лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Цінова еластичність відповідно теж знижується. Оскільки така зміна цінової еластичності відбувається самостійно, тобто без зниження цін з боку підприємців, вона може розглядатися як екзогенне, принесене на даний ринок ззовні. Однак вона не минає без наслідків для цінової політики. Якщо граничні витрати цінового лідера (олігополіста) мають вид GK, то ринкова ціна змінюється з p1 при попиті N до р? при попиті N?.

Рис. 1.21. Ціноутворення у фазі стагнації
без витиснення старого продукту
Аналогічне, обумовлене ціновою еластичністю підвищення ринкових цін, хоча й не таке значне, відбувається в умовах поліполії. Загалом можна зробити висновок, що зростання попиту, обумовлене збільшенням доходу на душу населення, діє у фазі стагнації вбік підвищення цін.
Така сама картина утворюється щодо пропозиції. І тут зовніш­ній вплив ринку підштовхує до підвищення цін. Можливості зростання продуктивності праці скорочуються, вони вже не можуть відповідати загальним господарським темпам зростання. Це означає, зокрема, що загальне зростання рівня заробітної плати не покривається відповідним зростанням ефективності в даній галузі. Зростають витрати на оплату праці і, як наслідок, загальні витрати виробництва на одиницю продукції, що випускається.
Таким чином, на відміну від попередньої фази насичення з її широкомасштабним зниженням цін тепер у фазі стагнації виникають нові моменти і з боку попиту, і з боку пропозиції, що спонукають підприємця до підвищення цін. Галузь починає втрачати своє загальногосподарське значення і має поступа-
тися місцем у господарському житті іншим, більш молодим галузям.
Поступово фаза стагнації переходить у фазу скорочення виробництва, коли вплив зовнішнього світу на ринок даного товару ще більш підсилюється. У цьому навколишньому середовищі особливу роль починає відігравати створення нових про­дуктів-замінників. Це докорінно змінює ситуацію на ринку старого товару.
Розглянуті вище (див. рис. 1.21) функції попиту N та N? відповідали такому положенню у фазі стагнації, коли старий продукт ще не витіснявся новим. Якщо з’являється новий продукт-замінник, то від його ціни залежить, який обсяг попиту можна буде відібрати в старого продукту. Чи створить новий продукт конкуренцію старому — визначить співвідношення їхніх цін.
Якщо первісна ціна нового продукту висока (що відповідає в принципі початку фази зростання), то старий продукт продовжує задовольняти свою частину попиту, показану на рис. 1.22 лінією ABCD.


Рис. 1.22. Ціноутворення у фазі стагнації
з витисненням старого продукту
Поки ціна старого продукту нижче р1, він знаходиться при збуті m? поза конкуренцією нового продукту. Якщо ціна старого продукту вища і дорівнює, наприклад, р2, то деяка частина попиту m1, m? перейде до нового продукту.
При цьому ми припускаємо, що обумовлений збільшенням рівня доходів загальний попит виросте з N до N?, тоді збут старого продукту теж збільшиться з N до N?, і конкуренція нового продукту буде не такою відчутною.
Положення старого продукту, однак, докорінно змінюється, коли вдається знизити витрати виробництва і відповідно ціну нового продукту. Тоді попит на старий продукт падає і являє собою тепер уже лінію А?В?С?D?. Унаслідок цього, збут старого продукту за ціною р2 знижується з m1 до m2, а новий продукт завойовує ще більшу частину загального попиту N?. Виробник старого продукту міг би теоретично протистояти цьому зниженням своїх цін. Але, як було показано вище, можливості зниження цін у фазі стагнації різко обмежені, і тоді через зростання витрат доводиться абсолютно скорочувати виробництво. Отже, ринок у фазі стагнації виявляється обмеженим і з боку попиту, і з боку пропозиції. На такому ринку залишаються переважно консервативні підприємці.
У зв’язку з тим, що цінової реакції не настає, можна констатувати таке: на зміну політиці цінового пристосування, характер­ного для фази насичення, приходить політика цінової незалежності, тобто твердих співвідношень, установлених дослідним шляхом. Це дозволяє зберігати й підтримувати ринок традиційних галузей, що перебувають у фазі стагнації. Але якщо прий-
нятних стабільних цінових співвідношень тривалий час не вдається досягти, то виробництво і збут старого продукту неминуче знижуються.
Проте зрештою настає ще більш глибокий спад, товар знімається з виробництва і зникає (з відомим лагом у часі) з торгівлі,
а попередньо — з каналів товаропостачання. Цим традиційно обривається життєвий цикл товару.
На завершення можна навести загальну схему процесу ціноутворення на підприємстві (рис. 1.23).
 Рис. 1.23. Вибір цінової політики фірми та визначення рівня продажної ціни товару


1. Суть і роль цінової політики в сучасній економіці:

 • економічний та маркетинговий зміст ціноутворення;
 • значення процесів ціноутворення у загальному комплексі маркетингу підприємства;
 • маркетингові ситуації, що викликають необхідність прийняття цінових рішень.

2. Основні принципи формування цінової політики:

 • чинники, що впливають на цінову політику підприємства;
 • цілі ціноутворення;
 • значення цінових рішень для досягнення цілей підприємства.

3. Ціноутворення на різних типах ринків:

 • ринок чистої конкуренції;
 • ринок монополістичної конкуренції;
 • ринок олігополістичної конкуренції;
 • ринок чистої монополії.

4. Ціноутворення за різних видів цінової політики:

 • преміальна цінова політика;
 • заохочувальна цінова політика;
 • політика виснажливих і проникаючих цін;
 • політика цін в умовах вертикального і горизонтального розподілу ринку;
 • цінова політика в умовах застосування стратегії товарної концентрації;
 • граничне ціноутворення.

5. Ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару:

 • впровадження товару на ринок;
 • зростання обсягів продажу;
 • стадія зрілості товару;
 • стадія насичення ринку;
 • стадія спаду обсягу продажів.

Життєвий цикл товару — маркетингова концепція, яка дозволяє класифікувати стан навколишнього середовища товару залежно від характеру попиту на нього, рівня витрат, прибутку, конкурентного середовища. Ця класифікація ви-
різняє кілька типових станів середовища товару і проводиться для точнішого розроблення маркетингової стратегії на кожному етапі життєвого циклу.
Маркетингова цінова політика — мистецтво управління цінами та ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставлені цілі було досягнуто.
Цінова політика — загальні принципи, яких дотримується компанія у сфері встановлення цін на свої товари чи послуги.

1 (с. 152—156, 158); 4 (с. 29—48); 5 (с. 220—221); 8 (с. 450—451); 9 (с. 97—99); 10 (с. 466—467); 12 (с. 85—86); 13
(с. 253—284); 16 (с. 37—38); 17 (с. 11—26); 18 (с. 9—31);
20 (с. 5—22); 21 (с. 36—38); 22 (с. 85—90); 23 (с. 21—37);
24 (с. 10—13).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.