лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 4

ПЕРЕЛІК

основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей,
за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям
підприємницьких структур та громадянам


№ №

Види судових експертиз

Індекси експертних спеціаль-ностей

Види експертних
спеціальностей

10

Інженерно-технічна експертиза

10.6.

Дослідження об’єктів нерухомо­сті, будівельних матеріалів, кон­струкцій та відповідних доку­ментів

10.7.

Визначення порядку користува­ння земельними ділянками

10.10.

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

11

Економічна експертиза

11.1.

Дослідження документів бухгал­терського обліку і звітності

11.2.

Дослідження документів про фі­нансово-кредитні операції

11.3.

Дослідження документів про еко­номічну діяльність підприємств і організацій

12

Товарознавча / в т. ч. автотоварознавча/ експертиза

12.1.

Дослідження якості товарів на­родного споживання і визначе­ння їх вартості

12.2.

Визначення вартості автомото­транспорту, розміру завданого збитку власнику транспортного засобу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.