лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

.

ТЕМА 7 «ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

Ситуаційна задача № 26
Умови
На дослідження судовому експерту-бухгалтеру поставлене таке запитання:
1.  Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на підприємстві «Тодес» станом на 01.11.2000 р.?
На дослідження експерту надані всі необхідні документи.
У ході дослідження експертом встановлено, що інвентаризація ТМЦ проводилась на даному підприємстві станом на 01.01.2000 р., а також на 01.11.2000 р.
На підставі наданих на дослідження первинних документів експертом розрахований обліковий залишок ТМЦ станом на 01.11.2000 р. Після зіставлення облікового залишку з даними фактичного залишку експертом виявлені лишки ТМЦ станом на 01.11.2000 р.
Завдання
1. Сформулюйте висновок, який випливає з проведеного дослідження (див. додаток 5).
Ситуаційна задача № 27
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи 03.03.2001 р. до державної експертної установи надійшла постанова прокурора Тернопільської області Глізь П. І.
На вирішення експертизи поставлені такі запитання:
1.  Чи підтверджується документально придбання в грудні 2000 р. підприємством «Кентавр» комп’ютера за договором купів­лі-продажу № 42 від 01.08.2000 р. за накладною № 20 від 12.08.2000 р. на загальну суму 2200 грн?
2.  Чи відповідно до чинного законодавства складена накладна № 20 від 12.08.2000 р.?
Для проведення дослідження експерту надані:

 • головна книга корпорації «Кентавр» за 2000 р;
 • касова книга корпорації «Кентавр» за 2000 р.

Експертом 05.03.2001 р. було заявлене клопотання про надання необхідних матеріалів.

Завдання

 • Визначити перелік документів, необхідних для відповіді на поставлені запитання, та оформити клопотання.

2.  Скласти висновок за умови, що клопотання задоволено повністю. За наданими документами ці основні засоби відображені в бухгалтерському обліку підприємства «Кентавр» відповідно до вимог чинного законодавства, а первинні документи складені відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Міністерством фінансів України від 04.05.1995 р. № 88. У викладенні дослідження зробити посилання на діючий план рахунків та інструкції до нього, а також стандарти.

Ситуаційна задача № 28

Умови
До НДІ судових експертиз при ухвалі судді Броварського районного суду Київської області Проценка Т.Д. надійшли матеріали цивільної справи № 3-782.
На вирішення експертизи поставлені такі питання:
1. Визначити загальний розмір заборгованості торгової фірми «Сплав» перед банком «Карпати» за несвоєчасно сплаченими основною сумою кредиту та процентами станом на 03.03.1998 р. відповідно до умов кредитного договору № 30-08-98 від 30.05.1997 р.
2. Яку суму боргу (за основною сумою кредиту та процентами) відповідно до вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р. № 547/96-ВР необхідно було сплатити торговою фірмою «Сплав» банку «Карпати» станом на 03.03.1998 р.?
Для проведення экспертизи надані матеріали цивільної справи:

 • кредитний договір № 30-08-98 від 30.05.1997 р.;
 • додаткова угода № 31 від 17.11.1997 р. до кредитного договору № 30-08-98 від 30.05.1997 р.;
 • розрахунок заборгованості торгової фірми «Сплав» перед АКБ «Карпати» за кредитним договором № 30-08-98 від 30.05.1997 р. станом на 03.03.1998 р.;
 • довідка АКБ «Карпати» про виконання умов позичальником кредитного договору № 30-08-98 від 30.05.1997 р.

Завдання

 • Скласти висновок з урахуванням складених експертом додатків № 1, № 2, № 3 та вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р. № 547/96-ВР.

Додаток № 1 до задачі 28 теми 7

Розрахунок заборгованості торгової фірми «Сплав» перед
АКБ «Карпати» відповідно до умов кредитного договору
№ 30-08-98
від 30.05.1997 р. станом на 03.03.1998 р.
1. Прострочена заборгованість за кредитом: 345000,00 грн.
2. Несплачені проценти за користування кредитом: 33743,84 грн.
3. Пеня за несвоєчасне погашення кредиту у відповідності з умовами пункту 4.2 кредитного договору № 30-08-97 становить 341550,00 грн, в тому числі:
345000, 00 грн ? 10 днів (з 06.01.98 р. по 15.01.98 р.) ?
? 0,5 % за добу = 17250,00 грн;
345000,00 грн ? 47 днів (з 16.01.98 р. по 03.03.98 р.) ?
? 2,0 % за добу = 324300,00 грн.
4. Пеня за несвоєчасне погашення процентів по кредиту у відповідності з умовами пункту 4.2 кредитного договору № 30-08-97 становить 57536,54 грн,
— за жовтень 1997 р. несплачені проценти в сумі 9924,66 грн, пеня — 24116,92 грн, у тому числі:
9924,66 грн ? 10 днів (з 26.10.97 р. по 04.11.97 р.) ?
? 0,5 % за добу = 496,23 грн;
9924,66 грн ? 119 днів (з 05.11.97 р. по 03.03.98 р.) ?
? 2,0 % за добу = 23620,69 грн;
— за листопад 1997 р. несплачені проценти в сумі 12240,41 грн, пеня — 20931,10 грн, у тому числі:
12240,41 грн ? 10 днів (з 01.12.97 р. по 10.12.97 р.) ?
? 0,5 % за добу = 612,02 грн;
12240,41 грн ? 83 дні (з 11.12.97 р. по 03.03.98 р.) х
? 2,0 % за добу = 20319,08 грн;
— за грудень 1997 р. несплачені проценти в сумі 10255,48 грн, пеня — 11178,47 грн, у тому числі:
10255,48 грн ? 10 днів (з 01.01.98 р. по 10.01.98 р.) ?
? 0,5 % = 512,77 грн,
10255,48 грн ? 52 дні (з 11.01.98 р. по 03.03.98 р.) ?
? 2,0 % = 10665,70 грн;
— за січень 1998 р. несплачені проценти в сумі 1323,29 грн, пеня — 1310,05 грн, у тому числі:
1323,29 грн ? 10 днів (з 06.01.98 р. по 15.01.98 р.) ?
? 0,5 % = 66,16 грн,
1323,29 грн ? 47 днів (з 16.01.98 р. по 03.03.98 р.) ?
? 2,0 % = 1243,89 грн.
Разом: відповідно до умов кредитного договору № 30-08-97 від 30.05.1997 р. загальна сума заборгованості ТФ «Сплав» перед АКБ «Карпати» станом на 03.03.1998 р. становить 777830,38 грн.

