лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Категорії працівників

Нормативна чисельність

Річний баланс робочого часу, людино-днів

одного
працівника

разом

Завідувач ферми

1

?

?

Скотарі

8

365

 

Фуражири

8

365

 

Трактористи-машиністи

5

305

 

Ветеринарний лікар I категорії

1

?

?

Електрик

1

305

 

Слюсар-налагоджувальник

3

305

 

Разом

30

?

 

Завдання 8.3. Обчисліть колективну розцінку за приріст жи­вої маси по кожній кваліфікаційній групі та розмір заробітної плати в цілому по групі за відрядної системи оплати праці за квітень на догляді за телятами від 6-місячного віку до 1 року в разі групового закріплення за такою вихідною інформацією: середньорічне поголів’я — 600 голів, планові середньодобові прирости — 500 г. Передбачено збільшення тарифного фонду на 30 %. Фактично за квітень отримано 90 ц приросту. Інформацію щодо формування річного тарифного фонду наведено в таблиці зверху.
Методика виконання. Розрахуємо тарифний та акордний фонди оплати праці працівників окремо по кожній кваліфікаційній групі. Для цього треба обчислити річний баланс робочого часу працівників кваліфікаційної групи множенням кількості людино-годин на чисельність групи. Далі визначаємо річний тарифний фонд оплати праці працівника як добуток тарифної ставки та річного балансу робочого часу одного працівника. Річний тарифний фонд усіх працівників певної кваліфікаційної групи дорівнює добутку річного тарифного фонду одного працівника та кількості працівників відповідної групи. Акордний фонд оплати праці по кожній групі розрахов множенням тарифного фонду цієї групи працівників на відсоток збільшення тарифного фонду — 30 % і діленням отриманого результату на 100 %.
Для завідувача ферми та ветеринарного лікаря в господарстві встановлені місячні посадові оклади, тому річний тарифний


Тарифний розряд

Денна тарифна ставка
(місячний посадовий оклад), грн

Річний тарифний
фонд, грн

Акордний фонд, грн

одного
працівника

разом

?

572

 

 

 

III

10,99

 

 

 

IV

12,37

 

 

 

V

15,88

 

 

 

?

413

 

 

 

V

12,99

 

 

 

IV

11,32

 

 

 

?

?

?

 

 

фонд цих працівників розраховується множенням місячного по­садового окладу на 12. Акордний фонд оплати праці завідувача ферми та ветеринарного лікаря розраховуватиметься так само, як і для інших категорій працівників, про що йшлося раніше.
Наступним етапом буде розрахунок планового обсягу виробництва продукції по фермі. Він дорівнює добутку планової продуктивності (середньодобового приросту) та середньорічного поголів’я телят, помноженому на 365. Тоді розцінка за 1 ц приросту по кожній кваліфікаційній групі дорівнюватиме частці від ділення акордного фонду оплати праці по цій групі на плановий обсяг виробництва продукції.
Розмір заробітної плати по кожній кваліфікаційній групі
за квітень визначимо множенням розцінки, встановленої для цієї кваліфікаційної групи, на фактичний обсяг отриманої продукції.
Варіанти відповіді:
Відрядна розцінка за 1 ц приросту за кваліфікаційними групами становить:
а) завідувач ферми — 0,81 грн; скотарі — 0,38 грн; фуражири — 0,42 грн; трактористи-машиністи — 0,29 грн; ветеринарний лікар I категорії — 0,58 грн; електрик — 0,47 грн; слюсарі-нала­годжувальники — 0,12 грн.
б) завідувач ферми — 8,15 грн; скотарі — 38,10 грн; фуражири — 42,88 грн; трактористи-машиністи — 28,75 грн; ветеринарний лікар I категорії — 5,88 грн; електрик — 4,70 грн; слюсарі-налагоджувальники — 12,30 грн.
в) завідувач ферми — 81,5 грн; скотарі — 381,0 грн; фуражири — 4,28 грн; трактористи-машиністи — 2,87 грн; ветеринарний лікар I категорії — 0,59 грн; електрик — 47,0 грн; слюсарі-нала­годжувальники — 12,30 грн.
Заробітна плата за квітень за професійними групами становить:
а) завідувач ферми — 733,41 грн, скотарі — 3428,88 грн, фуражири — 3859,41 грн, трактористи-машиністи 2587,77 грн, ветеринарний лікар I категорії 529,55 грн., електрик 423,33 грн., слюсарі-налагоджувальники 1106,72 грн.
б) завідувач ферми — 433,41 грн; скотарі — 6428,88 грн; фуражири — 1859,41 грн; трактористи-машиністи 6587,77 грн, ветеринарний лікар I категорії — 329,55 грн; електрик 123,33 грн; слюсарі-налагоджувальники 2106,72 грн.
в) завідувач ферми — 833,41 грн; скотарі — 6465,88 грн; фуражири — 1823,41 грн; трактористи-машиністи 6565,77 грн; ветеринарний лікар I категорії — 529,55 грн; електрик — 233,33 грн; слюсарі-налагоджувальники — 1106,72 грн.
Завдання 8.4. За умови застосування на підприємстві акордно-прогресивно-преміальної системи оплати праці обчисліть шкалу акордних прогресивно зростаючих розцінок за молоко для доярок (V тарифний розряд) за таких вихідних даних: поголів’я корів — 150 голів; річна продуктивність — 3500 кг; інтервал зростання продуктивності — 100 кг; вихід приплоду — 90 %; норма обслуговування — 30 голів; доплата під час формування акордного фонду — 25 %. Додаткова оплата за отриману продукцію нараховується в розмірі 5 % вартості цієї продукції, обчисленої за цінами реалізації. Продукція понад базовий рівень реалізовуватиметься за ціною 70 грн за 1 ц. Оплата за молоко і приплід розподіляється у співвідношенні 9 : 1. Планове максимальне зростання продуктивності — 30 %.
Методика виконання. Для розрахунку акордних прогресивно зростаючих розцінок необхідно обчислити шкалу продуктивності способом послідовного збільшення базової продуктивності на зазначений інтервал зростання продуктивності — 50 кг. Далі за кож­ним рівнем продуктивності треба розрахувати норму виробництва продукції — молока і приплоду.
Кількість доярок, які обслуговують дійне стадо, обчислюють діленням поголів’я на норму обслуговування. На наступному етапі розраховуємо тарифний фонд оплати праці доярок. Оскільки до розрахунку взято тільки чисельність основних доярок, то кількість відпрацьованих кожною дояркою людино-годин становитиме 365. Тоді тарифний фонд оплати праці можна обчислити як добуток денної тарифної ставки, кількості відпрацьованих людино-годин кожною дояркою та їх чисельності. Акордний фонд оплати праці за базової продуктивності дорівнюватиме збільшеному на 25 % тарифному фонду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.