лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання

 1. Визначити перелік необхідних додаткових документів у разі, якщо підприємство «Калейдоскоп» вело підприємницьку діяльність:

за варіантами:

1 варіант

З 1 по 10 у списку групи

Роздрібну торгівлю із застосуванням ЕККА

2 варіант

З 11 по 20 у списку групи

Оптову торгівлю

3 варіант

З 21 по 30 у списку групи

Виробничу діяльність

 1. На заявлене клопотання слідчим надані документи по варіантах, наведених нижче. Проаналізувавши надані документи зробити висновок про те, чи можливо за наданими на дослідження документами відповісти на поставлені запитання.

1 варіант

З 1 по 5 у списку групи

Повністю

2 варіант

З 6 по 10 у списку групи

Частково надані документи:
— журнали електронних контрольно-ка­сових апаратів за 2000 рік;
— чекова книжка;
— журнали-ордери та оборотні відомості за балансовими рахунками,
— головну книгу за 2000 р.

3 варіант

З 11 по 15 у списку групи

Частково надані документи:
— журнали-ордери та оборотні відомості по балансових рахунках,
— головну книгу за 2000 р.,
— банківські документи за І кв., ІІ кв.,
ІІІ кв. 2000 р.,
— прибуткові та видаткові касові ордери,
— накопичувальні відомості до них за
IV кв. 2000 р.

4 варіант

З 16 по 20 у списку групи

Частково надані документи:
— банківські документи за І кв., ІІ кв.,
ІІІ кв. 2000 р.,
— інвентаризація станом на 01.01.2000 р.,
— інвентаризація станом на 10.11.2000р.,
— прибуткові та видаткові касові ордери,
— накопичувальні відомості до них за
IV кв. 2000 р.

5 варіант

З 21 по 25 у списку групи

Частково надані документи:
— журнали ЕККА за 2000 рік;
— чекова книжка;
— банківські документи за І кв., ІІ кв.,
ІІІ кв. 2000 р.,
— інвентаризація станом на 01.01.2000 р.,
— прибуткові та видаткові касові ордери,
— накопичувальні відомості до них за
IV кв. 2000 р.

6 варіант

З 26 по 30 у списку групи

Не задоволено

 1. Визначити, за допомогою яких методів необхідно провести дослідження. Роз’яснити, яким чином застосовуються ці методи.
 2. Навести перелік нормативних актів, яким регулюється проведення касових операцій і відображення їх у бухгалтерському обліку.

Ситуаційна задача № 22
Умови
До господарського суду м. Вінниця 07.10.2001 р. надійшла позовна заява від підприємства «Мрія» стосовно несплати товариством «Книга» грошових зобов’язань за договором купівлі-продажу № 323 від 07.09.2000 р. в сумі 4000 грн. Як зазначено в заяві, товари за вказаним договором підприємством «Мрія» були поставлені товариству «Книга» за накладною № 15 від 10.10.2000 р. на суму 40000 грн. Відповідно до договору покупець має перерахувати кошти за одержаний товар протягом двох місяців станом на 1 грудня 2000 р., 1 березня 2001 р., а також на 1 червня 2001 р. Є акти звіряння взаємних розрахунків, у яких підтверджується існування заборгованості в розмірі 4000 грн. Акти підписані однією стороною — підприємством «Мрія».
По цій справі судом була призначена судово-бухгалтерська експертиза в експертній державній установі для вирішення питання:

 1. Чи підтверджується документально заборгованість товариства «Книга» перед підприємством «Мрія» за договором купівлі-продажу № 23 від 07.09.2000 р. станом на 01.10.2001 р. у сумі 4000 грн?

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи суд зобов’язав сторони надати всі необхідні документи.

Завдання

 1. Скласти перелік документів, необхідних для проведення дослідження з поставленого питання.
 2. Скласти за встановленою формою клопотання [див. 71, с. 200].
 3. Залежно від варіанта клопотання було задоволено, частково задоволено або не задоволено.

1 варіант

З 1 по 10 у списку групи

Задоволено повністю

2 варіант

З 11 по 20 у списку групи

Частково задоволено (не надані облікові регістри)

3 варіант

З 21 по 30 у списку групи

Частково задоволено (не надані первинні документи)

 1. Проаналізувати чи достатньо наданих на дослідження документів для проведення дослідження з поставленого питання. Вирішити, який з процесуальних документів у даному випадку повинен скласти експерт: висновок судово-бухгалтерської експертизи чи повідомлення про неможливість надати висновок.
 2. Відповісти на наступні запитання:
 3. на підставі яких документів у бухгалтерському обліку відображуються господарські операції?
 4. які вимоги пред’являються до цих документів?
 5. якими нормативними актами регулюються ці положення в 2000 р.?
 6. яким чином у бухгалтерському обліку товариства «Книга» і підприємства «Мрія» повинна була бути відображена описана операція за договором купівлі-продажу № 23?

