лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 5 «ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

Ситуаційна задача № 16
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшла ухвала судді господарського суду Житомирської області Крамаренка І. Д.
На вирішення експертизи поставлені такі запитання:
1.  Чи підтверджується документально отримання в червні 2000 р. корпорацією «Автомаш» товарно-матеріальних цінностей за накладними № 10 від 10.04.2000 р. та № 12 від 12.04.2000 р.?
2.  Чи у відповідності з чинним законодавством складені накладні № 10 від 10.04.2000 р. та № 12 від 12.04.2000 р.?
Для проведення дослідження експерту надані:

 1. головна книга корпорації «Автомаш» за 2000 р.;
 2. касова книга корпорації «Автомаш» за 2000 р.

Експертом протягом п’яти днів з дня одержання завдання на проведення експертизи було заявлене клопотання про надання необхідних матеріалів.

Завдання

1. Визначити перелік необхідних додаткових документів у разі, якщо корпорацією «Автомаш» одержано ТМЦ за вказаними накладними за варіантами:


1 варіант

З 1 по 15 у списку групи

за договорами купівлі-продажу

2 варіант

З 16 по 30 у списку групи

за договорами комісії

2. Навести перелік нормативних актів, якими встановлено порядок складання первинних документів та якими регулюється порядок відображення їх в бухгалтерському обліку.
3. З урахуванням того, що на заявлене клопотання судом не були надані необхідні документи, скласти повідомлення про неможливість надати висновок [див. 71, с. 201—202].
Ситуаційна задача № 17
Умови
За договором № 8 від 22.01.2000 р. значиться переданою на переробку сировина від підприємства «Зоря» підприємству «Мрія». Під час перевірки переробника—підприємства «Мрія» ревізорами КРУ м. Києва (акт від 07.06.2001 р.) встановлено, що на частину сировини власником—підприємством «Зоря» протягом року не було надано замовлення на переробку, в якому визначався б кінцевий необхідний продукт, і не надходило вимоги про повернення цієї сировини. Неперероблена сировина підприємством «Мрія» обліковувалась на позабалансовому рахунку, що підтверджується даними інвентаризаційних описів. Вартість цієї давальницької сировини ревізорами була врахована як безоплатно отримана в збільшення прибутку підприємства «Мрія» за 2000 р.
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшли матеріали господарської справи (в тому числі і вищезазначений акт від 07.06.2001 р.) при ухвалі судді господарського суду м. Києва Коршуне-
нка І. Д.
На вирішення експертизи поставлені такі запитання:
1.  Чи відповідає чинному законодавству ведення обліку підприємством «Мрія» давальницької сировини, одержаної за договором № 8 від 22.01.2000 р.?
2.  Чи підтверджуються документально висновки акта від 07.06.2001 р. стосовно збільшення прибутку підприємства «Мрія» за 2000 р. на вартість безоплатно отриманої сировини за договором № 8 від 22.01.2000 р.?
Для проведення дослідження експерту надані:

 1. головна книга підприємства «Мрія» за 1999 р.;
 2. касова книга підприємства «Мрія» за 2000 р.

Експертом протягом п’яти днів з дня одержання завдання на проведення експертизи було заявлене клопотання про додаткове надання необхідних матеріалів.

Завдання

1. Визначити перелік необхідних додаткових документів.
2. Навести перелік нормативних актів, якими встановлено порядок ведення бухгалтерському обліку по давальницькій сировині, що надійшла на переробку.
3. З урахуванням того, що на заявлене клопотання судом не були надані необхідні документи, скласти повідомлення про неможливість надати висновок [див. 71, с. 201—202].
Ситуаційна задача № 18
Умови
До НДІ судових експертиз при ухвалі судді Жовтневого районного суду м. Києва Товстуненко М. Д. надійшли матеріали цивільної справи № 3-481 за скаргою Тарасенка І. Т. (директора торгової фірми «Сплав») на неправомірні дії нотаріуса: зацікавлена сторона: АКБ «Товтри».
На розв’язання експертизи поставлене таке запитання:

 1. Чи відповідає кредитному договору № 30-08-98 від 30.08.1997 р. сума заборгованості Тарасенка І. Т. у розмірі 5281718,37 грн перед АКБ «Товтри» станом на 03.03.1999 р.?

