лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Модуль № 2
Варіант 2
1. Організаційна структура управління процесами природокористування та охорони довкілля.
2. Основні форми статистичної звітності з питань охорони природи.
3. Види платежів за забруднення довкілля, критерії їх нарахування.
4. Принципи планування про комплексне використання природних ресурсів, його суть і специфіка роботи в умовах переходу до ринку.
5. Основні принципи і мета державної екологічної експертизи.
6. Розв’язати задачу:
Завод з виробництва хімічного волокна, який знаходиться в обласному курортному місті, викидає в атмосферу 5 тис. т ацетону, 3 тис. т фенолу і 4 тис. т формальдегіду на рік. Обґрунтувати економічну ефективність упровадження газоочисної установки, яка дасть змогу зменшити викиди ацетону — до 1 тис. т, фенолу — до 0,8 тис. т та формальдегіду — до 1,5 тис. т, якщо вартість газоочисної установки — 20 млн грн, а експлуатаційні витрати — 4 млн грн на рік, строки окупності — 10 років.
7. Тестове завдання.
Назвіть основні важелі господарського механізму управління процесом раціонального природокористування та охорони нав­колишнього природного середовища:
а) екологічне законодавство;
б) формування екологічної свідомості;
в) економічні методи управління та регулювання природокористування та охорони навколишнього природного середовища;
г) податки і штрафи за забруднення;
д) платежі за ресурси;
е) планування раціонального природокористування;
є) державна екологічна експертиза;
ж) система державно-адміністративного управління й контролю раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;
з) розроблення територіальних комплексних схем охорони природи.
8. Тестове завдання.
Назвіть рівні, на яких здійснюється екологічний моніторинг:
а) локальний;
б) загальний;
в) регіональний;
г) науковий;
д) національний;
е) глобальний;
є) державний.
9. Тестове завдання.
Назвіть основні принципи, якими керуються у процесі планування раціонального природокористування та охорони довкілля:
а) принцип нульового рівня використання природних ресурсів;
б) принцип природно-господарської збалансованості природних ресурсів;
в) принцип комплексності;
г) принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалу регіону;
д) програмно-цільовий принцип;
е) принцип економічної зацікавленості;
є) принцип демократичного централізму;
ж) принцип оптимальності.
10. Тестове завдання.
Визначіть, які документи підлягають державній екологічній експертизі:
а) державні інвестиційні програми;
б) проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил;
в) проекти генеральних планів населених пунктів, схеми районного планування;
г) проекти й робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію діючих підприємств;
д) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері гарантування екологічної безпеки;
е) документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей;
є) документація діючих підприємств;
ж) продукція, яка ввозиться на споживчий ринок із зарубіжних країн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.