лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання
1.  Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Пояснити чому.
2.  За питаннями, поставленими в межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.
Ситуаційна задача № 9
Умови
На вирішення експерту-бухгалтеру державної установи (ухвала суду Дніпровського району м. Києва Сидорова Д. М. по кримінальній справі № 08-327) були поставлені такі питання:

 1. Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт КРУ від 10.04.2000 р.) щодо встановлення нестачі грошових коштів у касі підприємства «Полюс» станом на 10.02.2000 р.?

На дослідження експерту були надані матеріали кримінальної справи в одному томі.
Експертом у визначені строки було заявлено клопотання про надання додатково матеріалів: постанови Кабінету Міністрів України та накази Міністерства фінансів України за перший квар­тал 2000 р.
Завдання
1.  Визначити, чи можливо за наданими документами відповісти на поставлене запитання. Пояснити чому.
2.  Чи правильно складено клопотання щодо об’єктів дослідження?
Ситуаційна задача № 10
Умови
Відповідно до постанови слідчого прокуратури м. Вінниці експерту-бухгалтеру були поставлені такі питання:

 1. Перевірити правильність застосування розцінок під час розрахунку нарядів бригади каменярів.
 2. Установити, чи обґрунтовано складений кошторис на будівництво школи.
 3. Визначити компетентність ревізорів, які склали акт ревізії № 382 від 05.05.1999 р. про встановлення лишків станом на 01.05.1999 р. на підприємстві «Тигрис».

Завдання

 1. Визначити, які з питань належать до компетенції експертів інших спеціальностей.
 2. Визначити питання, що виходять за межі компетенції експерта-бухгалтера, але можуть бути переформульовані у відповідності з п. 33 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз (наказ Мін’юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5). Переформулюйте ці питання.

ТЕМА 4 «ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

Ситуаційна задача № 11
Умови
Згідно з актом перевірки № 25 від 10.01.2000 р., складеним ревізорами ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, підприємству «Альфа» донараховано прибуткового податку з громадян у сумі 3000 грн за 1998 р., внесків до Пенсійного фонду України —
у розмірі 4000 грн за цей же період.
На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі питання:
1. Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки № 25 від 10.01.2000 р. щодо донарахувань за 1998 р. прибуткового податку в сумі 3000 грн. та внесків до Пенсійного фонду України — 4000 грн?
На дослідження надані матеріали:

 1. відомості нарахування заробітної плати по підприємству «Альфа» за 1998—99 рр.

Завдання
1.  Визначити, чи можливо за наданими на дослідження документами відповісти на поставлене слідчим запитання.
2.  У разі необхідності скласти перелік документів, необхідних для вирішення поставленого питання, та оформити клопотання про надання додаткових документів [див. 71, с. 200].
Ситуаційна задача № 12
Умови
Засновники ТОВ «Омега» звернулись до суду з позовом про виплату їм вартості частини майна підприємства станом на 01.10.1998 р.
Ухвалою суду була призначена судово-бухгалтерська експертиза, на вирішення якої було поставлене таке запитання:
1. В якій сумі документально підтверджується заборгованість ТОВ «Омега» перед засновниками станом на 01.10.1998 р?
На експертизу надійшла лише ухвала суду.
Завдання
1. Визначити, які документи необхідні для вирішення поставленого запитання.
2. Оформити процесуальний документ, який складає судовий експерт для надання необхідних йому матеріалів.
Ситуаційна задача № 13
Умови
До науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали кримінальної справи № 281096 та документи підприємства «Ніна» при постанові слідчого прокуратури м. Вінниця Іванова В.І. про призначення судово-бухгалтерської експертизи. На вирішення експертизи поставлено запитання:
1.  У якому розмірі підтверджується нестача грошових коштів у касі підприємства «Ніна» станом на 10.10.1998 р., виявлена ревізорами КРУ м. Вінниця (акт ревізії № 3 від 10.10.1998 р.)?
На дослідження надані такі документи підприємства «Ніна» за 1996—98 рр.:

 1. статутно-реєстраційні документи «Ніна»;
 2. договори про індивідуальну матеріальну відповідальність касирів;
 3. заявка-розрахунок на встановлення ліміту в касі підприємства;
 4. прибуткові та видаткові касові ордери;
 5. касові книги та накопичувальні відомості до них;
 6. банківські документи за розрахунковим рахунком та накопичувальні відомості;
 7. авансові звіти;
 8. бухгалтерський рахунок «Розрахунки з підзвітними особами»;
 9. відомості з нарахування та виплати заробітної плати;
 10. журнали ЕККА;
 11. податкова звітність;
 12. акт ревізії КРУ м. Вінниця № 3 від 10.10.1998 р.;
 13. інші матеріали справи: протоколи допитів, пояснення.

Завдання
1.  Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлене запитання.
2.  Оформити в разі необхідності клопотання.
Ситуаційна задача № 14
Умови
До НДІ судових экспертиз 17.11.2000 р. надійшли матеріали кримінальної справи № 2-96 при постанові судді Славутичського міського суду Київської області Давиденко Н. О. про призначення судово-бухгалтерської експертизи з питань визначення залишкової балансової вартості автомобіля ВАЗ 21213 «Нива», що був на балансі державної установи станом на 02.02.2000 р.
На експертизу надані такі матеріали:

 1. акт приймання-передачі основних засобів від 17.10.1997 р.;
 2. інвентарна картка групового обліку основних засобів автомобілів ВАЗ 21213;
 3. довідка № 57/08-1674 від 02.02.2000 р.;
 4. довідка № 57/32-1726 від 17.09.1999 р.;
 5. бухгалтерські рахунки «Основні засоби», «Знос основних засобів» за 1997—2000 рр.

Завдання

1.  Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлене запитання.
2.  Оформити в разі необхідності клопотання.
Ситуаційна задача № 15
Умови
20.05.2000 р. з Таращанського райсуду Київської області до експертної установи при ухвалі суду надійшли матеріали кримінальної справи № 28-381 у відношенні посадових осіб ТОВ «Акцепт».
На вирішення експертам-бухгалтерам були поставлені такі запитання:

 1. З якої причини відбулося псування товарів у комірника ТОВ «Акцепт»?
 2. Чи були створені нормальні умови для зберігання продуктів на складі цього товариства?

На дослідження були надані матеріали кримінальної справи в трьох томах, у яких містились протоколи допитів, акт інвентаризації товарів на складі ТОВ «Акцепт» станом на 01.10.1999 р., пояснення матеріально відповідальних осіб складу товариства, бухгалтерські документи, що відображували рух ТМЦ за 1999 р. та І квартал 2000 р.

Завдання

1.  Проаналізувати надані на дослідження матеріали і визначити, чи всі необхідні документи надані експерту для проведення дослідження та відповіді на поставлене запитання.
2.  Оформити в разі необхідності клопотання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.