лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література

 • Аграрні соціально-трудові відносини / За ред М. Г. Лобаса. — К.: НВАТ «Агроінком», 1997. — С. 220—231.
 • Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / За ред. Ю. Я. Лузана. — К.: Центр «Агропромпраця», 2000. — С. 165—203.
 • Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. — М.: Экономика, 1988. — 41с.
 • Галузева угода між Міністерством транспорту України та профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту на 2002—2003 рр.
 • Галузева угода між Українською кооперативно-державною корпорацією з агропромислового будівництва «Украгропромбуд» і Цент­ральним комітетом профспілки працівників агропромислового комплек­су України на 2002—2003 рр.

Поміркуйте над запитаннями

 • Від чого залежить кваліфікаційний розряд працівника ремонтної майстерні?
 • Що включає норматив затрат часу на ремонт?
 • Назвіть методи нормування ремонтних робіт.
 • Розкрийте методичні підходи до диференціації оплати праці на ремонтних роботах.
 • Охарактеризуйте особливості оплати праці працівників, які виконують роботи нижчих розрядів, ніж присвоєний їм кваліфікаційний розряд.
 • Наведіть приклади розрахунку оплати праці працівників ремонтної майстерні за погодинної форми: а) за індивідуального; б) колективного обліку робочого часу.
 • Розкрийте особливості преміювання працівників, зайнятих на ремонтних роботах.
 • Що включає в себе вартість одиниці послуг ремонтної майстерні?
 • Наведіть приклад розрахунку розцінки оплати праці за одиницю часу послуг ремонтної майстерні.
 • Як обчислюється вартість години ремонто-місця?
 • За яких умов застосовують погодинну, а за яких — відрядну фор­му оплати праці водіїв автомобілів?
 • Як здійснюється оплата праці водіїв за погодинної форми під час простою?
 • Які фактори визначають розмір оплати праці водіїв за відрядної системи?
 • Які затрати часу враховуються під час розрахунку норм часу простою транспортних засобів?
 • Порядок обчислення норм часу і відрядних розцінок на 1 т ? км.
 • Назвіть особливості оплати праці водіїв автомобілів під час виконання дальніх рейсів.
 • Порядок оплати праці водіїв на ремонті та технічному обслуговуванні.
 • Охарактеризуйте існуючі види доплат та надбавок водіїв.
 • Назвіть джерело оплати надбавок водіям.
 • За які показники може здійснюватися преміювання водіїв?
 • Особливості оплати праці водіїв за орендно-договірних відносин автопарку з виробничими підрозділами.
 • Розкрийте порядок розрахунку ціни окремих послуг автопарку.
 • Наведіть приклад розрахунку заробітної плати водія за місяць за орендно-договірних відносин.
 • Які системи оплати праці можуть застосовуватись у будівельних і ремонтних підрозділах? Які проблеми можуть виникати за відряд­но-преміальної і акордно-преміальної систем оплати?
 • Назвіть чинні доплати будівельникам за шкідливі умови праці.
 • Охарактеризуйте особливості застосування акордної оплати праці працівників будівельних бригад.
 • Назвіть підстави та можливі розміри преміювання за акордної оплати праці працівників будівельних бригад.
 • Охарактеризуйте порядок преміювання працівників будівельних бригад.
 • Особливості нарахування оплати праці бригадирів будівельних бригад.
 • Розкрийте порядок преміювання за введення в дію об’єктів будівництва.
 • Порядок оплати праці спеціалістів і керівників будівельних підрозділів у сільськогосподарських підприємствах.
 • Які документи регламентують порядок присвоєння тарифно-кваліфікаційних розрядів і встановлення норм виробітку працівникам підсобних підприємств та промислів?
 • Назвіть підстави та можливі розміри преміювання працівників підсобних підприємств та промислів.
 • Як оплачується праця машиністів, механіків холодильників та холодильних установок?
 • У чому полягають особливості оплати праці працівників, що обслуговують побутові газові установки?
 • У чому полягають особливості оплати праці машиністів (кочегарів) котельних?
 • У чому полягають особливості оплати праці електромонтерів?

Навчальні завдання
Завдання 9.1. Обчисліть заробітну плату працівника ремонтної майстерні, якому присвоєно IV розряд, за погодинної форми оплати праці, якщо протягом тижня він відпрацював 40 год, з них 17 год — на виконанні робіт II розряду, 3 год — на виконанні робіт III розряду, 20 год — на виконанні робіт IV розряду. У колективному договорі, укладеному на підприємстві, передбачено здійснювати доплату за міжрозрядну різницю, якщо тарифний розряд працівника перевищує тарифний розряд виконуваних ним робіт більше ніж на одну позицію. Для розв’язання завдання використайте денні тарифні ставки працівників, зайнятих на ремонт­них роботах, виходячи з мінімальної заробітної плати 185 грн.
Методика виконання. Розв’язуючи завдання, не слід забувати, що заробітна плата працівнику, зайнятому на ремонтних роботах, виплачується за виконані роботи. Отже, розмір заробітку слід обчислювати множенням кількості годин, відпрацьованих на виконанні певного виду робіт, на годинну тарифну ставку, що відповідає даному виду робіт. Наступним етапом є нарахування суми доплати за міжрозрядну різницю. Відповідно до положень колективного договору доплата працівникові нараховуватиметься лише за виконання робіт II розряду і визначатиметься як добуток різниці погодинних тарифних ставок на виконанні робіт IV і
II розрядів та кількості відпрацьованих годин на виконанні робіт II розряду. Загальна сума заробітку працівника за відпрацьовані години дорівнюватиме сумі оплати за виконані роботи та доплати за міжрозрядну різницю.
Варіанти відповіді:
Сума оплати праці працівника становить:
а) 59,99 грн; б) 64,26 грн; в) 60,65 грн.
Завдання 9.2. Розподіліть колективний відрядний заробіток у сумі 756 грн між слюсарями-ремонтниками ремонтної бригади, з яких троє мають III розряд, двоє — IV розряд. Відомо, що вони відпрацювали однакову кількість часу, причому за результатами виконання відрядної роботи їм було встановлено такі коефіцієнти трудової участі: 0,9:1,1:1,3:1:1,2. Годинні тарифні ставки викорис­тайте виходячи з мінімальної заробітної плати 185 грн.
Методика виконання. Оскільки зазначено, що робітники відпрацювали однакову кількість робочих годин, то сума заробітку кожного працівника визначатиметься з урахуванням його тарифного розряду та встановленого коефіцієнта трудової участі. Тому доцільно скоригувати годинну тарифну ставку працівників за розрядами на коефіцієнти трудової участі та знайти питому вагу скоригованої тарифної ставки окремого працівника в загальній сумі заробітної плати працівників за годину роботи. Відрядну суму заробітку слід розподілити між працівниками пропорційно до питомої ваги скоригованої годинної тарифної ставки працівника як добуток останньої та загальної суми відрядного заробітку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.