лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання 2.10. Як виконано план поставок продукції? Зробіть належні висновки.
тис. грн


Продукція

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

за планом

фактично

відхилення

А

100

90

 

40

45

 

440

430

 

Б

200

210

 

260

240

 

200

205

 

В

150

200

 

300

310

 

320

320

 

Г

40

 

120

125

 

60

 

Д

50

 

50

 

280

260

 

Е

80

80

 

110

110

 

105

130

 

Є

600

610

 

440

445

 

480

500

 

Ж

30

25

 

60

80

 

20

 

З

90

85

 

70

 

115

100

 

Разом

1300

1340

 

1400

1405

 

2000

1965

 

Завдання 2.11. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Запаси готової продукції (на складі):

 

 

 

 

 

 

на початок року

400

450

200

180

650

570

на кінець року

410

480

250

340

600

620

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

на початок року

?

700

?

550

?

1700

у тому числі не сплачена в строк

?

100

?

150

?

950

на кінець року

 

480

 

370

 

1450

у тому числі не сплачена в строк

?

150

?

110

?

550

3. Резерв зростання товарної продукції

 

600

 

560

 

1800

Примітка. Запаси готової продукції та дебіторської заборгованості за товари наведено в цінах реалізації.

Завдання 2.12. Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте, які фактори вплинули на нього. Чи є резерви зростання обсягу реалізації?
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Залишки нереалізованої продукції на початок року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

200

210

300

280

500

300

товари відвантажені

?

300

?

400

?

700

2. Товарна продукція

8000

8100

12 000

12 500

5000

4800

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

150

260

400

470

400

410

товари відвантажені

?

340

?

600

?

390

4. Реалізація продукції за звіт­ний рік

8050

8010

11 900

12 110

5100

5000

Завдання 2.13. Розрахуйте величину всіх факторів, що вплинули на середньорічний виробіток робітника. Визначте резер­ви зростання продуктивності праці.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

1. Середньорічний виробіток одного робітника, грн

13 200

14 319

10 230

9450

7707

2. Середня кількість днів, від-
працьованих одним робітни-
ком за рік

220

215

220

210

3. Середня тривалість робочого дня (зміни), год

7,5

7,75

7,4

7,34

4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн

8

9

6

5,6

5. Середньоденний виробіток одного робітника, грн

66,6

46,5

42,0

29,6

36,7

Завдання 2.14. Розрахуйте вплив факторів на обсяг товарної продукції. Чи є резерви зростання обсягу продукції?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Обсяг товарної продукції за рік, тис. грн

1400

1305,6

400

454,5

720

770

2. Середньооблікова чи­сельність робітників, осіб

250

200

3. Відпрацьовано за рік усіма робітниками:

 

 

 

 

 

 

людино-днів

50 000

48 000

12 000

11 000

людино-годин

4. Виробіток за:

 

 

 

 

 

 

людино-день

28

27,2

40

45

людино-годину

4

4,25

5

6

8

10

Завдання 2.15. Обчисліть вплив факторів на обсяг товарної продукції відносно використання основних фондів. Укажіть, чи є невикористані резерви виробництва.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

5400

5850

3600

3528

2280

1980

2. Кількість верстатів, шт.

100

90

100

105

120

110

3. Відпрацьовано верстато-змін усіма верстатами

54 000

46 800

45 000

50 400

45 600

44 000

Завдання 2.16. Визначте вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції. Виявіть невикористані резерви виробництва.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

12 000

15 500

4500

4000

4600

5400

2. Вартість основних про-
мислово-виробничих фондів, тис. грн

4800

5000

1500

2000

3. Виробнича площа, м2

6000

6200

4. Кількість верстатів, шт.

50

40

50

60

5. Відпрацьовано верстато-го-
дин усіма верстатами

100 000

90 000

Завдання 2.17. Визначте основні фактори, що вплинули на зміну обсягу товарної продукції. Розрахуйте їх вплив. Чи є резерви зростання продукції?
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція

1300

1320

3600

3500

10 000

10 080

2. Основні матеріали

500

550

2000

1750

2500

2400

3. Матеріаловіддача

? Завдання 2.18. Проаналізуйте затрати матеріалів і зробіть розрахунок впливу факторів на обсяг продукції. Чи є резерви випуску продукції?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція:

 

 

 

 

 

 

у вартісному виразі, тис. грн

500

475

280

300

2400

2240

у натуральному обчисленні, шт.

