лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Результати дослідження помісячно по кожному документу, прийнятому до обліку, наведені в додатку № 1.
Таким чином, відображення досліджуваних операцій в податковому обліку валових доходів та валових витрат УДЗП «Укренергопром», розрахунках податку на прибуток та деклараціях по податку на прибуток не відповідає первинним документам.
Відповідно до пункту 11.1 статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 року звітним (податковим) періодом є квартал та рік.
За результатами проведеного дослідження заниження об’єктів оподаткування податком на прибуток не встановлено в жодному з періодів.
За ІІ півріччя 1997 року підприємство мало збиток в розмірі 7 641,87 грн, за І квартал 1998 року підприємство одержало прибуток у розмірі 74 376,34 грн, який зменшив збиток за 1997 рік (74 376,34 –
– 7 641,87) 66 734,47 грн, з якого податок на прибуток становив 20 020,34 грн. Підприємство сплатило 11 430,00 грн (430,00 за 1997 рік + 11000,00 за І квартал 1998 року), тобто підприємство не доплатило 8 590,34 грн (20 020,34 – 11 430,00). За ІІ квартал 1998 р. підприємство зазнало збитку в сумі 10 357,16 грн. Так, згідно з Законом України «Про оподаткування підприємства» збиток, понесений за ІІ квартал 1998 р., зменшує прибуток, отриманий за І квартал 1998 р. За підсумком І півріччя прибуток становив 56 377,31 грн, з якого податок на прибуток становив 16 913,19 грн. Так як було сплачено 11 430 грн, то несплата податку на прибуток за І півріччя становила 5 483,19 грн. Через те що підприємство за ІІІ квартал також зазнало збитку в сумі 21 626,07 грн, то за підсумками 9 місяців 1998 року підприємство одержало прибуток 34 751,24 грн (56 377,31 – 21 626,07), а наростаючим підсумком за 9 місяців податок на прибуток становив 10 425,37 грн. Завдяки тому що підприємство перерахувало 11 430,00 грн, заборгованості перед бюджетом за підсумками 9 місяців не має, а мало переплату в сумі 1004,63 грн. За IV квартал 1998 року підприємство зазнало збитку у розмірі 14 382,54 грн, але було сплачено податку на прибуток у сумі 700,00 грн. За наростаючим підсумком за рік підприємство одержало прибуток у сумі 20 368,70 грн (34 751,24 – 14 382,54), і податок на прибуток становив 6 110,61 грн, а підприємство сплатило 12 130,00 грн. Переплата становить 6 019,39 грн.
За 9 місяців 1999 р. підприємство УДЗП «Укренергопром» зазнало збитку в сумі 11 301,98 грн, а за IV квартал одержало прибуток у сумі 520,39 грн. За наростаючим підсумком (звітний період є рік) підприємс­тво зазнало збитку у сумі 10 781,59 грн. Також підприємство за рік сплатило податку на прибуток у сумі 2 900,00 грн.
У 2000 році підприємство за І квартал одержало прибуток у сумі 87 650,88 грн. Оскільки за 1999 рік був збиток, то прибуток становив 76 869,29 грн (87 650,88 – 10 781,59), податок на прибуток 23 060,79 грн. Підприємство сплатило 18 919,39 грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. +
+ 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р.). Недоплата становила 4141,40 грн.
За ІІ квартал 2000 року підприємство зазнало збитку у сумі 6 971,48 грн і за підсумком І півріччя підприємство одержало прибуток у сумі 69 897,81 грн (76 869,29 – 6 971,48), податок на прибуток становить 20 969,34 грн, сплачено 23,02 тис. грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. + 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р. + 3 600,00 грн за ІІ квартал 2000 р.).
Також за ІІІ квартал 2000 року підприємство зазнало збитку в сумі 19 719,59 грн. Наростаючим підсумком за 9 місяців підприємство отримало прибуток у сумі 50 178,22 грн, що становило податок на прибуток у сумі 15 053,47 грн, а підприємство сплатило за 9 місяців 2000 р. 23 519,39 грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. + 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р. + 3 600,00 грн за ІІ квартал 2000 р. + 1 000,00 грн за ІІІ квартал 2000 р.). Переплата становила 8 465,92 грн.
За IV квартал 2000 року підприємство зазнало збитку у сумі 12 956,42 грн і також сплатило податок на прибуток 3 000,00 грн. Оскільки за підсумком 9 місяців підприємство отримало прибуток у сумі 50 178,22 грн і податок становив 15 053,47 грн, підприємство сплатило за підсумком 9 місяців 2000 року, а збиток, понесений у IV кварталі 2000 року, переноситься на 2001 рік. Також підприємство мало переплату у сумі 11 465,92 грн.
Враховуючи вищевикладене, суми податку на прибуток, донараховані згідно з актом перевірки за результатами документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства за № 15 від 06.03.2001 р. по підприємству УДЗП «Укренергопром», документально не підтверджуються. Заборгованості за податком на прибуток за період з 01.01.1995 р. по 01.01.2001 р. згідно з первинними бухгал­терськими і податковими документами УДЗП «Укренергопром» не має.

 

Згідно зі ст. 2 Договору про контроль постачань постійних магнітів в Україну УДЗП «Укренергопром» повинна здійснювати контроль за імпортом (постачанням) постійних магнітів в Україну, які постачає фірма YBM MAGNEX, Ink. або її дочірні підприємства. Ст. 4 Договору термін дії взаємовідносин передбачено 15 років.
Згідно з пп. 7.10.2 п. 7.10 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 p., зі змінами та доповненнями, «під терміном «довгостроковий договір (контракт)» слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів,
а також на створення нематеріальних активів, пов’язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжиніринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати)».
Виходячи з вищенаведеного, незважаючи на те, що термін дії вищеназваного договору з YBM MAGNEX, Ink. — 15 років, даний договір не підпадає під термін «довгостроковий договір».

ВИСНОВКИ
По першому питанню

Донарахування податку на прибуток у сумі 32 200,00 грн за період з ІІ півріччя 1997 р. по 01.01.2001 р., згідно з актом перевірки за результатами документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства за № 15 від 06.03.2001 р. по підприємству УДЗП «Укренергопром», документально не підтверджується. Заборгованості за подат­ком на прибуток за період з ІІ півріччя 1997 р. по 01.01.2001 р. згідно
з первинними бухгалтерськими і податковими документами УДЗП «Укренергопром» не має.

По другому питанню

Незважаючи на те, що термін дії договору б/н від 30.12.1997 р. з YBM MAGNEX, Ink. — 15 років, даний договір згідно з Законом України «Про оподаткування підприємств» не підпадає під термін «довгостроковий договір», оскільки згідно з цим договором підприємство не створювало ніяких нематеріальних активів і не мало ніякого будівництва.

По третьому питанню

Згідно з первинними бухгалтерськими та податковими документами УДЗП «Укренергопром», заборгованості за податком на додану вартість станом на 01.01.2001 р. не встановлено.

 

Завідувачка сектору
ЛСЕД КНДІСЕ                                          _____________________

 

Позаштатний експерт
ЛСЕД КНДІСЕ                                          _____________________

 

Довідка: кримінальна справа в одному томі; бухгалтерські документи повертаються.

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.