лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

Вступ................................................................................................. 3
Розділ 1. Формування цінової політики.......................................... 5
1.1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці.... 5
1.2. Функції ціни................................................................ 14
1.3. Основні принципи формування цінової політики......... 18
1.4. Ціноутворення на різних типах ринків......................... 21
1.5. Ціноутворення за різних видів цінової політики........... 23
1.6. Ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару 35
Розділ 2. Види цін та їх класифікація............................................. 66
2.1. Основні види цін......................................................... 66
2.2. Загальна класифікація цін............................................. 77
2.3. Ціни експорту та імпорту............................................. 87
2.4. Довідкові ціни............................................................. 92
Розділ 3. Чинники маркетингового ціноутворення........................ 97
3.1. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення.... 98
3.2. Чинники, що визначають цінову чутливість споживачів 105
Розділ 4. Методичні підходи до ціноутворення в системі
маркетингу
..................................................................... 121
4.1. Відмінна риса маркетингового підходу до ціноутворення 121
4.2. Методи прямого ціноутворення.................................. 124
4.3. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури......... 138
4.4. Встановлення цін за географічною ознакою................ 139
4.5. Біржове ціноутворення............................................... 141
4.6. Методи непрямого маркетингового ціноутворення..... 142
Розділ 5. Ціна як інструмент маркетингової політики................ 147
5.1. Психологічне сприйняття ціни.................................... 147
5.2. Вплив ціни на обсяги продажів.................................. 151
5.3. Цінова еластичність (еластичність попиту від ціни).... 156
5.4. Вплив витрат на ціни................................................. 162
5.5. Варіанти цінової політики.......................................... 182
Розділ 6. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури
у ціноутворенні
.............................................................. 192
6.1. Ринкова кон’юнктура: поняття та суть........................ 192
6.2. Показники ринкової кон’юнктури.............................. 225
6.3. Методи дослідження ринкової кон’юнктури ринку та
цінової динаміки............................................................... 232
6.4. Принципи і методи дослідження чутливості покупців
до рівні цін....................................................................... 238
Розділ 7. Маркетингові стратегії ціноутворення.......................... 266
7.1. Загальна характеристика цінових стратегій................. 266
7.2. Варіанти цінових стратегій......................................... 271
7.3. Ціноутворення в міжнародному маркетингу............... 284
7.4. Попередня оцінка цінових стратегій підприємств....... 288
Розділ 8. Оцінка ризику у ціноутворенні...................................... 297
8.1. Суть ризику................................................................ 297
8.2. Роль оцінки ризику рішень, що приймаються в ціноутворенні    300
8.3. Методи оцінки ризику в розрахунках цін.................... 302
8.4. Економіко-математичне моделювання ризику............. 311
8.5. Ризик у визначенні цін та страхування цін................. 312
8.6. Оцінка інфляційного очікування................................. 317
8.7. Управління ціновими ризиками.................................. 322
8.8. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономіч-
ній діяльності.................................................................... 336
Розділ 9. Державне регулювання процесів ціноутворення.......... 343
9.1. Загальні питання регулювання цін.............................. 343
9.2. Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні      347
9.3. Регулювання цін у промислово розвинутих країнах.... 357
Розділ 10. Ціноутворення брендів................................................. 373
10.1. Необхідність стратегії управління марочними акти-
вами................................................................................. 373
10.2. Принципи ціноутворення марочних товарів............. 377
Рекомендована література............................................................... 387

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.