лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 5


ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

1. Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254 К / 96-ВР.
2. Господарський процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ (у редакції Закону України «Про внесення змін до арбітражного процесуального кодексу України» від 21.06.2001 р. № 2539-ІІІ).
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р., що набув чинності з 01.09.2001 р.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 28.12.1960 р. (зі змінами і доповненнями).
5. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (зі змінами і доповненнями).
6. Закон України «Про аудиторську діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
7. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 07.12.2000 р. № 2121-III (зі змінами і доповненнями).
8. Закон України «Про боротьбу з корупцією». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР.
9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
10. Закон України «Про відпустки». Затверджений постановою Верховної Ради України від 15.11.1996 р. № 505/96 (набув чинності з 01.01.1997 р.).
11. Закон України «Про виконавче провадження». Затверджений постановою Верховної Ради України від 21.04.1999 р. № 606-ХІV (зі змінами і доповненнями).
12. Закон України «Про господарські товариства». Затверджений постановою Верховної Ради України від 19.09.1991 р. № 1576-ХIІ (зі змінами і доповненнями).
13. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
14. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР.
15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Затверджений постановою Верхов­ної Ради України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.
16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою прецездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
17. Закон України «Про міліцію». Затверджений постановою Верховної Ради України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
18. Закон України «Про нотаріат». Затверджений постановою Верховної Ради України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
19. Закон України «Про обіг векселів в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ.
20. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ.
21. Закон України «Про оплату праці». Затверджений постановою Верховної Ради України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
22. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Затверджений постановою Верховної Ради України від 28.12.1994 р.
№ 334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР) (зі змінами і доповненнями).
23. Закон України «Про підприємництво». Затверджений постановою Верховної Ради України від 07.02.1991 р. № ВР 698-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
24. Закон України «Про підприємства в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 27.03.1991 р. № 888-XII (зі змінами і доповненнями).
25. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Затверджений постановою Верховної Ради України від 21.12.2000 р.
№ 2181-ІІI.
26. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі». Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.07.1999 р. № 826-ХІV.
27. Закон України «Про прокуратуру». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ.
28. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами і дповненнями).
29. Закон України «Про судову експертизу». Затверджений постановою Верховної Ради України від 25.02.1994 р. № 4038-XII.
30. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.06.1991 р. № 1201-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
31. Указ Президента України «Про Національну програму боротьби з корупцією» від 10.04.1997 р. № 319/97.
32. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» від 21.07.1994 р. № 396/94.
33. Розпорядження Президента України «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» від 10.02.1995 № 35/95-рп.
34. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму ВСУ від 25.05.1998 р. № 15).
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.
№ 87 (зі змінами і доповненнями).
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.
№ 246.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’я­зання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р.
№ 290.
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.
46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
47. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціо­нерних товариств. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 11.06.2002 р.
№ 167.
48. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами і доповненнями).
49. Положення про кваліфікаційні класи судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 360/6 від 30.11.1995 р.
50. Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних та підприємницьких структур та громадян. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 149/7 від 15.04.1997 р.
51. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестації судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 285/7-А від 15.07.1997 р.
52. Положення про Міністерство юстиції України. Затверджено Указом Президента України від 30.12.1997 р. № 1396/97 (зі змінами і доповненнями).
53. Положення «Про Державну податкову адміністрацію України». Затверджено Указом Президента України від 13.07.2000 р. № 886/2000.
54. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджено постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р.
№ 72.
55. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р.
№ 53/5 (зі змінами і доповненнями).
56. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затверджена наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77.
57. Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби. Затверджена наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.
58. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
59. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
60. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р.
№ 135.
61. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412 (зі змінами і доповненнями).
62. Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527.
63. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 (зі змінами і доповненнями).
64. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
65. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Затверджено постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.
66. Порядок накладення арешту на цінні папери. Затверджений постановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744.
67. Белуха Н. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Дело, 1993. — 269 с.
68. Камлик М. І. Особливості обліку та використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія. — К.: Синтез, 1995. — 256 с.
69. Камлик М. І. Судова бухгалтерія. — К.: Атіка, 2000. — 335 с.
70. Мумінова-Савіна Г. Г. та ін. Тим, хто не нехтує законом. Конт­роль, ревізія та аудит у комерційних банках України. — К.: Факт, 2001. — 447 с.
71. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. — К.: КНЕУ, 2003. — 202 с.
72. Поникаров В. Д., Ялдин И. В., Стаматина М. В., Андрейчен-
ко Ж. О.
Судебно-бухгалтерская экспертиза. — Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2002. — 239 с.
73. Поникаров В. Д. и др. Судебно-учетная экспертиза. — Харьков: ХГЭУ, 1998. — 112 с.
74. Савченко Л. І. Судово-бухгалтерська експертиза: Опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2001. — 166 с.
75. Усач Б. Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. — Львів: Каменяр, 1998. — 134 с.
76. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяно­вой, Е. Р. Россинской. — М.: Юристъ, 1999. — 552 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.