіталу (СОК), чисельність працюючих (ЧП).
Вимогам розширеного відтворення, інтенсифікації виробництва та ресурсозберігаючого напряму розвитку відповідає така система ранжованих індексів:
ІВ > ІПС > ІСОК > ІЧП.
Як визначалося вище, наведені критерії у вигляді співвідношення можуть змінюватися та уточнюватися відповідно до умов розвитку економіки. Фактичні співвідношення порівнюються з установленими критеріями, що є базою розроб-
ки управлінських рішень щодо підвищення ефективності розвитку як у цілому по країні, так і за окремими підрозділами економіки.
Додатки до розділу 2
Додаток 1
Критичні значення кореляційного відношення ?2
і коефіцієнта детермінації
R2 за рівня істотності ? = 0,05


Значення
залишкової
дисперсії

Критичне значення
характеристики щільності зв’язку при

1

2

3

4

5

6

7

5

0,569

0,699

0,764

0,806

0,835

0,854

0,872

6

0,500

0,632

0,704

0,751

0,785

0,811

0,832

7

0,444

0,575

0,651

0,702

0,739

0,768

0,791

8

0,399

0,527

0,604

0,657

0,697

0,729

0,754

9

0,362

0,488

0,563

0,618

0,659

0,692

0,719

10

0,332

0,451

0,527

0,582

0,624

0,659

0,687

12

0,283

0,394

0,466

0,521

0,564

0,600

0,630

14

0,247

0,348

0,417

0,471

0,514

0,550

0,580

16

0,219

0,312

0,387

0,429

0,477

0,507

0,538

18

0,197

0,283

0,345

0,394

0,435

0,470

0,501

20

0,179

0,259

0,318

0,364

0,404

0,432

0,468

22

0,164

0,238

0,264

0,339

0,377

0,410

0,439

24

0,151

0,221

0,273

0,316

0,353

0,385

0,414

26

0,140

0,209

0,256

0,297

0,332

0,363

0,391

28

0,130

0,193

0,240

0,279

0,314

0,344

0,371

30

0,122

0,182

0,227

0,264

0,297

0,326

0,353

40

0,093

0,139

0,176

0,207

0,234

0,259

0,282

50

0,075

0,113

0,143

0,170

0,194

0,216

0,235

60

0,063

0,095

0,121

0,144

0,165

0,184

0,202

80

0,047

0,072

0,093

0,110

0,127

0,142

0,156

100

0,038

0,058

0,075

0,090

0,103

0,116

0,128

120

0,032

0,049

0,063

0,080

0,087

0,098

0,109

200

0,019

0,030

0,038

0,046

0,053

0,060

0,067

400

0,010

0,015

0,019

0,023

0,027

0,031

0,031

Додаток 2

Схеми розрахунку часткових коефіцієнтів кореляції

Показники залежності першого порядку
 
.
Показники залежності другого порядку та їхні складові
  

  

  
.
Показники залежності третього порядку та їхні складові
  

  

  

  

  

  

 
 .
Показники залежності четвертого порядку
та їхні складові

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
.
Додаток 3
Критичні значення


Ступінь свободи
K

Значення ?2
при P = 0,95

Ступінь свободи
K

Значення ?2
при P = 0,95

1

3,84

11

19,68

2

5,99

12

21,03

3

7,82

13

22,36

4

9,49

14

23,69

5

11,07

15

25,00

6

12,59

16

26,30

7

14,07

17

27,59

8

15,51

18

28,57

9

16,92

19

30,14

10

18,31

20

31,41

Контрольні питання

 1. Схарактеризуйте сутність і значення СЗУ ефективністю економічного розвитку.
 2. Схарактеризуйте систему частинних та узагальнювальних показників економічної ефективності.
 3. Як здійснюється факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності?
 4. Висвітліть методи статистичного оцінювання інтен­сифікації економічного розвитку.
 5. Схарактеризуйте оцінку економічної ефективності на основі СНР.
 6. Схарактеризуйте сутність економічної та інвестиційної привабливості.
 7. На основі яких показників здійснюється оцінка інвестиційної привабливості регіонів?
 8. На основі яких показників здійснюється оцінка інвестиційної привабливості галузей?
 9. Висвітліть методику оцінки інвестиційної привабливості галузей.
 10. На основі яких показників здійснюється оцінка інвестиційної привабливості підприємств?
 11. Висвітліть методи рейтингової оцінки інвестиційної привабливості.
 12. Як здійснюється оцінка ефективності інвестицій у реальні проекти?
 13. Як оцінюється відповідність результатів діяльності критеріям?
 14. Схарактеризуйте сутність критеріїв, вимог до них і видів критеріїв.
 15. Що розуміється під конкурентоспроможністю як критерієм оцінювання діяльності?
 16. Як розподіляються критерії за суб’єктами та методами діяльності?
 17. Висвітліть критерії ефективності діяльності у взаємозв’язку з динамікою ефекту та ресурсів (витрат).

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.