лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ситуаційна задача № 11
Умови
До науково-дослідного інституту судових експертиз м. Києва 10.04.200_р. надійшли матеріали кримінальної справи № 233096 та документи ВАТ «Росава» при постанові судді Шевченківського районного суду м. Києва Гринцевич В. О. про призначення судово-бухгалтерської експертизи з питань визначення цільового вит­рачання виробничих запасів станом з 01.01.200_р. по 01.01.200_ р. На розгляд експерту надані такі документи:
картки складського обліку;
установчі документи;
лімітно-забірні картки;
договори про матеріальну відповідальність комірників;
акт ревізії КРУ м. Києва від 01.02.200_ р. за № 23.
Завдання
1. Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлене питання.
2. Оформити в разі необхідності клопотання.
3. Визначити стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
Ситуаційна задача № 12
Умови
Підприємство «Альфа» звернулось до господарського суду з позовом повернути частину переплати до державного бюджету у сумі 20 000 грн.
До експертної установи надійшла ухвала суду, в якій зазначено:
1. У вхідній частині постанови вказується, що призначена пер­винна судово-бухгалтерська експертиза, на вирішення якої було поставлено такі питання:
в якій сумі документально підтверджується переплата податку на прибуток підприємства «Альфа» до державного бюджету?
визначення винних осіб і терміну повернення суми переплати.
На дослідження надані такі матеріали підприємства «Альфа»:

 • податкова звітність (декларації про прибуток підприємства);
 • статутно-реєстраційні документи;
 • книги обліку придбання і продажу товарів, робіт і послуг;
 • дані аналітичного обліку по рахунках 641, 632, 631, 701.

Проведення експертизи доручається науково-дослідному інституту судових експертиз м. Києва.
2. В описовій частині:
місцезнаходження підприємства «Альфа» і його реквізити;
у зв’язку з порушенням справи і на основі свідчень працівників бухгалтерії підприємства «Альфа» про повернення їм надлишково сплаченого податку на прибуток було відкрито кримінальну справу, по якій виникла необхідність в проведенні судово-бухгалтерської експертизи.
3. У резолютивній частині:
постанова судді Шевченківського районного суду м. Києва Гринцевич В. О.
Завдання
1. Проаналізувати складання постанови (ухвали) суду.
2. Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлені запитання.
3. У разі необхідності скласти клопотання.
Ситуаційна задача № 13
Умови
До НДІ судових експертиз м. Київа 10.04.200__ р. надійшли матеріали кримінальної справи № 10-84 та документи підприємства «Троянда» за постановою судді Броварського міського суду Київської області Савіна Д. А. про призначення судово-бухгал­терської експертизи з визначення нестач грошо­вих коштів у касі підприємства і зниклих матеріальних цінностей, які нале­жать підприємству станом на 20.02.200_ р.
На експертизу надійшли такі документи:

 • заява-розпорядження на встановлення ліміту в касі підприємства;
 • касова книга за потрібний період і накопичувальні відомості до неї;
 • журнал реєстрації господарських операцій.

Завдання
1. Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлене питання.
2. Оформити в разі необхідності клопотання.
3. Визначити суб’єкти судово-експертної діяльності в Україні.
Ситуаційна задача № 14
Умови
До НДІ судових експертиз м. Київа 12.05.200_ р. надійшли матеріали кримінальної справи № 923-121 при постанові судді Шевченківського районного суду м. Києва Дерев’янко Ю.Б. про призначення судово-бухгалтерської експертизи з питань:
1. Чи відповідають висновки акта перевірки фінансово-гос­подарської діяльності АТ «Бета» № 322/5 від 25.03.200_ р. вимогам податкового законодавства?
2. Які порушення податкового законодавства допущені адміністрацією АТ «Бета» за період перевірки та в чому вони полягають?
3. Який сукупний валовий дохід та прибуток отримало АТ «Бета» за період перевірки?
4. Яку суму податку на прибуток повинно було сплатити АТ «Бета» з отриманого прибутку за період перевірки?
На експертизу надані такі матеріали:
статут АТ «Бета»;
акт перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Бета» № 322/5 від 25.03.200_р.;
прибуткові та видаткові касові ордери;
акт інвентаризації ТМЦ;
інші матеріали справи: протоколи допитів, пояснення тощо.
Завдання
1. Визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлені запитання.
2. Яким чином експерт може отримати додаткові та нові матеріали, необхідні для надання висновку?
3. Оформити в разі необхідності клопотання.
Ситуаційна задача № 15
Умови
07.06.200_ р. на підприємстві «Мітрікс» ревізорами КРУ м. Києва була проведена ревізія. У ході перевірки було встановлено, що в період з 01.01.200_ р. по 01.01.200_ р. у підприємства «Мітрікс» виникла кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками за надані товари і послуги у сумі 5632900,25 грн, а також заборгованість з оплати праці у сумі 125632,50 грн. У той же час за вказаний період було тричі зроблено ремонт адміністративного корпусу, закуплено нові офісні меблі, оплачено за рахунок підприємства навчання дітей директора та головного бухгалтера у престижних вищих навчальних закладах. За резуль­татами перевірки було складено акт від 07.07.200_ р. за № 2854.
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи у науково-дослідний інститут судових експертиз м. Київа надійшли матеріали господарської справи № 54-106(у тому числі і вищевказаний акт від 07.07.200_ р. за № 2854) при ухвалі судді господарського суду м. Києва Судзіловської І. І.
На розв’язання експертизи поставлені такі питання:

 • Чи відповідає чинному законодавству фінансово-госпо­дарська діяльність ТОВ «Мітрікс»?
 • Чи підтверджуються документально висновки ревізії, оформ­лені актом від 07.07.200_р. № 2854?