Додаток № 2 до задачі 28 теми 7
Розрахунок пені за несвоєчасно погашеним кредитом торгової
фірми «Сплав» акціонерному комерційному банку «Карпати»
за кредитним договором № 30-08-97 від 30.05.1997 р.
станом на 03.03.1998 р.

Період

Сума непогашеного кредиту, грн

Кількість прострочених днів

Облікова ставка НБУ, %

Розмір пені за кожний день прострочки з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, %

Сума
пені, грн

З 06.01.1998 р. по 05.02.1998 р.

345000,00

31

25

0,14

14854,17

З 06.02.1998 р. по 03.03.1998 р.

345000,00

26

44

0,24

21926,67

РАЗОМ

 

 

 

 

36780,84

Додаток № 3 до задачі 28 теми 7
Розрахунок пені за несвоєчасно погашеними процентами
по кредиту торгової фірми «Сплав» акціонерному
комерційному банку «Карпати» за кредитним договором
№ 30-08-97 від 30.05.1997 р. станом на 03.03.1998 р.

Період

Сума непогашеного
кредиту, грн

Кількість прострочених днів

Облікова ставка НБУ, %

Розмер пені за кожний день прострочки з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, %

Сума
пені, грн

З 26.10.97 р. по 31.10.97 р.

9924,66

6

16

0.09

52,93

З 01.11.97 р. по 23.11.97 р .

9924,66

23

17

0.09

215,59

З 24.11.97 р. по 30.11.97 р.

9924,66

7

35

0.19

135,09

З 01.12.97 р. по 31.12.97 р.

22165,07
(9924,66 + +12240,41)

31

35

0.19

1336,06

Закінчення дод. 3


З 01.01.98 р. по 04.01.98 р.

32420,55
(22165,07 + +10255,48)

4

35

0.19

252,16

05.01.98 р.

32420,55

1

25

0.14

45,03

З 06.01.98 р. по 05.02.98 р.

33743,84
(32420,55 + +1323,29)

31

25

0.14

1452,85

З 06.02.98 р. по 03.03.98 р.

33743,84

26

44

0.24

2144,61

РАЗОМ

 

 

 

 

5634,32

Ситуаційна задача № 29
Умови
До Київського НДІ судових експертиз 24 травня 2001 р. надійшов лист заступника начальника слідчого відділу Управління податкової міліції ДПА у м. Львові з проханням провести дослідження експертом-бухгалтером стосовно обґрунтованості віднесення ТОВ «Компанія “Факс”» сум податку на додану вартість до податкового кредиту з такого питання:

 • Чи обґрунтовані висновки акта перевірки № 113 від 16.05.2001 р. щодо зменшення суми податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 6026,07 грн за ІІ квартал 2000 р.?

Для надання висновку представлені такі документи ТОВ «Компанія “Факс”»:

 • договірна документація;
 • податкові накладні за ІІ квартал 2000 р.;
 • книги придбання товарів за 2000 р.;
 • акти звіряння взаєморозрахунків;
 • акт перевірки №113 від 16.05.2001 р.

Завдання

1. Скласти висновок судово-бухгалтерської експертизи за умови, що на дослідження надані всі документи, а сума податкового кредиту з податку на додану вартість не підтверджена податковими накладними.
Ситуаційна задача № 30
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшла постанова прокурора Полтавської області Дмитренка П. І.
На вирішення експертизи поставлено таке запитання:
1.  Чи підтверджується документально отримання в серпні 2000 р. підприємством «Авізо» основних засобів за договором купівлі-продажу № 42 від 01.08.2000 р. за накладними № 20 від 12.08.2000 р. та № 22 від 24.08.2000 р.?
Для проведення дослідження експерту надані:

 • головна книга корпорації «Авізо» за 2000 р.;
 • касова книга корпорації «Авізо» за 2000 р.;
 • договір купівлі-продажу № 42 від 01.08.2000 р.;
 • накладні № 20 від 12.08.2000 р. та № 22 від 24.08.2000 р.;
 • бухгалтерські балансові рахунки «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Основні засоби» за серпень 2000 р.

Завдання
1. Скласти висновок судово-бухгалтерської експертизи за умови, що на дослідження надані всі документи, в яких знайшла своє відображення вищезазначена господарська операція (див. додаток 5).
2.5. Завдання для перевірки знань студентів
2.5.1. Теоретичні питання для перевірки
знань за темами

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

1. Поняття економічного контролю.
2. Сутність контролю як функції управління.
3. Передумови та основні принципи контролю.
4. Удосконалення контролю в ринкових умовах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.