лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 11. Екологічна експертиза та проблеми її організації
11.1. Методичні вказівки
Ознайомтеся з текстом підручника про екологічну експертизу. Зверніть увагу на те, що метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах. Слід чітко розрізняти завдання, принципи, об’єкти екологічної експертизи, а також знати, хто проводить громадську і державну екологічну експертизу та граничні строки її проведення.


11.2. План семінарського заняття
 1. Екологічна експертиза, її сутність, мета і завдання.
 2. Форми екологічної експертизи.
 3. Принципи екологічної експертизи. Загальні вимоги щодо її проведення.
 4. Об’єкти екологічної експертизи. Експертні органи.
 5. Строки, порядок, умови та підстави проведення екологічної експертизи. Фінансування екологічної експертизи.
 6. Державне регулювання та управління у сфері екологічної експертизи.
 7. Значення екологічної експертизи в поліпшенні екологічної ситуації в Україні.
 8. Досвід проведення екологічної експертизи в інших країнах.

11.3. Навчальні завдання

 1. Ознайомтесь із Законом України «Про екологічну експертизу». Занотуйте основні положення в робочих зошитах.
 2. Випишіть у робочі зошити також положення про екологічну експертизу із Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 546.
 3. Проаналізуйте дані табл. 11.1, які свідчать про проведення екологічної експертизи в Японії.

Таблиця 11.1

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПРОЕКТІВ, ДЛЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО
ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ, В ЯПОНІЇ


Запроектований об’єкт

Національний
рівень проекту

Префектура Токіо

Префектура Сіга

Шляхи:

усі

усі

усі

магістралі

чотирисмужні

чотирисмужні

чотирисмужні

загальні

10 км

1 км

10 км

Дамби

200 га

висотою 15 м 100 га

50 га

Залізниці

Сінкам-Сен

усі

Меліорація

50 га

15 га

3 га

Промисловий
комплекс

100 га

усі

20 га

Реконструкція міста

100 га

усі

40 га

Житлові масиви

100 га

40 га, 1000 будинків

20 га

Поховання сміття

80 га рекультивації

1 га рекультивації

1 га рекультивації

Завод з переробки сміття

200 т на добу

100 т на добу

Рекреаційні зони

40 га

20 га

Електростанції:

 

 

 

теплові

окремі

150 тис. кВт

150 тис. кВт

усі

усі

30 тис. кВт

усі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.