лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Головач Анатолій Варфоломійович,
Захожай Валерій Борисович,
Головач Наталія Анатоліївна

 

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ:
ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


ББК 65.в6
С 78
Рецензенти:
В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф.
(Національний університет ім. Т. Шевченка)
Н. О. Парфьонцева, д-р екон. наук, проф.
(Українська академія статистики, обліку та аудиту, Держкомстат України)

Редакційна колегія факультету інформаційних систем і технологій
Голова редакційної колегії           О. Д. Шарапов, канд. техн. наук, проф.
Секретар редакційної колегії      Д. Е. Семенов, асистент
Члени редакційної колегії            В. В. Вітлінський, д-р екон. наук, проф.
В. К. Галіцин, д-р екон. наук, проф.
А. В. Головач, д-р екон. наук, проф.
A. M. Єріна, д-р екон. наук, проф.
С. Ф. Лазарєва, канд. екон. наук, проф.
P. M. Моторін, д-р екон. наук, проф.
C. I. Наконечний, канд. екон. наук, проф.
В. Ф. Ситник, д-р екон. наук, проф.
П. І. Верченко, канд. фіз.-мат. наук, доц.
Ю. В. Коляда, канд. фіз.-мат. наук, доц.
В. В. Дем’яненко, канд. екон. наук, доц.
В. Д. Дербенцев, канд. екон. наук, доц.
О. О. Денісова, канд. екон. наук, доц.
О. Ф. Клименко, канд. екон. наук, доц.
Н. С. Орленко, канд. екон. наук, доц.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
№ 14/18.2-1899 від 05.08.04

Статистичне забезпечення управління економікою:
С 78    прикладна статистика: Навч. посібник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. — К.: КНЕУ, 2005. — 333 с.
ISBN 966–574–716–9
Відповідно до програми дисципліни «Статистичне забезпечення управління економікою».
Складається з трьох розділів. У першому розділі висвітлено методологічні засади статистичного забезпечення управління. У другому розділі викладені принципи, методи побудови і використання статистичних методів і моделей за основними напрямами управління. Логічним завершенням статистичного аналізу є використання його результатів для обґрунтування управлінських рішень за окремими напрямами соціально-економічного розвитку, чому присвячений третій розділ.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним тим, хто за родом своєї діяльності має вирішувати завдання бізнесу стосовно планування комерційної діяльності і виробництва, а також у процесі державного регулювання економічного розвитку.


© А. В. Головач, В. Б. Захожай,
Н. А. Головач, 2005
ISBN 966–574–716–9                                                           © КНЕУ, 2005


Навчальне видання

 

Головач Анатолій Варфоломійович,
Захожай Валерій Борисович,
Головач Наталія Анатоліївна

 

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ:
ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

Навчальний посібник

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.