Для проведення експертизи надані матеріали цивільної справи:

 1. кредитний договір № 30-08-98 від 30.08.1997 р.;
 2. додаткова угода № 31 від 17.11.1997 р. до кредитного договору № 30-08-98 від 30.08.1997 р.;
 3. розрахунок заборгованості торгової фірми «Сплав» перед АКБ «Товтри» за кредитним договором № 30-08-98 від 30.08.1997 р. станом на 03.03.1999 р.;
 4. довідка АКБ «Товтри» про виконання умов позичальником кредитного договору № 30-08-98 від 30.08.1997 р.

Завдання

1. Проаналізувати, чи всі необхідні документи надані для проведення дослідження з поставленого запитання.
2. Визначити, який процесуальний документ необхідно скласти за даних умов.
Ситуаційна задача № 19
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшла постанова прокурора Чернігівської області Демиденка П. І.
На вирішення експертизи поставлені такі запитання:
1.  Чи підтверджується документально отримання в серпні 2000 р. підприємством «Авізо» основних засобів за договором купівлі-продажу № 42 від 01.08.2000 р. за накладними № 20 від 12.08.2000 р. та № 22 від 24.08.2000 р.?
2.  Чи відповідно до чинного законодавства складені накладні № 20 від 12.08.2000 р. та № 22 від 24.08.2000 р.?
Для проведення дослідження експерту надані:

 1. головна книга корпорації «Авізо» за 2000 р.;
 2. касова книга корпорації «Авізо» за 2000 р.

Експертом протягом п’яти днів з дня одержання завдання на проведення експертизи було заявлене клопотання про надання необхідних матеріалів.

Завдання

 1. Визначити перелік документів, необхідних для відповіді на поставлені запитання.
 2. Визначити, який процесуальний документ необхідно скласти за умови, що клопотання задоволено частково: надані накладні № 20 від 12.08.2000 р. та № 22 від 24.08.2000 р.

Ситуаційна задача № 20
Умови
До експертної установи надійшов лист від слідчого прокуратури Переяслав-Хмельницького району Київської області з проханням провести судово-бухгалтерську експертизу з такого питання:
1. Чи підтверджуються документально висновки КРУ, викладені в акті ревізії № 652 від 10.03.2000 р., щодо нецільового використання бюджетних коштів товариством з обмеженою відповідальністю «Правда» в 1999 р.?
На дослідження надані такі документи:

 1. головна книга за 1999 р.;
 2. касова книга за 1998 р.

Завдання

 1. Проаналізуйте, чи всі необхідні документи надані для відповіді на поставлені запитання. У разі необхідності складіть клопотання за встановленою формою (див. додаток 4) [71, с. 205].
 2. Складіть необхідний процесуальний документ у разі, якщо клопотання не задоволено.

ТЕМА 6 «МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ОСНОВНИХ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ»

Ситуаційна задача № 21
Умови
До експертної установи 6 жовтня поточного року надійш-
ли матеріали кримінальної справи № 27/93 та документи підприємства «Калейдоскоп» при постанові слідчого прокурату-
ри Осики Л.М. про призначення судово-бухгалтерської експертизи.
На вирішення експертизи поставлені такі питання :

 1. Чи підтверджується документально нестача грошових коштів у касі підприємства «Калейдоскоп» станом на 10.11.2000 р.? Якщо так, то в якому розмірі.
 2. Визначити період виникнення нестачі на підприємстві «Калейдоскоп».
 3. Визначити коло осіб, винних у виникненні цієї нестачі.

Для проведення експертизи надані такі документи підприємства «Калейдоскоп»:

 1. статутно-реєстраційні документи;
 2. договори про індивідуальну матеріальну відповідальність;
 3. заявка-розрахунок на встановлення ліміту каси на 2000 р.;
 4. прибуткові та видаткові касові ордери, накопичувальні відомості до них за І кв., ІІ кв., ІІІ кв. 2000 р.;
 5. касова книга за 2000 р.;
 6. банківські документи за IV кв. 2000 р.;
 7. авансові звіти за 2000 р.;
 8. відомості з нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2000 рік;
 9. інші матеріали справи: протоколи допитів, пояснення.

Експертом 10 жовтня поточного року заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів підприємства «Калейдоскоп».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.