лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ................................................ 3
1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»
............................ 4
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
....................................... 11
Тема 1. Предмет, метод і завдання екології.............. 11
Тема 2. Наукові основи раціонального природокористування. Екосистеми та їхня структура  15
Тема 3. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля    20
Тема 4. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів    30
Тема 5. Господарський механізм управління процесом природокористування та правове регулювання охорони навколишнього середовища.......................... 37
Тема 6. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації    42
Тема 7. Економічні методи управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища    51
Тема 8. Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів 68
Тема 9. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища............................................... 73
Тема 10. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування    76
Тема 11. Екологічна експертиза та проблеми її організації... 80
Тема 12. Регіональні екологічні проблеми України........ 83
Тема 13. Зарубіжний досвід і міжнародна співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне виховання населення...................... 85
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ»    90

ЛІТЕРАТУРА......................................... 98

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.