лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 5

Міністерство юстиції України                 Министерство юстиции Украины

         КИЇВСЬКИЙ                                                      КИЕВСКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ                          НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ІНСТИТУТ СУДОВИХ                                    ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ
ЕКСПЕРТИЗ                                                        ЭКСПЕРТИЗ

____________________________________________________________________
01025, м. Київ, В. Житомирська, 19                  01025, г. Киев, Б. Житомирская, 19
тел. (044) 212-21-91, 212-22-94                         тел. (044) 212-21-91, 212-22-94

                                                                                         Зразок

ВИСНОВОК № 3626
судово-бухгалтерської експертизи
по кримінальній справі № 83-00015
                                                                                     Складений 27 серпня 2002 р.
До Київського НДІ судових експертиз при постанові старшого слідчого СВ ГВПМ ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва Денисенко І.Л. 28.04.2001р. надійшли матеріали кримінальної справи № 83-00015 про призначення судово-бухгалтерської експертизи за фактом ухилення посадовими особами УДЗП «Укренергопром» від сплати податків.
На вирішення експертизи поставлені такі питання:

 • Чи правильно зроблено висновки перевірки в акті документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 06.03.2001 року стосовно заниження УДЗП «Укренергопром» податку на прибуток за 2 півріччя 1997 року по 01.01.2001 року у розмірі 32200 грн?
 • Чи правильно перевіркою зроблено висновок про неможливість віднесення до «довгострокових контрактів» угоди б/н від 30.12.1997 року про контроль постачання постійних магнітів в Україну згідно з чинним законодавством?
 • Визначити, яка заборгованість УДЗП «Укренергопром» по податку на додану вартість на 01.01.2001 року.

Експертам надані такі документи за період з 2 півріччя 1997 року по 01 січня 2001 року:

 • договірна документація (контракти, угоди та додатки до них);
 • платіжні документи, виписки банку за особовими рахунками;
 • податкові накладні;
 • книга обліку продажу, книга обліку придбання УДЗП «Укренер­гопром»;
 • накладні, рахунки-накладні, рахунки-фактури;
 • довіреності, товарно-транспортні накладні;
 • акти приймання-передачі виконаних робіт;
 • бухгалтерська та податкова звітність;
 • регістри бухгалтерського обліку (шахові відомості, оборотні баланси);
 • акт перевірки результатів документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства Українського зовнішньоекономічного підприємства фірма «Укренергопром» за період з 01.01.1995 р. по 01.01.2001 р. за № 15 від 06.03.2001 р.;
 • листи, довідки, пояснення.

Експертиза проведена завідувачкою сектору лабораторії судово-економічних досліджень КНДІСЕ __________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 20 років за спеціальностями: дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності, документів з фінансово-кредитних операцій, економічної діяльності підприємств та організацій, і позаштатним експертом КНДІСЕ ___________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 2 роки за вищевказаними спеціальностями.

Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за ст.178 КК України.

_________________________          _________________________

ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв’язку з тим, що поставлені питання пов’язані між собою, дослідження наданих документів з усіх питань для їх вирішення об’єднано.

Дослідження наданих документів проведено методами документальної перевірки і порівняння. Методом документальної перевірки перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів у документах вимогам нормативних актів. Порів­нювались дані первинних документів з даними облікових регістрів і податкової та бухгалтерської звітності.

За результатами перевірки ДПІ Дніпровського району м. Києва (акт № 15 від 06.03.2001 р.) встановлено заниження податку на прибуток за IV кв. 1997 р. на суму 4100 гривень, за 1998 р. на суму 9800 гривень, за 1999 р. на суму 3800 гривень, за 2000 р. на суму 14500 гривень. За
IV кв. 1997 р. встановлено завищення підприємством валових витрат на суму 24,3 тис. грн, у т. ч.:
O у порушення пп. 5.3.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р. зі змінами та допов­неннями, підприємством було віднесено до складу валових витрат IV кв. 1997 р. витрати, які не були підтверджені документально, що призвело до їх завищення на суму 30,3 тис. грн, у т. ч.:
Oза листопад 1997 р. були списані «витрати по Мінпрому» у розмірі 8240 грн та «витрати по Укрекспортлісу» у розмірі 190 грн;
Oза грудень 1997 р. були списані «збитки на 01.07.1997 р. (п. 22.2)» у розмірі 21830,20 грн;
Oперевіркою було встановлено заниження підприємством валових витрат за IV кв. 1997 р. на + 6 тис. грн, у зв’язку з невідповідністю даних бухгалтерського обліку за валовими витратами становлять 214468,63 грн, а за даними декларації про прибуток підприємства — 208,5 тис. грн.
Усього донараховано податку на прибуток за період з II півріччя 1997 р. — 2000 р. у розмірі 32 200 гривень.

У результаті дослідження наданих документів експертами встановлено таке:

Українське зовнішньоекономічне підприємство фірма «Укренергопром» (УДЗП «Укренергопром») створено згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.1992 р. № 761 — р. та зареєстроване Дніпровською райдержадміністрацією м. Києва 11.02.1993 р. за № 0093 — 1058 ФР, свідоцтво № 914. Перереєстроване Дніпровською райдерж­адміністрацією 09.11.1995 р. за № 21541668.
Організаційно-правова форма — державне підприємство.
Форма власності — загальнодержавна.
Ідентифікаційний код підприємства — 21541668.
Підприємство не має структурних підрозділів.

Бухгалтерський та податковий облік базується на даних первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій. Бух­галтерський та податковий облік УДЗП «Укренергопром» за період з II півріччя 1997 року по 01.01.2001 року не відповідав вимогам нормативних документів, а саме:

 • «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні», затвердженому постановою КМУ від 3.04.93 року № 250;
 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 р. під № 284/2088;
 • Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 ро­ку № 168/97-ВР;
 • «Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість», затвердженої Міністерством фінансів України від 01.07.97 р. № 141;
 • Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.07.97 року № 283/97-ВР.
За наданими первинними документами УДЗП «Укренергопром» у відповідності до вимог статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.07.97

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.