Для проведення дослідження експерту надані:
Головна книга ТОВ «Мітрікс» за 200_ р.;
виписки банку з поточного рахунка ТОВ «Мітрікс» за період з 01.01.200_ р. по 01.01.200_р.;
касова книга ТОВ «Мітрікс» за 200_ р.;
бухгалтерські балансові рахунки «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки з бюджетом»;
акт виконаних робіт;
платіжні доручення;
довідки № 12 про вартість виконаних робіт;
прибуткові та видаткові касові ордери.
Завдання
1. Визначити, чи всі документи надані експерту на експертизу.
2. Який процесуальний документ необхідно скласти за даних умов?
3. Складіть необхідний процесуальний документ за умови, якщо експерту відмовлено надати додаткові матеріали для експертизи.
Ситуаційна задача № 16
Умови
До експертної установи (НДІ судових експертиз м. Київа) надійшла ухвала про проведення судово-бухгалтерської експертизи від слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Савіна А. П. за фактом розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення в актах прийому фактичних обсягів виконаних робіт в АТ «Каліостра», яке займається будів­ництвом.
На вирішення експертизи було поставлено запитання:
1. Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт
№ 53 від 10.01. 200_ р., складений ревізорами КРУ в Дарницькому районі м. Києва) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт, яке було виявлене під час перевірки АТ «Каліостра»?
Для проведення дослідження експерту надані такі матеріали за 200_ р. — 200_ роки:
лімітно-забірні картки;
Головна книга;
розрахунково-платіжні відомості.
Завдання
1. Визначити перелік документів, необхідних для відповіді на поставлене запитання.
2. Скласти в разі необхідності клопотання про додаткове надання матеріалів за встановленою формою.
3. Скласти необхідний процесуальний документ у разі, якщо клопотання не задоволено.
Ситуаційна задача № 17
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи м. Львова надійшла ухвала судді господарського суду Тернопільської області Дороша С. В.
На вирішення експертизи були поставлені такі запитання:
1. Чи підтверджується документально сума грошей, витрачена підприємством «Синтон» у вересні 200_ р. на ремонт виробничої лінії?
2. Чи правомірне було списання витрат на ремонт основних засобів на валові витрати?
3. Чи правомірно відображені в обліку фінансово-господарські операції з ремонту основних засобів?
4. Чи правомірно нараховується амортизація основних засобів як у податковому, так і в бухгалтерському обліку підприємства?
Для проведення експертизи експерту надані:
договір підряду від 11.09.200_р.;
Головна книга за 200_ р.;
журнал реєстрації господарських операцій за ІІІ-й квартал 200_ р.;
інвентарна відомість про фактичний стан і наявність основних засобів за 200_р.;
наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів.
Експертом протягом п’яти днів з дня одержання завдання на проведення експертизи було заявлене клопотання про надання необхідних матеріалів.
Завдання
1. Визначити перелік додаткових документів, необхідних для повного і вичерпного висновку експерта-бухгалтера.
2. Дати перелік нормативних актів, якими регулюється порядок обліку фінансово-господарських операцій з ремонту основних засобів.
3. З урахуванням того, що на заявлене клопотання судом не були надані необхідні документи, скласти повідомлення про неможливість надати висновок.
Ситуаційна задача № 18
Умови
Бухгалтеру-експерту було доручено проведення судово-бухгалтерської експертизи касових операцій ТОВ «Ніра» за квітень поточного року (постанова № 36 від 05.04.200_р.).
Перед експертом-бухгалтером поставлені такі запитання:
1. Чи є порушення у веденні касових операцій ТОВ «Ніра»?
2. Чи наявні операції, що суперечать чинному законодавству?
3. Чи існують розбіжності між даними бухгалтерського обліку (звіту касира) та даними інвентаризації?
Бухгалтеру-експерту були надані документи:
касова книга за квітень поточного року;
договір на повну матеріальну відповідальність касира;
розписка, що була дана касиром перед проведенням інвентаризації;
акт інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р.
Виписка з касової книги ТОВ «Ніра»:
станом на 01.04.200_р.

 • залишок на початок дня 10 грн;
 • надійшла торгівельна виручка від ТОВ «КАР» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-54);
 • виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);
 • залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 02.04.200_р;

 • залишок на початок дня 10 грн;
 • надійшла торгівельна виручка від ТОВ «ОЛД-ОЛД» 100 грн; (прибутковий касо­вий ордер № 154-54);
 • виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);
 • залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 03.04.200__р.

 • залишок на початок дня 10 грн;
 • надійшла торговельна виручка від ТОВ «Калина» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-57);
 • виданий аванс на господарські потреби Потебенько В. В. 50 грн (видатковий касовий ордер № 254-79);
 • залишок на кінець дня 60 грн;

станом на 04.04.200_ р.

 • залишок на початок дня 60 грн;
 • повернуто аванс виданий на відрядження 50 грн (прибутковий касовий ордер № 154-58).
 • повернуто аванс виданий на господарські потреби 54 грн;
 • залишок на момент інвентаризації 164 грн.

За даними акта інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р. у касі було виявлено 154 грн.
Завдання
1. Відповісти на запитання, поставлені перед експертом-бухгалтером.
2. Якими нормативними документами має керуватися бухгалтер-експерт?
3. Які методи він використовував під час проведення дослід­ження?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.