Ситуаційна задача № 23
Умови
Згідно з актом ревізії № 123 від 10.02.2000 р. ревізором встановлено списання в СМУ-4 з підзвітних осіб 200 грн без підтвердження видатковими документами в ІІІ кварталі 1999 р.
Перед експертом-бухгалтером слідчими були поставлені такі запитання:
1.  Чи підтверджуються висновки ревізора про безпідставне списання з Радіонова Д. Р., Смирнова К. Л. (перелічених у постанові) підзвітних сум на 200 грн у ІІІ кв. 1999 р.?
2.  Чи правильно списані підзвітні суми з Радіонова Д. Р., Смирнова К. Л. за видатками, проведеними на закупівлю товарів по товарних чеках?
Згідно з наданими на дослідження бухгалтерськими рахунками «Розрахунки з підзвітними особами», «Товари», «Каса» з накопичувальними відомостями до них за ІІІ квартал 1999 р.
у грн


П. І. Б.

Розмір заборгованості станом на 01.07.99

Зменшено заборгованість за ІІІ кв. 1999 (рах. «Розр. з підзв. особами»)

Оприбутковано ТМЦ, рах.
«Товари»

Товарні чеки за ІІІ кв. 1999 р., на підставі яких прибутковано ТМЦ

Дані рах. «Каса» про повернення підзв. сум

Номер
та дата

Вартість
товарів

Радіонов Д. Р.

300,00

200,00

150,00

№5/05.09

150,00

0,00

Смирнов К. Л.

500,00

400,00

300,00

№9/03.10

300,00

50,00

Завдання

1. Провести дослідження та відповісти на поставлені запитання.

Ситуаційна задача № 24

Умови
У ході проведення ревізії на підприємстві «Соняшник» перевіряючими було встановлено, що деяким особам цього підприємства повторно виплачувалась заробітна плата за липень 1999 р.
Згідно з постановою перед експертом-бухгалтером слідчий поставив такі запитання:
1.  Чи підтверджуються висновки ревізора про повторну виплату заробітної плати за липень 1999 р. Самойлову Г. К. та Климову С. А. підприємства «Соняшник» в сумі 810,00 грн?

На дослідження надані наступні бухгалтерські документи підприємства «Соняшник» за липень та серпень 1999 р.:

 1. відомості про нарахування заробітної плати за липень та серпень 1999 р.;
 2. касова книга за 1999 р.;
 3. касові звіти з прибутковими та видатковими документами за липень та серпень 1999 р.

Згідно з наданими на дослідження бухгалтерськими документами за липень та серпень 1999 р.:

П. І. Б.

Розмір заробітної плати, що належить до виплати за липень 1999 р.

Дані платіжних відомостей про виплату авансу за липень 1999 р.

Дані платіжних відомостей про виплату заробітної плати за липень 1999 р.

Дані видаткових ордерів за серпень 1999 р. з призначенням платежу видача заробітної плати за липень 1999 р.

Самойлов С. А.

430,00

200,00

230,00

230,00

Климов Г. К.

380,00

190,00

190,00

190,00

Завдання

1. Провести дослідження та відповісти на поставлені запитання.
Ситуаційна задача № 25
Умови
По кримінальній справі по обвинуваченню робітників складу кондитерського комбінату у присвоєнні матеріальних цінностей була проведена комплексна ревізія комбінату за період з 01.01.1998 р. по 01.10.1999 р., за результатами якої бухгалтером-ревізором та інженером-технологом був виявлений лишок цукрового піску на складі комбінату в кількості 800 кг на суму 1600 грн.
По справі була призначена судово-бухгалтерська експертиза.
На розгляд експерта-бухгалтера було поставлене запитання:
1. В якій кількості документально підтверджується лишок цукру, виявлений на складі кондитерського комбінату станом на 01.10.1999 р.?

 

Дані матеріальних звітів за період з 01.01.1998 р. по 01.10.1999 р

Дані первинних документів за період з 01.01.1998 р. по 01.10.1999 р.

Дані бухгалтерського обліку за період з 01.01.1998 р. по 01.10.1999 р.

Дані інвентаризації станом на 01.10.
1999 р.

Надходження з урахув. залишку на початок

Передано у виробництво

Надходження з урахув. залишку на початок

Передано у виробництво

Надходження з урахув. залишку на початок

Передано у виробництво

Цукор, т

256,0

250,0

256,8

250,0

256,0

250,0

6,8

Завдання

1. Провести дослідження та відповісти на поставлені запитання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.