лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.5.2. Практичні завдання
для перевірки знань студентів

ТИПОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Ситуаційна задача № 1
Умови
У ході проведення слідства по справі проти керівника та головного бухгалтера ТОВ «Альфа» у слідчого виникла необхідність у компетентних висновках по господарських операціях, проведених ТОВ «Альфа» в період з 01.01.200_р. по 15.01.200_р., у встановленні відповідності підписів на корінці чека від 14.01.200_р., згідно з яким із поточного рахунка підприємства було знято 10000 грн, підписам вищевказаних посадових осіб ТОВ «Альфа».
Завдання
1. Яку експертизу буде проведено за даних обставин?
2. Яким процесуальним документом буде призначено проведення експертизи?
3. Який документ буде складений за результатами експертизи?
Ситуаційна задача № 2
Умови
До суду звернулось підприємство «G&M» з позовом на страхову компанію «Страховик» з приводу несплати страхової суми за договором страхування складського приміщення з наявними на ньому ТМЦ, на якому сталася пожежа. Страхова компанія відмовляється відшкодувати збитки, оскільки вважає, що підприємство-страхувальник не вжило належних заходів для рятування майна, забезпечення його зберігання та запобігання знищенню. У випадку, якщо порушення підприємства не будуть доведені, перед судом ставиться завдання визначити суму страхового відшкодування. За даними обставинами суддею було призначено експертизу.
Завдання
1. Визначити, яка експертиза може бути призначена. Експертів якого фаху варто залучити до проведення цієї експертизи?
2. Які головні завдання стоять перед експертом?
Ситуаційна задача № 3
Умови
Під час проведення первинної експертизи торговельного підприємства «Арго» слідчим встановлено, що висновок експерта є недостатньо обґрунтованим і містить істотні порушення чинних процесуальних норм. Тому слідчим призначено проведення дослідження за участю декількох експертів — фахівців у одній галузі знань.
Завдання
1. Визначити, яку експертизу призначено слідчим в даному випадку.
2. Яким процесуальним документом оформляється призначення експертизи?
Ситуаційна задача № 4
Умови
Господарський суд розглядав справу про встановлення цін на продукцію. Відповідно до чинного законодавства ціни не могли бути встановлені за угодою сторін. Судом було призначено провести експертизу. Після проведення первинної експертизи з’ясувалося, що експерту були представлені не всі документи (матеріали), які мають значення для справи. Врахувавши дані обставини, суддя призначає проведення експертизи.
Завдання
1. Визначити, яку саме експертизу (первинну, додаткову або повторну) призначить суддя, виходячи з даних обставин.
2. За допомогою якого процесуального документа призначається експертиза?
3. Кому можливо доручити виконання цієї експертизи?
Ситуаційна задача № 5
Умови
Від гр. Сенатової Т.Я. до суду надійшла заява про розлучення та розділ майна. Перебуваючи у шлюбі зі своїм законним чоловіком Сенатовим Ю. С., позивачка неодноразово зазнавала фізичного насилля, унаслідок якого тривалий час перебувала у лікарні.
Суд переглянув це клопотання та призначив експертизу для вирішення питань, що були поставлені суддею:
1. Чи є законним шлюб громадянки Сенатової Т. Я. та громадянина Сенатова Ю. С.?
2. Визначити загальну суму вартості сумісного майна.
3. Визначити, чи є достовірною інформація громадянки Сенатової Т. Я. про перебування у лікарні протягом тривалого часу.
Після проведення експертизи експертна комісія надала висновок суду. Суддя, ознайомившись з наданими експертною комісією висновками, вирішив, що комісією були розглянуті не всі поставлені перед нею питання, внаслідок чого вона дійшла неправильного висновку.
Завдання
1. Визначити вид призначеної експертизи.
2. Що має зробити суддя після ознайомлення з висновками експертної комісії, чому?
Ситуаційна задача № 6
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшли матеріали цивільної справи за № 95/108 при ухвалі судді Оболонського районного суду м. Києва Іванова Г. П. Для проведення експертизи були поставлено такі запитання:
1. Встановити обґрунтованість використання фінансових ресурсів на потреби ТОВ «ВЕЛЛА» в період з січня 200_р. по квітень 200_р.
2. Дати правову оцінку діяльності керівництва ТОВ «ВЕЛЛА» в період з січня 200_р. по квітень 200_р.
3. Чи є документальне підтвердження про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «ВЕЛЛА» в період з січня 200_р. по квітень 200_р.?
Завдання
1. Визначити, які з поставлених питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Якщо такі питання є, то пояснити чому вони поставлені бухгалтеру-експерту.
2. Визначити об’єкти, необхідні для дослідження з питань, які перебувають у межах компетенції експерта-бухгалтера.
Ситуаційна задача № 7
Умови
У результаті того, що слідчий Гринцевич В. О. не змогла вирішити питання без належних знань у галузі бухгалтерського обліку на стадії попереднього слідства 20.02.200_р., у Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для проведення судово-бухгалтерської експертизи надано матеріали кримінальної справи № 247856 від 12.02.200_р. при постанові слідчого прокуратури м. Києва Гринцевич В. О.
