лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  1.  

11.4. Запитання для перевірки знань

  1. Який вид науково-практичної діяльності називається екологічною експертизою?
  2. Якою є мета екологічної експертизи?
  3. Що є об’єктами екологічної експертизи?
  4. Які існують форми екологічної експертизи?
  5. Хто проводить державну екологічну експертизу?
  6. Які умови та підстави для проведення державної екологічної експертизи?
  7. Хто фінансує проведення екологічної експертизи? В які строки вона проводиться?
  8. Якою є специфіка проведення екологічної експертизи в економічно розвинених країнах?

Тести до теми 11

1. Назвіть основні завдання екологічної експертизи:
а) визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
б) організація комплексної, науково вмотивованої оцінки об’єктів екологічної експертизи;
в) гарантування безпечного для життя і здоров’я людей навколишнього природного середовища;
г) установлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологіч­ного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
д) оцінювання впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан навколишнього середовища, здоров’я людей та якість природних ресурсів;
е) оцінювання ефективності, повноти, обґрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей;
є) підготовка об’єктивних висновків екологічної експертизи;
ж) законність.
2. Визначіть, які документи підлягають державній екологічній експертизі:
а) державні інвестиційні програми;
б) проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил;
в) проекти генеральних планів населених пунктів, схеми районного планування;
г) проекти й робочі проекти на будівництво нових і розширення, реконструкцію діючих підприємств;
д) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері гарантування екологічної безпеки;
е) документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей;
є) документація діючих підприємств;
ж) продукція, яка ввозиться на споживчий ринок із зарубіжних країн.


Література

23, с. 130—134; 32; 33; 34; 65, с. 78—92.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.