лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота
І. Загальні вказівки щодо виконання
контрольної роботи
У контрольній роботі згідно з наведеними нижче п’ятьма зав-
даннями необхідно здійснити розрахунки показників, факторів,
а також резервів господарської діяльності.
Виконання контрольної роботи має розкрити ступінь володіння студентом методикою проведення економічного аналізу, вміння проводити розрахунки впливу факторів і шукати резерви. Аналітичні розрахунки треба завершити оцінкою обраної господарської ситуації і належним узагальненням.
Необхідно вказати номер варіанта, докладно відповісти на поставленні запитання. Наприкінці роботи слід навести перелік використаної літератури.
Кожний студент виконує контрольну роботу тільки за цифровими даними свого варіанта. Варіант І виконують студенти, номер залікової книжки яких закінчується цифрами 0 і 1, варіант II — цифрами 2 і 3, варіант III — цифрами 4 і 5, варіант IV — цифрами 6 і 7, варіант V — цифрами 8 і 9.
Роботу треба виконати від руки.
ІІ. Завдання контрольної роботи
Задача 1. Дайте оцінку виконання плану за сортністю продук-
ції на підставі наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконайте різними способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції.


Сорт

Ціна за 1 шт., грн

За планом

Фактично

кількість,
шт.

питома вага, %

кількість,
шт.

питома вага, %

Варіант І

І

10

1200

 

1360

 

ІІ

8

300

 

160

 

ІІІ

7

 

80

 

Разом

 

1500

 

1600

 

Варіант ІІ

І

50

7000

 

7800

 

ІІ

40

3000

 

3000

 

ІІІ

30

 

1200

 

Разом

 

10 000

 

12 000

 

Варіант ІІІ

І

6

12 000

 

14 400

 

ІІ

5,4

2400

 

3600

 

ІІІ

4,8

1600

 

 

Разом

 

16 000

 

18 000

 

Варіант ІV

І

100

800

 

1020

 

ІІ

90

150

 

60

 

ІІІ

80

50

 

120

 

Разом

 

1000

 

1200

 

Варіант V

І

10

4000

 

2800

 

ІІ

9

1000

 

800

 

ІІІ

8

 

200

 

ІV

7

 

200

 

Разом

 

5000

 

4000

 

Задача 2. Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.


Показник

За
планом

Фактично

Абсолют-
не відхилення

% виконання плану

Варіант І

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн

52 800

57 190

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

100

94

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів

2200

2021

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин

17 600

16 340

 

 

Варіант II

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн

195,0

196,8

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

250

200

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів

4875

4000

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин

39 000

32 800

 

 

Варіант III

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн

403,2

412,5

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

240

200

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів

5040

4400

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин

40 320

33 000

 

 

Варіант IV

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн

124

154,56

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

80

100

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів

1600

1900

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин

12 400

14 720

 

 

Закінчення табл.


Показник

За
планом

Фактично

Абсолютне відхилення

% виконання плану

Варіант V

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн

186

198

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

80

100

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів

1600

2200

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин

12 400

16 500

 

 

Задача 3. За наведеними даними дайте оцінку впливу основ-
них факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року.

                                 

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

усього

у т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

середньої заробітної плати

Варіант І

 

 

 

 

 

1. Фонд оплати праці, тис. грн

1000

900

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

200

180

 

Варіант II

 

 

 

 

 

1. Фонд оплати праці, тис. грн

2080

3000

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

520

500

 

Варіант III

 

 

 

 

 

1. Фонд оплати праці, тис. грн

700

1120

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

140

160

 

Варіант IV

 

 

 

 

 

1. Фонд оплати праці, тис. грн

600

525

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

120

70

 

Варіант V

 

 

 

 

 

1. Фонд оплати праці, тис. грн

600

650

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

150

100

 

Задача 4. Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Урахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) і резерви економії. Зро-
біть висновки і визначте заходи щодо їх використання.


Показник

За кошторисом (для всіх
варіантів)

Фактично

І варіант

II варіант

III варіант

IV варіант

V варіант

1. Транспортні витрати, тис. грн

200

270

135

378

210

214,2

2. Кількість перевезених вантажів, т

2000

1500

1000

2100

1400

1800

3. Дальність перевезень, км

100

150

90

200

120

140

4. Середній транс­портний тариф, грн за т/км

1,0

1,2

1,5

0,9

1,25

0,85

5. Вантажообіг,
тис. т/км

200,0

Задача 5. Проаналізуйте за наведеними даними табл. 1 вплив факторів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продук-
ції А. Порядок розрахунків виконайте ланцюговими підстановками у табл. 2. Підрахуйте резерви зниження собівартості продукції.
Таблиця 1

             

Вид матеріалу

Одиниця виміру

За планом

Фактично

Кількість
виробленої
продукції

норма
витрат

ціна, грн

норма
витрат

ціна, грн

А

1

2

3

4

5

6

Варіант I

А

кг

45

4

50

3

1000

Б

м2

2

90

2,5

100

 

Варіант II

А

кг

80

4

75

5

2000

Б

м2

4

60

4,5

50

 

Закінчення табл.

                 

Вид матеріалу

Одиниця виміру

План

За звітом

Кількість
виробленої
продукції

норма
витрат

ціна, грн

норма
витрат

ціна, грн

Варіант ІІІ

А

кг

120

6

100

5

500

Б

м2

5

80

6

70

 

Варіант ІV

А

кг

75

5

80

5.5

800

Б

м2

10

120

8

140

 

Варіант V

А

кг

1200

8

1220

7

100

Б

м2

15

100

18

90

 

Методичні вказівки до виконання задачі 5
Розрахунки впливу факторів з використанням ланцюгових підстановок можна виконати за допомогою табл. 2

Таблиця 2

Матеріал

Планова вартість виробленої продукції

Проміжна вартість виробленої продукції

Фактична
вартість виробленої продукції

Відхилення від плану (3–1)

За рахунок

зміни норм витрат
(2–1)

зміни цін
(3–2)

А

1

2

3

4

5

6

Примітка. Для обчислення перших трьох граф:
1. Планова норма витрат ? планова ціна одиниці матеріалу ? кількість виробленої продукції.
2. Фактична норма витрат ? планова ціна     одиниці   матеріалу ? кількість виробленої продукції.
3. Фактична норма витрат ? фактична ціна   одиниці   матеріалу ? кількість виробленої продукції.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.