лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.5. Запитання для перевірки знань

1. Що таке екосистеми? Яка структура екосистем?
2. У чому полягає різниця між географічною оболонкою землі та біосферою? Що таке довкілля і природне середовище?
3. Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Що таке ноосфера?
4. Які етапи природокористування характерні для господарювання в Україні? Дайте характеристику кожному етапові.
5. Які є критерії економічної оцінки природних ресурсів? Які
з них вирізняються найбільшою ефективністю і чому?
6. Що таке раціональне природокористування? Які принципи раціонального природокористування ви знаєте?
7. У чому полягає сутність принципу нульового рівня споживання природних ресурсів?
8. Розкрийте специфічні особливості принципу відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону, зважаючи на цілісність екосистеми.


Тести до теми 2

1. Екосистеми — це:
а) частина географічної оболонки Землі;
б) навколишнє середовище живих організмів та їхні сукупності;
в) біосистема, яка містить усі організми, що функціонують разом на одній ділянці та взаємодіють з фізичним середовищем так, що потоки речовини та енергії створюють чітко визначені біологічні структури і кругообіг речовин між живою та неживою частинами;
г) сукупність живих організмів, які взаємодіють із компонентами навколишнього середовища.
2. Як визначив ноосферу B. I. Вернадський?
а) особлива оболонка біосфери на землі, яка виникла в результаті антропогенної діяльності;
б) етап розвитку біосфери, коли людина зможе управляти свідомо всіма процесами на планеті;
в) нове геологічне явище на планеті, у ній людина вперше стає геологічною силою;
г) природне тіло, компонентами якого є літосфера, гідросфера, атмосфера та органічний світ, перетворений розумною діяльністю людини.

3. Назвіть об’єктивні критерії економічної ефективності природокористування:
а) затрати праці на освоєння природних ресурсів;
б) результати, отримані від освоєння природних ресурсів;
в) диференційна рента.


Література

4, с. 25—71; 5, с. 112—119; 6; 7, с. 462—556; 8; 12, с. 5—38; 14, кн. 1, с. 15—284; 23, с. 17—36. 31; 67, с. 3—45; 62, с. 3—34; 69; 70.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.