лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 2

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №_____________

1. Загальні дані
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________
Рік народження _______________________________________________
Посада, яку займає фахівець, і стаж роботи за нею (на момент атестації)
_____________________________________________________________
Освіта (найменування закладу і рік закінчення) ____________________
_____________________________________________________________
Спеціальність за освітою _______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання __________________________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі в судовій експертизі __________
_____________________________________________________________

  1. Результати атестації

За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:
Присвоїти _____ клас судового експерта (за _____ проти _____)
Залишити _____ клас судового експерта без змін (за ____ проти _____)
Понизити _____ клас судового експерта
Позбавити _____ (за ____ проти____)
Голова експертно-кваліфікаційної комісії__________________ (підпис)
Члени комісії ___________________    _____________________
___________________     _____________________
___________________     _____________________
(підписи)
Секретар комісії___________________
(підпис)
Дата атестації «__»_______ 200___ р.
З результатами атестації ознайомлений _____________________________________
(підпис фахівця, який атестувався)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.