На вирішення бухгалтерської експертизи були поставлені такі питання:
1. Чи обґрунтовані кількісні зміни товарної продукції?
2. Чи обґрунтовано сплачено заробітну плату Плешкову Е. Г. за січень 200_р.?
3. У який період утворилась нестача на складі, встановлена актом інвентаризації № 124 від 10.01.200_р. у сумі 21000 грн, і хто відповідав за збереження ТМЦ у цей період?
4. Чи належать підписи посадових осіб у акті списання матеріальних цінностей № 145-05/01 відповідним посадовим особам?
5. У якому обсязі виконані будівельні роботи складського приміщення?
Завдання
1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції судових експертів.
2. За питаннями, поставленими в межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.
Ситуаційна задача № 8
Умови
Прокуратурою Святошинського району вивчається кримінальна справа № 08-195 про посадові зловживання на підприємстві «АРЕС», яка відповідно до постанови слідчого поставила перед експертом-бухгалтером такі питання:
1. Чи правомірно висунуте обвинувачення відносно посадових зловживань, здійснених на підприємстві «АРЕС»?
2. Хто саме з робітників підприємства винний у цих зловживаннях?
Первинна ревізія на підприємстві «АРЕС» була проведена 10.02.200_р., повторна — 01.06.200_р.
Для проведення експертизи експерту-бухгалтеру був наданий акт КРУ від 10.02.200_р. та матеріали кримінальної справи в обсязі двох томів.
Після ознайомлення з даними матеріалів експерт-бухгалтер надав прокуратурі Святошинського району висновок про неправомірність висунутих обвинувачень.
Завдання
1. Які з поставлених питань не відносяться до компетенції експерта-бухгалтера?
2. Чи міг експерт-бухгалтер зробити коректний висновок за наданими документами?
Ситуаційна задача № 9
Умови
У акціонерів роздрібно-торговельного підприємства «Сівілла» з’явилися сумніви щодо чесності керівництва. Щоб розвіяти сумніви, вони уклали угоду з аудиторською фірмою «Оле Лукоє». Аудиторська фірма 15.05.200_р. надала акціонерам аудиторський висновок № 594, в якому зазначалося, що роздрібно-торгівель­ним підприємством «Сівілла» 01.04.200_р. були перераховані кош­ти у сумі 80 млн грн на коррахунок в один із прибалтійських банків. Згідно з платіжними документами така сума перерахо­вувалася одноразово як попередня оплата за паливно-мастильні матеріали. Незвичайність суми в тому, що тільки для перевезення фізичної маси пального потрібно було б 27 залізничних потягів з 60-тонними цистернами. Реально в роздріб розпродати таку масу пального практично неможливо.
Акціонери роздрібно-торгівельного підприємства «Сівілла» звернулися до Печерського районного суду м. Києва з позовом. Суд передав матеріали кримінальної справи № 156/54 в державну експертну установу для проведення експертизи.
На вирішення експертизи поставлені такі питання:
1. Чи підтверджується доцільність здійснення операції з купівлі паливно-мастильних матеріалів?
2. Чи підтверджуються документально висновки аудиторської фірми щодо виявленого факту шахрайства?
3. Чи використані під час проведення аудиту всі необхідні прийоми і методи дослідження даних бухгалтерського обліку?
4. Визначити компетентність аудиторської фірми, що склала аудиторський висновок від 15.05.200_р. за № 594.
Завдання
1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Відповідь обґрунтувати.
2. Визначити по питаннях, поставлених у межах компетенції експерта-бухгалтера, які об’єкти необхідно дослідити?
3. Чи можливо вважати платіжні документи речовими доказами?
Ситуаційна задача № 10
Умови
До науково-дослідного інституту судових експертиз м. Харкова 05.02.200__ р. надійшли матеріали кримінальної справи № 15-190 та документи підприємства «Зоря» при постанові слідчого прокуратури м. Харкова Понікарова В. Д. про призначення судово-бухгалтерської експертизи.
На вирішення експертизи поставлене таке питання:
1. Перевірити, чи підтверджується документально висновок ревізора КРУ м. Харкова (акт ревізії від 05.02.200_ р. за № 25) щодо нецільового використання підзвітних коштів на підприємстві «Зоря», призначених для службових відряджень.
За актом ревізії від 05.02.200_ р. за № 25 виявлено махінацію з видачею авансових сум на відрядження. Встановлено, що бухгалтерія підприємства «Зоря» здійснювала видачу грошових коштів на відрядження трьом особам, але після проведення ревізії підтверджується факт відрядження одного працівника.
На експертизу надані такі матеріали:
касова книга;
касовий звіт.
Завдання
1. Визначити, які документи необхідні для вирішення поставленого питання.
2. Оформити процесуальний документ (клопотання), який скла­дає судовий експерт для надання необхідних йому матеріалів.
3. Зміст дослідної стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.