2000

1900

1400

1500

1500

1400

2. Норма затрат, кг/шт.

4

5

10

9

100

120

? Завдання 2.19. Підрахуйте загальні резерви можливого збіль­шення випуску продукції на підставі проміжних результатів розрахунків. Наскільки значні ці резерви?
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Резерви збільшення випуску продукції за рахунок використання:

 

 

 

трудових ресурсів

600

1000

750

засобів праці

2400

1500

500

предметів праці

800

200

800

2. Додатковий випуск продукції за умов зменшення або повної ліквідації браку

40

50

25

3. Додатковий випуск продукції за умов підвищення якості (сортності) продукції до запланованого рівня

10

20

15

Усього резервів

 

 

 

4. Товарна продукція

6500

5400

15 800

Завдання 2.20. Визначте виконання плану за собівартістю і розрахуйте вплив факторів.


Показник

Варіант

І

ІІ

ІІІ

1. Витрати на 1 грн товарної продукції, к.:

 

 

 

за планом планового випуску

51

49

70

фактично виробленої продукції

52

48

72

фактично в цінах, що діяли у звітному періоді

53

50

75

фактично в цінах плану

50

51

71

Завдання 2.21. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.


Матеріал

Одиниця виміру

За планом

Фактично

норми затрат на 1 виріб

сума, грн

норми затрат на 1 виріб

сума, грн

І варіант

Металевий лист

м2

8

320

9

378

Фарба

кг

0,5

5

0,6

4,8

Разом

 

 

325

 

382,8

IІ варіант

Металевий лист

м2

5

250

6

240

Металевий кутник

м

6

480

4,5

405

Разом

 

 

730

 

645

IIІ варіант

Дошки

м3

2,5

250

3

270

Фарба

кг

8

560

9

585

Разом

 

 

810

 

855

Завдання 2.22. Дайте оцінку витрат фонду оплати праці та визначте вплив основних факторів на зміну його величини порівняно з показниками плану.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Чисельність працюючих, осіб

2500

2400

1200

900

800

750

2. Середня місячна заробітна плата одного працюючого, грн

240

255

200

240

280

300

Завдання 2.23. Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці у звітному році порівняно з минулим.

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

у минулому році

у звітному році

1. Фонд оплати праці, тис. грн

1053

919,6

3220

3418,8

726

763

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

100

95

500

600

220

200

3. Середня кількість відпрацьо­ваних одним робітником днів за рік

230

220

220

218

4. Середня тривалість одного робочого дня, год

7,8

8,0

7,5

7,0

5. Середньогодинна заробітна плата, грн

6

5,5

4

3,5

Завдання 2.24. Дайте оцінку виконання кошторису витрат на обслуговування виробництва та управління і визначте резерви економії на підставі таких даних:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

1. Загальновиробничі витрати

440

465

1000

980

800

820

у тому числі непродуктивні

10

50

15

з них витрати на утримання та експлуатацію устаткування

150

160

400

410

300

320

у тому числі:
поточний ремонт

70

75

120

130

110

115

амортизація

200

205

150

155

80

85

2. Товарна продукція

4000

4200

8500

8840

6000

5880

Завдання 2.25. Проаналізуйте виконання кошторису за внут­рішньогосподарськими транспортними витратами. Визначте вплив факторів і резерви економії.

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

за кошторисом

фактично

1. Транспортні витрати, грн

2700

2500

6000

7560

6000

6500

2. Кількість перевезених вантажів, т

200

240

250

260

3. Середня дальність перевезень, км

9

8

4. Середній транспортний тариф, грн. за т/км

0,6

0,5

5. Вантажообіг, тис. т/км

5400

5600

10 000

10 800

Завдання 2.26. Визначте, які фактори вплинули на величину прибутку на підставі таких даних:
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Чистий прибуток

100

104

40

42

500

495

У тому числі валовий при-
буток від реалізації то-
варної продукції

250

262

80

70

800

760

2. Обсяг реалізації продукції

2400

2448

1840

1748

5400

5292

Завдання 2.27. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання?
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Валовий прибуток

400

460

2000

1800

1650

1750

2. Фінансові результати від операційної діяльності

320

340

1600

1450

1200

1250

3. Фінансові результати від звичайної діяльності до опо-
даткування

300

290

1700

1400

1000

1100

4. Чистий прибуток

210

180

1100

900

700

600

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.